Tradicinis žygis į Kalniškę

Gegužės 18 dieną Simno gimnazijos jaunieji šauliai organizavo žygį dviračiais į Kalniškės mūšio vietą ir pakeliui sustojo pagerbti Kalniškės mūšiui vadovavusio Lietuvos ulonų puskarininkio Jono Neifalto-Lakūno atminimą. Renginio pradžioje buvo aukojamos šv. Mišios, o po renginio dalyviai galėjo pasivaišinti kareiviška koše ir arbata. Džiugu, kad mūsų gimnazijos jaunieji šauliai kasmet dalyvauja šiame žygyje.

Manau, kad būtent tokie renginiai ne tik formuoja jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą, bet ir ugdo pagarbą Tėvynei, jos gynėjams, krašto praeičiai bei tautinėms tradicijoms.

                                                                                            Danutė Gudaitienė

           gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė