Pradinių klasių ilgalaikis STEAM projektas „Sėk, augink, papuošk“

 Simno gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo ilgalaikio STEAM projekto „Sėk, augink, papuošk“ veiklose. Jo tikslas – puoselėti vaikų patirtinį ir pažintinį ugdymą, atskleisti gamtos svarbą ir reikšmę žmogui, skatinti saviraišką, eksperimentuoti, t. y., pasitelkiant įvairias veiklas plėsti žinias apie gamtą ir augalus, vandens vaidmenį, stebėti ir pažinti augalo struktūrą. Projekto veiklos vyko tris mėnesius – trimis etapais.

I etapo tyrinėjimo objektas  sėklos: vykdėme pažintines veiklas, susipažindami su sėklų įvairove. Vaikai buvo skatinami skaičiuoti, tyrinėti, reflektuoti ir kritiškai mąstyti, įvairias sėklas rūšiuoti ir lyginti pagal dydį, formą ir išvaizdą.

II etape sėklas sėjome, daigelius sodinome ir persodinome į atskirus lovelius. Mokiniai  kiekvieną dieną stebėjo augalus, laistė, prižiūrėjo, ar netrūksta šviesos, šilumos ir drėgmės. Šis etapas vaikams buvo ypač svarbus – jie sužinojo, kad įvairių sėklų dygimas ir augalų augimas priklauso nuo šviesos, šilumos, vandens ir deguonies.

III projekto etape mokiniai džiaugėsi auginimo ir žydėjimo rezultatais. Prižiūrėdami ir augindami gėles vaikai pildė stebėjimo lapą, kurį pavadino „Gėlių lenktynės”. Jame fiksavo, kiek centimetrų paaugo gėlių stiebai (matavo liniuote), bandė atpažinti gėlių daigus, žiedus, lygino kvapus. Šis stebėjimo procesas buvo įdomi, aktyvi ir tikrai „konkurencinga“ veikla, nes ugdė vaikų pastabumą, kruopštumą, atsakomybę ir lyderystę.

Pradinių klasių vyr. mokytoja Eglė Minevičė