Simno gimnazijos bendrystė su Alytaus krašto mokslininkų draugija „Vizija“

Simno gimnazija turi turtingą istoriją ir gilias tradicijas, joje mokėsi daug žymių žmonių, kurie savo darbais ir pasiekimais išgarsino savo kraštą, tačiau ne visada apie jų darbus žinoma.  Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė ėmėsi iniciatyvos paskatinti gimnazijos bendruomenę domėtis žymių žmonių darbais, jų veikla, juk  svarbu ugdyti asmenybę, suvokiančią save kaip gimtojo krašto puoselėtoją, o kad galėtume didžiuotis dalykais, kurie yra aplink mus, juos pirmiausia reikia atrasti, pamatyti, pažinti, pajausti. Šis tikslas sutapo su Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija” užsibrėžtu tikslu – supažindinti visuomenę su mokslo atradimais bei įprasminti kraštiečių atminimą.

Šių metų kovo mėnesį buvo pasirašyta Alytaus r. Simno gimnazijos bendradarbiavimo sutartis su Alytaus krašto mokslininkų draugija ,,Vizija“. Sutartį pasirašė draugijos prezidentas dr. Rytis Zautra ir Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė. Šia sutartimi susitariama bendradarbiauti, užtikrinti mokslo, kultūros ir švietimo pasiekimų išsaugojimo tęstinumą bei organizuoti bendras veiklas rengiant ir vykdant projektus, prevencines programas ir kultūrinius renginius.

Gimnazijoje visą mėnesį veikė mokslininkų draugijos paroda, kurioje buvo eksponuojama surinkta medžiaga apie šio krašto nusipelniusius žmones. Mokiniai ir gimnazijos bendruomenė turėjo galimybę detaliau susipažinti su kraštiečių mokslininkų pasiekimais.

Balandžiui įpusėjus, Simno gimnazijoje su moksleiviais ir gimnazijos bendruomene susitiko Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija” nariai: draugijos prezidentas doc. dr. R. Zautra, draugijos viceprezidentė prof. dr. Aldona Vilkelienė, doc. dr. Rūta Petrauskienė. Draugijos prezidentas  doc. dr. R. Zautra pristatė draugijos ištakas, uždavinius ir veiklą, pagrindinius siekius: aktyviai prisidėti sprendžiant aktualias Alytaus krašto plėtros problemas, visokeriopai padėti švietimo įstaigoms ir skatinti akademinį jaunimą dalyvauti mokslinėje veikloje, supažindinti visuomenę su kraštiečių mokslininkų darbais ir laimėjimais, rūpintis žymiausių krašto mokslininkų atminimo įamžinimu.

Susitikimo metu mokslininkai pasidalino mintimis, ką duoda mokslinė veikla pačiam žmogui ir jo aplinkai, visuomenei, koks yra kelias į mokslą. Gimnazistams buvo įdomu,  kaip tampama mokslininku, koks yra žinojimo ir abejonės santykis mokslinių tyrimų eigoje. Svečiai atsakė į mokinių klausimus, aptarė galimybę organizuoti nuotolines kraštiečių mokslininkų paskaitas gimnazijos bendruomenei.

Žurnalistų būrelio informacija