Knyga Anzelmo Matučio šimtmečiui

Visą mėnesį vykusius renginius, skirtus poeto Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms, vainikavo išleista knyga. Joje „apsigyveno“ 28 ketvirtokų pieštos iliustracijos pagal pasirinktą poeto eilėraštį ir 17 eilėraščio „Vaivorykštė ežerą semia“ iliustracijų, kurias edukacinių užsiėmimų metų nupiešė 1-3 klasių mokiniai. Jas atrinkti padėjo vyresnieji bibliotekos lankytojai.

Knygos tiražas – tik keturi vienetai, bet vaikai nepaprastai džiaugiasi: nors nuo išleidimo prabėgo beveik mėnuo, knygos populiarumas neslopsta. Pertraukų metu vaikai jas varto, ieško savo piešinių, kviečia vyresnius brolius ir seseris, fotografuoja, kad parodytų tėveliams.

Tokių ir panašių užsiėmimų metu puoselėjamos tikrosios vertybės: meilė gamtai, Tėvynei, tėvams ir bendraamžiams.

Bibliotekininkė Lina