Entries by Danguolė Grėbliūnienė

Projektas ,,Augu sveikas ir stiprus“

Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko projektas ,,Augu sveikas ir stiprus“, kurio tikslas – padėti ugdytiniams susiformuoti vertybines sveiko gyvenimo nuostatas, įgyti įgūdžių, įpročių. Pirmoji  diena – ,,Vandens lašelis“ – buvo skirta aptarti vandens reikšmę žmogaus gyvenime. Ugdytiniai vaišinosi tyru vandeniu, kūrė įvairiausius darbelius. Antrą dieną, kurią pavadinome ,,Paprasti – nepaprasti žaidimai“, vaikai žaidė pačių […]

Kelionė į zoologijos sodą

Simno gimnazijos pirmokai birželio 4 dieną lankėsi „Zooparke“, įsikūrusiame Kalvarijos savivaldybėje. Atvykę į Trakėnus, iš nuostabos netekome žado: gyvūnų daug, teritorija didelė – tikrų tikriausias zoologijos sodas. Įžengusius pro vartus, mus pirmi „pasitiko“ didžiuliuose narvuose gyvenantys auksiniai ir baltieji tigrai, pumos ir greta jų įsikūrusi triukšminga pavianų šeimynėlė. Kiek paėję takeliu, narvuose pamatėme vilkų šeimyną […]

Pasaulinė akcija ,,Pamoka lauke“

Gegužės 23-ąja Simno gimnazijos 2b klasės pradinukai dalyvavo pasaulinėje akcijoje ,,Pamoka lauke“, kai visame pasaulyje mokiniai skatinami mokytis ir leisti laiką lauke ar kitoje erdvėje.                    Dienos veiklas antrokai pradėjo Metelių regioninio parko teritorijoje: nagrinėjo naujas temas, įtvirtino jau žinomą medžiagą. Neįprastoje aplinkoje teko ir rašyti, ir diskutuoti, ir skaičiuoti, ir lankstyti laivelius. Mokiniai sprendė kryžiažodžius, […]

3a klasė paminėjo „Dieną lauke“

 Gegužės 23 diena visame pasaulyje paskelbta „Diena lauke“, todėl 3a klasės mokiniai ir mokytoja Eglė Minevičė, dalyvaudami šioje akcijoje, pamokas pravedė lauke. Per lietuvių kalbos pamoką saulės atokaitoje sėdėjome ant pledo ir skaitėme, analizavome tekstą. Matematikos užduotis mokiniai „skynė“ nuo medžio šakų. Per pasaulio pažinimo pamoką trečiokai turėjo pasiruošti patalpas: berniukai ir mergaitės „statė savo“ […]

Pradinukų ekskursija į Kauną

Gegužės 22 dieną, kuri buvo labai saulėta ir karšta, Simno gimnazijos 2a, 2b ir 3a klasės mokiniai, lydimi mokytojų Laimos Jurčiukonienės, Jolantos Mikelionienės ir Eglės Minevičės, vyko į Kauną. Jie aplankė Tado Ivanausko zoologijos muziejų, kuriame matė daug įvairių gyvūnų iškamšų, įvairiaspalvių drugelių, vandens gyvių. „Velnių muziejuje“ apžiūrėjo velnių skulptūras iš medžio. Išvykos metu mokiniai […]

Antrokai – konkurso „Gaminame kartu tau, Mamyte” laureatai

 Simno gimnazijos 2 b klasės mokiniai dalyvavo vaikų piešinių konkurse  „Gaminame kartu tau, Mamyte”, kurį organizavo VšĮ „Bruneros“. Šio kon­kur­so tiks­las – puo­se­lė­ti tė­vų ir vai­kų san­ty­kius, ug­dy­ti svei­kos mi­ty­bos kul­tū­rą. Antrokai  pie­šė pie­ši­nius, ku­riuo­se at­si­spin­dė­jo šei­mos ben­dra­vi­mas mais­to ga­mi­ni­mo me­tu: pie­ta­vi­mas, dar­žo­vių, vai­sių au­gi­ni­mas, rin­ki­mas kar­tu su ki­tais šei­mos na­riais. Mokiniai vaizdavo ir ska­niau­sius, svei­kiau­sius […]

Sveikiname Svajūnę Valaikaitę

Sveikiname Svajūnę Valaikaitę, Simno gimnazijos 3a klasės mokinę, Dauguose vykusiose atvirose Alytaus r. meno ir sporto mokyklos sporto žaidynėse „Olimpiečiai tarp mūsų 2019“  šuoliukų su šokdyne rungtyje užėmusią 1-ąją vietą (per 30 sekundžių padarė 73 šuoliukus), o smiginio varžybose – 3-ąją vietą. Džiugu, kad Alytaus r. Simno gimnazijoje mokosi tokia gabi, energinga ir aktyvi mokinė. […]

Ikimokyklinukų ir logopedės vykdytas projektas „Žaidimai moko“ baigėsi

Š. m. gegužės 15 d. baigėsi ikimokyklinukų ir logopedės vykdytas projektas „Žaidimai moko“. Jo autorius – Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba. Projektas skirtas lavinti vaikų regimąjį, girdimąjį suvokimą, įtvirtinti erdvinių santykių, laiko, dydžio, formos sąvokas, plėsti žodyną, lavinti problemų sprendimo, konstrukcinius gebėjimus. Temos, kurias vaikai įsisavino greitai ir lengvai: Aukštai/aukštyn, žemai/žemyn, ilgas, trumpas, didžiausias, mažiausias, vienodi; […]

Ekskursija į Anykščius

Gegužės 22 dieną Simno gimnazijos 5a ir 7a klasių mokiniai svečiavosi vaizdingame Anykščių krašte. Pirmiausia aplankėme vyskupo ir rašytojo A. Baranausko klėtelę bei rašytojo A. Žukausko-Vienuolio muziejų, kur mokiniai susidomėję klausėsi gido pasakojimo apie šias šviesias asmenybes, patiko ir video projekcija apie A. Baranausko gyvenimą ir kūrybą, smalsu buvo pasidairyti po klėtelės vidų bei rašytojo […]

Simno gimnazijos maltiečių pavasarinės bendrystės dovanos seneliams

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai, „nešini“ pavasarinėmis nuotaikomis, aplankė Miroslavo globos namų gyventojus. Mokinių nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus lydėjo muzikos garsai, kuriuos akordeonu atliko jaunieji maltiečiai Audrius ir Paulius. Prie vaišių stalo nuoširdžiai bendravome: mes skaitėme eilėraščius, o seneliai pasidalino praeities prisiminimais, ką gyvenime dirbo, kur gyveno. Kartu su socialine darbuotoja aplankėme palatose gulinčius, negalinčius vaikščioti […]