Pavėžėjimas į gimnaziją birželio 14 d.

DĖL AUTOBUSO IŠVYKIMO Į EGZAMINĄ
2024-06-14 (AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV
498, VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ

PAVĖŽĖJIMO LAIKAS:

Į MOKYKLĄ IŠ :

KROSNOS 8.20 VAL.
OSTAMPO 8.20 VAL.,
GLUOSNINKŲ 8.22 VAL.,
VEREBIEJŲ 8.25 VAL.,
ALEKNONIŲ 8.27 VAL.,
RADASTŲ 8.30 VAL.,
ĄŽUOLINIŲ 8.40 VAL.

IŠ MOKYKLOS MOKINIAI BUS PAVEŽAMI
PAGAL ĮPRASTĄ GRAFIKĄ.