Prasminga maltiečių išvyka

Rugsėjo mėnesį minimas Dievo Motinos Marijos gimtadienis, todėl kasmet Šiluvoje vyksta didieji atlaidai, į kuriuos susirenka tūkstančiai piligrimų.

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai kartu su mokytojomis Inga Stankevičiene bei Laima Žemaitiene vyko į šią gražią šventę Šiluvoje: tūkstantinėje minioje kartu su Maltiečių, Carito ir Samariečių organizacijomis dalyvavo apeigose. Šiluvos bazilikos grožis, malda didelėje šventovės aikštėje, džiaugsmingas piligrimų bendravimas, atlaidų šurmulys pripildė dalyvių širdis gyvenimo džiaugsmo ir pilnatvės. Dangus „padovanojo“ giedrą orą, tarsi atsižvelgdamas į tai, kad Šiluvos aikštėje susirinko ne tik silpni, kenčiantys žmonės, bet ir tie, kurie iš meilės pasauliui ir silpnesniems gelbsti savo kaimynui, giminaičiui ar visai nepažįstamam seneliui ar piliečiui…

Į namus grįžome pasiryžę nešti gerumo atlaidus į vargstančių ir mūsų nuoširdžiai laukiančių vienišų senolių širdis – juk tokios gerumo pamokos ir augina jautrias bei mylinčias

Simno maltiečių vadovė                                                                                                                                         Laima Žemaitienė

Pasaulinės dienos be tabako minėjimas

Pasaulinė tabako „epidemija“ kasmet pražudo daugiau kaip 7 milijonus žmonių, iš kurių beveik 900 tūkst. yra nerūkantieji, mirę dėl pasyvaus rūkymo. Tabako dūmuose randama per 4000 cheminių junginių, iš kurių net keli šimtai laikomi kenksmingais sveikatai, o apie 40 iš jų yra patvirtinti kancerogenais, kurie sukelia vėžį ar skatina jo vystymąsi.

Nors atrodo ši informacija ir gerai žinoma visiems: tiek vaikams, tiek suaugusiems, tačiau vis dar pasitaiko mitų, neteisingos informacijos, apie rūkymą, kurią sunku atskirti nuo tiesos. Sugriauti dar ne iki galo išsiaiškintus mitus apie tabaką ir jo gaminius gegužės 31 d. Simno gimnazijoje buvo pakviesti 8b klasės mokiniai, kurie dalyvavo viktorinoje „Pasaulinei dienai be tabako paminėti“.

Baigiantis pamokai, visuomenės sveikatos specialistė priminė, kad rūkymas yra labai klastingas ir lėtas žudikas.  Pradžioje nejaučiama jokių negalavimų ir daugelis galvoja, kad tabako dūmų nuodai nesukels sveikatos sutrikimų ar ligų ir ateityje. Tačiau pasėkmės būna skausmingos: ilgalaikis rūkymas sąlygoja ryklės, gerklų, stemplės, plaučių, o taip pat ir skrandžio, kasos, kepenų ir šlapimo pūslės vėžio atsiradimą. Mokiniai buvo kviečiami pagalvoti, ką būtų galima patarti kitiems, kad jie nerūkytų ir savo mintis užrašyti. Geriausių pasiūlymų autoriai buvo apdovanoti specialiais prizais, o jų patarimai patalpinti gimnazijos stende.

 

Visuomenės sveikatos specialistė Agnė Goštautienė

Simno gimnazijos mokiniai ir mokytojos lankėsi Strasbūre

Gegužės 26–31 dienomis, europarlamentarės daktarės Laimos Andrikienės kvietimu, Simno gimnazijos atstovai: Ieva Rogačiūtė, Germantas Rutkauskas bei mokytojos Danutė Gudaitienė ir Laima Žemaitienė – buvo išvykę į Strasbūrą. Susitikome su dr. Laima Andrikiene, kuri plačiau supažindino su Europos Parlamento veikla. Keliaudami aplankėme ir kelis gražiausius Europos miestus: grožėjomės Praha, Niurnbergu, Kolmaru, Strasbūru bei Bambergu – ypatingo grožio namai, kanalai, bažnyčios ir katedros paliko neišdildomų įspūdžių. Keliaudami autobusu bendravome su nuostabiais žmonėmis, turėjome puikią gidę, todėl kelionė tikrai neprailgo, o buvo labai naudinga, kadangi sužinojome daug įdomių istorinių faktų apie aplankytas ir pravažiuotas šalis. Esame labai dėkingi Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei už nuostabią kelionę ir šiltą bendravimą.

Simno gimnazijos mokinė Ieva Rogačiūtė

 

Gimnazijos diena

  Simno gimnazijoje praėjo renginys „Gimnazijos diena“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Visos veiklos buvo skirtos mokyklai: 5–6 klasių mokiniai piešė savo svajonių mokyklą, vyresni mokiniai – svajonių namus. Visų dailininkų piešiniai papuošė III g klasės paruoštą stendą „Visi keliai veda į mokyklą“. Klasių atstovai kūrė eilėraščius ir gėlių puokštes, o renginio pabaigoje visi sugiedojom gimnazijos himną.

Geriausiai besimokantys, aktyviausi ir gerai lankę mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais. Ne tik visi smagiai praleidome laiką, bet ir pasivaišinome ledais, o pabaigoje „įsiamžinome“ linksmoje ir didelėje bendroje (ne dydžiu, bet dalyvavusių renginyje mokinių skaičiumi) nuotraukoje.

Dėkoju klasių auklėtojoms už geranoriškumą ir pagalbą.

Mokytoja Rima Pavolienė

 

„SUPasi vasara 2018“ Simno gimnazijoje

Prieš devynis metus užgimusi Alytaus rajono mokyklų švietimo pagalbos specialistų idėja burti specialiuosius pedagogus į tęstinį projektą išsivystė į kasmetinį nepakartojamą, emocingą, kūrybingą renginį. Nuo 2009 metų specialistai ir jų ugdytiniai po „SUPasi vasara“ vėliava renkasi į vis skirtingos tematikos praktinius seminarus, kurių tikslas – padėti pedagogams ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių komunikacines, kūrybines, socialines kompetencijas įvairių veiklų metu, skleisti pagalbos mokiniui specialistų gerąją patirtį. Alytaus rajono mokyklų komandos aplankė Simno specialiąją mokyklą, Butrimonių, Daugų, Miroslavo gimnazijas, Alytaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, Kraštotyros muziejų. 2018 m. gegužės 15 d. Simno gimnazijoje vyko devintasis projekto renginys – „Žvaigždžių stovykla“.

Praktinio seminaro idėja – XXI a. „herojų“ (t.y. ugdytinių) esminių įgūdžių ugdymo svarba sėkmingai vaiko raidai ir socializacijai. Svarbu suprasti SUP turinčių mokinių ugdymo(si), saviraiškos poreikius ir tenkinti juos parenkant tinkamą ugdymo(si) proceso aplinką, turinį, lavinantį kūrybines galias, empatiją, skatinantį mokinių savianalizę. Į Simno gimnaziją šiais metais sugužėjo gausus bičiulių būrys iš Simno specialiosios mokyklos, Daugų V. Mirono gimnazijos, Alovės pagrindinio ugdymo skyriaus, Butrimonių, Krokialaukio T. Noraus-Naruševičiaus, Miroslavo, Pivašiūnų gimnazijų, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos.

Tik gerai jausdamasis ir aktyviai veikdamas žmogus geba įsiminti informaciją ir lengvai ją atgaminti. Emocinio intelekto lavinimo, fizinių veiklų metu vaikai buvo skatinami tinkamai išgyventi sėkmę ir nesėkmę, pažinti save ir kitus, ieškoti tinkamų iššūkių sprendimo būdų. Kiekvienas dalyvis gavo po emblemą su žvaigždės vardu, kuris, organizatorių sumanymu, turėjo suteikti pasitikėjimą, sužadinti smalsumą. Žinia, ne vienas, grįžęs namo pasidomėjo, kuriame žvaigždyne spindi jo įstabusis dangaus šviesulys. Šventišką nuotaiką pagyvino Simno gimnazijos pradinių klasių mokinių šokių pasirodymai, įsukę į ritmikos verpetą visus svečius.

Specialieji pedagogai turėjo puikią progą pasidalinti gerąja ugdomąja patirtimi, aptarti ir įvertinti nuveiktus projekto darbus, pasiektus rezultatus, apsvarstyti naujus sumanymus artėjančiam „SUPais vasara“ dešimtmečiui 2019 metais. Darnus Alytaus rajono mokyklų specialistų kolektyvas dėkoja mokyklų vadovams, sudarantiems galimybes kasmet susitikti analogų respublikoje neturinčiame renginyje, puoselėjančiame bendruomeniškumą, vieningumą, geranoriškumą, toleranciją.

Nuoširdi organizatorių padėka organizuojant ir vykdant renginį Simno gimnazijos administracijai, mokytojoms Danutei Gudaitienei ir Almai Kyguolienei, socialinei pedagogei Žanetai Bagdžiūnienei, „Kretingos maistas“ atstovams už gardžią kareivišką košę.

Parengė Simno gimnazijos logopedė Renata Danevičienė

ABĖCĖLĖS šventė

Gegužės 10 dieną Simno gimnazijoje pirmų klasių mokiniai susirinko švęsti tradicinę ABĖCĖLĖS šventę. Į ją pakvietė tėvelius, direktoriaus pavaduotoją D. Grėbliūnienę, bibliotekininkę L. Daniulevičienę ir mokytojus. Pirmokai,atlikdami paruoštą programėlę,  parodė, ko išmoko per pirmuosius metus gimnazijoje: jie deklamavo, dainavo, šoko. Gimnazijos bibliotekininkė pasveikino mokinukus, baigiančius pirmąją klasę,palinkėjo jiems saugios ir linksmos vasaros su knyga. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė pasveikino pirmokus su švente ir įteikė „Pirmoko pažymėjimus“.

Visiems labai džiugu, kad gimnazijos mokinių bendruomenę papildė nemažas būrelis mokančių skaityti pirmokėlių ir būsimų bibliotekos skaitytojų!

Mokytoja   Jolanta Mikelionienė

 

Geriausio eilėraščio konkursas

Gegužės 11 d. 13 val. Daugų kultūros centre vyks rajono viešosios bibliotekos organizuojamas poezijos festivalis „Laukinės vaivorykštės 2018 /Onės Baliukonės 70-mečiui/ Taip pat esame paskelbę geriausio rajono jaunojo poeto eilėraščio konkursą.

NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Alytaus r. Simno gimnazijos  2 kl., 4 kl., 6 kl. ir 8 kl. mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC), su gimnazija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

NMPP tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Atlikus testus, bus įvertinti 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimai, remiantis jais bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė. Mokiniams taip pat bus pateikti klausimynai.

NMPP vykdymas

2 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 1 dalis (teksto kūrimas) 2a

2b

04–23 45 min. –55 min. 2
Matematika 2a

2b

04–25 45 min.– 55 min. 2
Skaitymas 2a

2b

05–02 45 min.– 55 min. 2
Rašymas 2 dalis (kalbos sistema) 2a

2b

05–04 45 min.– 55 min. 2

 

4 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 4a 04–23 45 min. 2
Matematika 4a 04–25 45 min. 2
Skaitymas 4a 05–02 45 min. 1
Pasaulio pažinim. 4a 05–04 45 min. 2

 

6 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 6a 04–17 45 min. 3
Skaitymas 6a 04–19 45 min. 3
Matematika 6a 04–25 45 min. 2

 

8 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 8a 04–16 60 min. 3
8b 60 min. 3
Skaitymas 8a 04–20 60 min. 2
8b 60 min. 2
Matematika 8a 04–18 60 min. 2
8b 60 min. 2
Socialiniai mokslai 8a 04–24 60 min. 4
8b 60 min. 3
Gamtos mokslai 8a 04–26 60 min. 4
8b 60 min. 5

 

 

 

 

 

Velykų šventė Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje

 Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai visą savaitę ruošėsi pačiai linksmiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms.

                      Iš popieriaus, siūlų ir kitų priemonių gamino margučius, velykinius medžius, paukštelius, gėlytes, o paskui pagamintais darbais puošė savo grupes, darželio patalpas. Vaikai sužinojo, kokia Didžiosios savaitės dienų prasmė, kaip dažomi margučiai, kas yra Velykė.

                      Po šv. Velykų ugdytiniai, kupini įspūdžių, rinkosi į salę, papuoštą žibučių žiedais, velykiniais darbeliais. Salėje juos pasitiko Velykų bobutė – Velykė, nešina pintine margučių, ir Zuikis. Visi kartu prisiminė Velykų tradicijas ir papročius, margučių spalvų reikšmes, vaikai pasakojo, kaip namuose margino margučius. Ikimokyklinukai susidomėję klausėsi Velykės sekamos sakmės, Zuikis užminė mįslių, visi dainavo daineles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko ratelius. Vyko nuotaikingos kiaušinio nešimo su šaukštu, šokinėjimo su maišais rungtys. Vaikai noriai dalyvavo varžybose, bet svarbiausia ir smagiausia šv. Velykų šventės dalis visiems buvo margučių ridenimas. Šventės dalyviai buvo smagiai nusiteikę, netrūko džiaugsmo ir skambaus juoko.

 

Auklėtojos: A. Kubilienė

  1. Kuraitienė

Sveikiname Alytaus raj. gimnazijų vaikinų krepšinio varžybose užėmus III vietą

Kovo 21 dieną Daugų gimnazijos sporto salėje vykusiose varžybose Simno gimnazijos komanda rezultatu

22:2 nugalėjo Krokialaukio gimnazistus, bet 25:13 pralaimėjo Miroslavo gimnazijos komandai, todėl rungtyniavo dėl III vietos. Susitikimas su Pivašiūnų gimnazijos krepšininkais baigėsi rezultatu  27:14 – mūsų komanda priešininkams nepaliko jokių vilčių. Finale Miroslavo gimnazijos komanda 26:23 įveikė Daugų gimnazijos krepšininkus ir tapo nugalėtoja.

Simno gimnazijos geriausias žaidėjas Mindaugas Šreiberis buvo apdovanotas specialiu prizu.

Komandoje žaidė: Karolis Kavaliauskas, Arminas Ostrauskas, Mindaugas Šreiberis, Mykolas Stankevičius, Edvardas Pavilonis, Povilas Urbanskis, Edvardas Krikščiūnas, Arnas Ručys, Dovydas Šveiteris, Vytautas Krupavičius.

 

Kūno kultūros mokytojas Juozas Bagdanavičius