Simno gimnazijos diena

Ketvirtadienį (05-18) minėjome Simno gimnazijos dieną – pamokų metu vyko įvairios veiklos, skirtos gimnazijos erdvių atnaujinimui. Dienos atidarymą paskelbė ir mokinius pasveikino gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė, visi sugiedojo gimnazijos himną ir išsiskirstė į kabinetus, kur su klasių auklėtojomis ir mokytojais vykdė įvairias numatytas naudingas veiklas.
5 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Astos Tamulynienės ir Astos Raulonienės, gamino įvairius žaislus iš akmenėlių, medžio kulbelių, kitų atsineštų priemonių.
6 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Žanetos Bagdžiūnienės ir Juozo Bagdanavičiaus dirbo stadione.
7 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Rasos Ručienės ir Ingos Stankevičienės, meniškai atnaujino anglų kalbos kabineto erdvę.
8 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Daivos Seniūnienės ir Rimos Pavolinienės, kūrė paveikslus, atnaujino gimnazijos sode esantį Kneipo taką.
I klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Linos Rančelienės ir Danguolės Kavaliauskienės, dažė paveikslų rėmelius, restauravo ir kūrė paveikslą iš atsineštų priemonių.
II klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Jurgitos Lenkauskienės ir Loretos Lenkauskienės, taip pat kūrė paveikslus, padėjo atnaujinti Kneipo taką.
III klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Irenos Tarasevičienės ir Gedimino Kanapicko, gimnazijos sode kūrė Saulės laikrodį.
Numatytu laiku klasių kolektyvai, vadovaujami šokių mokytojos Almos Kyguolienės, aktų salėje mokėsi šokti, kad uždarymo metu galėtų dalyvauti bendrame šokyje.
Pertraukų metu valgyklos darbuotojos visus vaišino blynais ir arbata.
Klasės savo veiklų rezultatus pristatė gimnazijos fojė, o Gimnazijos dieną mokiniai baigė bendru šokiu stadione – šią veiklą organizavo mokytoja Alma Kyguolienė.
Dalyvaudami Gimnazijos dienos netradicinėse veiklose mokiniai praplėtė akiratį, lavino meninį skonį ir darbo komandoje įgūdžius, noriai bendravo ir bendradarbiavo, o svarbiausia – apibendrindami veiklų rezultatus džiaugėsi ne tik savo klasės, bet ir kitų mokinių prasmingais darbais, visi kartu smagiai šoko.