Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 dieną Simno gimnazijoje paminėta Gedulo ir vilties diena. Veiklų metu prisiminėme šios dienos istorinius įvykius, pagerbėme buvusius tremtinius ir lagerio vargus patyrusius žmones. Mokiniai dalyvavo skaitymo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu perskaitė Simno krašto tremtinių pavardes. Tai ne tik pavardės – už kiekvienos pavardės, kuri nuskambėjo, slepiasi unikalios žmonių gyvenimo istorijos. Jaunųjų šaulių vadovė Danutė Gudaitienė kartu su gimnazijos jaunaisiais šauliais pakvietė akcijos dalyvius pagerbti negrįžusių iš tremties vietų atminimą. Grupė mokinių uždegė atminimo žvakutes Simno kapinėse.
Įvairių klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties paukštis“, kurios metu gamino vilties paukščius: juodus – pagerbdami žuvusius Sibiro platybėse, baltus – kaip amžinos gyvybės ir gyvenimo simbolį, o gyvoje istorijos pamokoje gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė visiems priminė šios dienos paminėjimo prasmę – 2023 m. birželio 14 d. yra 82-osios Sovietų Sąjungos aukščiausios vadovybės nutarimais vykdytų masinių pirmųjų okupuotos Lietuvos Respublikos gyventojų trėmimų į atokias Sovietų Sąjungos vietoves metinės. Siekiant numalšinti pasipriešinimą sovietizacijai buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų,  iš viso -apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų. Direktorė pažymėjo, kaip svarbu išsaugoti tautos istorinį atminimą. Juk be istorinės atminties neįmanomas tautiškumas ir nepriklausomas valstybingumas, tautinė savimonė.
Istorijos vyr. mokytoja Vineta Dzeikauskienė