Visi esame ypatingi ir skirtingi

Įtraukusis ugdymas visuomenėje dažnai suprantamas per siaurai – tai nėra tik tinkamiausių ugdymosi sąlygų sudarymas, tai ir bendravimo bei bendradarbiavimo kultūra, emocinė gerovė. Siekiant visų mokinių emocinės gerovės užtikrinimo mokykloje, asmeninė kiekvieno mokinio gerovė kuriama ir užtikrinama per veiksmingą pagalbos sistemą su aiškiai apibrėžtais mokyklos bendruomenės narių vaidmenimis.

Gimnazijos 5-7 klasių mokiniai dalyvavo mokymuose ,,Įtraukties kultūra“, kuriuos inicijavo gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė, organizavo socialinė pedagogė Žaneta Bagdžiūnienė. Mokiniai aptarė vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, vizualinių procesų sutrikimų, ypatumus ir kaip juos atpažinti, mokėsi įvairių reagavimo sudėtingose situacijose būdų. Analizavo tinkamų sprendimų pavyzdžius.

Labai svarbu susitarti dėl visiems mokyklos bendruomenės nariams priimtinos  sampratos, kad kiekvienas mokinys jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. Tai svarbus perėjimo nuo „mokyklos visiems“ prie „mokyklos kiekvienam“ etapas.

Žurnalistų būrelio informacija