In Memoriam Anelei Mikalauskienei

Žydint pavasario sodams Amžinybėn išėjo buvusi Alytaus r. Simno gimnazijos direktorė, mokytoja Anelė Mikalauskienė. Velionė vadovavo mokyklai 1979-1988 metais. Direktorė buvo reikli, bet tolerantiška, gebanti ir pareikalauti, ir suprasti.

Šviesus Anelės Mikalauskienės prisiminimas išliks visų ją pažinojusių atmintyje – kolegų, patyrusių bendrystę su Anele, mokinių, išsinešusių iš jos pamokų gražiausias patirtis.

Gimnazijos bendruomenė reiškia užuojautą velionės šeimai ir artimiesiems. Liūdime kartu su Jumis.

Tesiilsi ramybėje…

Alytaus rajono Simno gimnazijos bendruomenė