Kūrybinės veiklos Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį. Šiandien ypač svarbu mūsų visų laisvės, nepriklausomybės, vienybės siekis, todėl skatiname vaikus švęsti tokią svarbią mūsų šalies šventę – Lietuvos gimtadienį.

Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje buvo vykdomos įvairios veiklos. Su vaikais buvo kalbama apie Lietuvą, svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, Lietuvos valstybės simbolius. Vaikai ne tik mokėsi eilėraščių, dainelių, šokių,  bet kartu su mokytojomis bei jų padėjėjomis puošė darželio aplinką trispalvės akcentais: dabino langus, grupių, darželio erdves.

   

Norėdami paminėti šią svarbią datą, šventiškai pasipuošę pradinių klasių ugdytiniai, mokytojos, įstaigos  direktorė Jolanta Gudelienė  ir pavaduotoja ugdymui  Danguolė Grėbliūnienė  rinkosi į gimnazijos aktų salę. Į Lietuvos gimtadienį vaikai atėjo su dovanomis – išmoktais eilėraščiais, dainelėmis ir šokiais, kurie  buvo skirti šiai prasmingai šventei. Susirinkusiems sveikinimo kalbą pasakė gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė. Renginio pabaigoje vaikai iš didelių raidžių sudėliojo žodį „Lietuva“.

    

Vasario 15 dieną mokytojai organizavo įvairias veiklas, pamokas, kuriose buvo ugdoma mokinių tautinė savimonė, pilietiškumas, nusikeliama į tuos praeities laikus, kai sprendėsi valstybės ateitis.

Anglų kalbos pamokų metu mokiniai rašė laišką užsienyje gyvenančiam draugui, kuriame pasakojo, kaip švenčiama Lietuvos valstybės atkūrimo diena ir kodėl ji tokia svarbi. Taip pat žaidė žaidimą „Kahoot“, kurio užduotys buvo susiję su Lietuvos valstybė diena.

Chemijos pamoka, skirta Vasario 16-osios šventei, vyko IIg klasėje. Kartu su chemijos mokytoja I. Tarasevičiene pamoką vedė mokiniai Viltė ir Nojus. Mokiniai sprendė Nojaus parengtą cheminį-istorinį kryžiažodį, rašė reakcijų lygtis, kurių metu susidarė Lietuvos vėliavos spalvų nuosėdos bei įvardino metalų jonus, kurie nudažė tirpalus trispalvės spalvomis. Viltė pristatė Liudo Mažylio mokslinę cheminę veiklą.

    

Daug gražios, prasmingos, kūrybingos veiklos Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga atliko gimnazijos mokiniai ir mokytojai, įrodydami, jog jiems svarbi Lietuvos valstybė ir jos istorinė atmintis, kad patriotiškumas, pilietiškumas yra pamatinės tautos vertybės, ant kurių turi būti statoma jaunosios kartos dabartis ir ateitis.