Paminėta NATO diena gimnazijoje

Kovo 29 d. Simno gimnazijoje viešėjo Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos karių reabilitacijos centro ryšių su žiniasklaida specialistas Ramūnas Šerpatauskas, kuris pravedė pilietiškumo pamoką, skirtą supažindinti mokinius su NATO tikslais ir paskirtimi.

Ramūnas Šerpatauskas akcentavo, jog svarbiausias NATO tikslas – visomis politinėmis ir karinėmis priemonėmis užtikrinti visų jos narių laisvę ir saugumą. Šį tikslą sudaro trys kertinės užduotys: kolektyvinė gynyba, krizių valdymas ir bendradarbiavimas saugumo srityje su partnerėmis. Taip pat kalbėjo apie NATO vaidmenį tarptautinėje politikoje, Lietuvos ir NATO tarptautinį bendradarbiavimą, Lietuvos indėlį į tarptautinį saugumą.

Susitikimo metu mokiniai plačiau sužinojo apie NATO organizaciją, įsitikino, jog tai sėkmingiausias istorijoje karinis Aljansas, sujungiantis klestėjimo, saugumo ir laisvės garantijas Europoje.

Žurnalistų būrelio informacija