Tarptautinis projektas ,,Plastic Pirates – Go Europe!“

Simno gimnazijos mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Irenos Tarasevičienės, jau antrus metus dalyvauja europiniame piliečių mokslo projekte ,,Plastic Pirates – Go Europe!“ Šiemet į projekto veiklas gegužės-birželio mėn. įsitraukė IA klasės mokiniai.

Projekto tikslas – stiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą, ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į plastiko atliekų problemą ir galimus jos sprendimo būdus. Suplyšęs plastikinis maišelis ant upės kranto ar vandenyje plūduriuojanti gėrimų skardinė daro didelį neigiamą poveikį jūrų, vandenyno ir upių sistemai. Kyla klausimas, iš kur atsiranda plastiko atliekos, kurios upėmis atkeliauja į jūras ir vandenyną, kaip ši problema susijusi su mumis ir kaip galime prisidėti prie jos sprendimo? Tapome tyrėjais… Pasiskirstę komandomis, atlikome projekto tiriamąsias veiklas prie Spernios upės. Į upę nardinome specialų tinklą, į kurį galėjo patekti mikroplastiko dalelių. Upės pakrantę suskirstėme į atskiras zonas: paupį, upės šlaitą bei upės slėnį, kur rinkome šiukšles, jas rūšiavome, fotografavome, svėrėme. Parengėme tikslų gautų tyrimo rezultatų aprašą. Mūsų surinktus duomenis vėliau vertins mokslininkai.

Taip jaunieji Europos piliečiai prisideda ne tik prie Europos upių ekologinės būklės gerinimo, bet ir jų taršos plastiko bei kitomis atliekomis mokslinių tyrimų. Gimnazistai pritaria, kad kova su plastiko tarša, siekiant išsaugoti švarius vandenis ir gamtinius išteklius ateities kartoms vieningoje Europoje, gali būti sėkminga tik tuomet, jei mes, piliečiai, kartu aktyviai dalyvausime politinių iniciatyvų įgyvendinime savo regionuose.

Projekto grupės vadovė I. Tarasevičienė