Pradėti profesoriaus A. Šeškevičiaus darbai nebus užmiršti

                         ,,Tiesiog pasaka – tokio krašto tokie žmonės. Iš kiekvienos  

gimnazijos kertelės skleidžiasi didelė kultūros, kūrybos, mokslo

dvasia. Šitam kraštui, šitai gimnazijai galime

tik pavydėti – su meile pavydėti“

A. Šeškevičius

Simno kraštas didžiuojasi ne tik nuostabia gamta, bet ir žymiais krašto žmonėmis. Vienas tokių – profesorius Arvydas Šeškevičius gimtojo Simno krašto mylėtojas, daugelio knygų autorius. 

Šių metų pradžioje Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ nariai: asociacijos prezidentas doc. dr. Rytis Zautra, viceprezidentė prof. dr. Aldona Vilkelienė ir sekretorė doc. dr. Rūta Petrauskienė inicijavo susitikimą su Simno gimnazijos direktore Jolanta Gudeliene, kurio tikslas pristatyti prof. habil. dr. Arvydo Šeškevičiaus rankraščius, skirtus Simno gimnazijai, ir suburti iniciatyvinę grupę leidiniui išleisti.

Sausio 17 d. gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė pakvietė Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ narius į susitikimą, kuriame taip pat  dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Draugelis, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo kultūros ir sporto komiteto narys Rimas Marčiulynas, Simno gimnazijoje dirbę mokytojai: Onutė Bernatavičienė, Janina Lapinskienė, Marijona Taputienė, Danutė Česynienė, šiuo metu gimnazijoje dirbantys mokytojai: Aldona Baležentienė, Liudmila Gvozdiova ir Romas Vilčinskas bei Simno viešosios bibliotekos atstovė Sandra Sejavičienė.  Mokslininkų draugijos nariai pristatė prof. habil. dr. Arvydo Šeškevičiaus rankraščius, buvo aptartos iniciatyvinės grupės leidiniui išleisti darbo gairės.

Kovo 1 d. Simno gimnazijoje buvo pasirašytas prof. habil. dr. Šeškevičiaus surinktos medžiagos Simno gimnazijos leidiniui ,,Ačiū, kad esi“ perdavimo aktas, kurį pasirašė  Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ prezidentas doc. dr. Rytis Zautra ir Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė.

Ši iniciatyva – tai puiki proga pagerbti prof. A. Šeškevičiaus atminimą ir įprasminti bei įamžinti vertingą, prasmingą jo darbą išsaugant ne tik Simno gimnazijos, bet ir Simno miesto istoriją.

Žurnalistų būrelio informacija