Liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis X“

Kasmet Lietuvos mokiniai kviečiami dalyvauti Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame konkurse „Sidabro vainikėlis“. Jo tikslas – palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas, skatinti jaunosios kartos domėjimąsi tradiciniais dailiaisiais amatais, propaguoti tradicinius amatus kaip saviraiškos priemonę.

Gimnazijos 3-4 klasių mokiniai, padedami savo mokytojų, konkursui ruošė darbus, priskiriamus tradiciniams lietuvių liaudies vaizdinės dailės bei dailiųjų amatų žanrams: karpinius, margučius, kaukes. Gimnazijoje eksponuojama jų kūrybinių darbų paroda. Tai puiki galimybė kiekvienam mokiniui parodyti savo meninius gebėjimus ir dailiųjų amatų įgūdžius, įgytus stebint tėvų, senelių, vietos meistrų darbą.

Žurnalistų būrelio informacija