Velykų šventė Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje

 Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai visą savaitę ruošėsi pačiai linksmiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms.

                      Iš popieriaus, siūlų ir kitų priemonių gamino margučius, velykinius medžius, paukštelius, gėlytes, o paskui pagamintais darbais puošė savo grupes, darželio patalpas. Vaikai sužinojo, kokia Didžiosios savaitės dienų prasmė, kaip dažomi margučiai, kas yra Velykė.

                      Po šv. Velykų ugdytiniai, kupini įspūdžių, rinkosi į salę, papuoštą žibučių žiedais, velykiniais darbeliais. Salėje juos pasitiko Velykų bobutė – Velykė, nešina pintine margučių, ir Zuikis. Visi kartu prisiminė Velykų tradicijas ir papročius, margučių spalvų reikšmes, vaikai pasakojo, kaip namuose margino margučius. Ikimokyklinukai susidomėję klausėsi Velykės sekamos sakmės, Zuikis užminė mįslių, visi dainavo daineles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko ratelius. Vyko nuotaikingos kiaušinio nešimo su šaukštu, šokinėjimo su maišais rungtys. Vaikai noriai dalyvavo varžybose, bet svarbiausia ir smagiausia šv. Velykų šventės dalis visiems buvo margučių ridenimas. Šventės dalyviai buvo smagiai nusiteikę, netrūko džiaugsmo ir skambaus juoko.

 

Auklėtojos: A. Kubilienė

  1. Kuraitienė

Sveikiname Alytaus raj. gimnazijų vaikinų krepšinio varžybose užėmus III vietą

Kovo 21 dieną Daugų gimnazijos sporto salėje vykusiose varžybose Simno gimnazijos komanda rezultatu

22:2 nugalėjo Krokialaukio gimnazistus, bet 25:13 pralaimėjo Miroslavo gimnazijos komandai, todėl rungtyniavo dėl III vietos. Susitikimas su Pivašiūnų gimnazijos krepšininkais baigėsi rezultatu  27:14 – mūsų komanda priešininkams nepaliko jokių vilčių. Finale Miroslavo gimnazijos komanda 26:23 įveikė Daugų gimnazijos krepšininkus ir tapo nugalėtoja.

Simno gimnazijos geriausias žaidėjas Mindaugas Šreiberis buvo apdovanotas specialiu prizu.

Komandoje žaidė: Karolis Kavaliauskas, Arminas Ostrauskas, Mindaugas Šreiberis, Mykolas Stankevičius, Edvardas Pavilonis, Povilas Urbanskis, Edvardas Krikščiūnas, Arnas Ručys, Dovydas Šveiteris, Vytautas Krupavičius.

 

Kūno kultūros mokytojas Juozas Bagdanavičius

 

Kuopos išvyka į Vilnių

Vasario 23 dieną LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. 111-os kuopos jaunieji šauliai su būrelių vadovais lankėsi Vilniuje. Genocido aukų muziejuje apžvalginės ekskursijos metu susipažinome su ekspozicijomis, kuriose įamžintas nepriklausomybės praradimas XX a. viduryje, sovietų valdžios vykdytos represijos, tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo. Apžiūrėjome buvusį KGB vidaus kalėjimą ir išgirdome gido pasakojimą apie jame kalintų žmonių kančias.

Signatarų namuose susipažinome su XX a. pradžios tautinio atgimimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo istorija, Vasario 16-osios Akto signatarais ir svarbiausia – pamatėme 1918 metų Vasario 16-osios Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą. Pažintį su Vilniumi tęsėme apžiūrėdami Katedrą, Valdovų rūmus ir 100-mečio Varpą.

 

Danutė Gudaitienė

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Robotukų paroda

Sausio 30 d. gimnazijos bibliotekoje pertraukų metu vyks robotų VEX IQ ir VEX EDR modeliukų paroda. Jos metu turėsite galimybę išbandyti valdymą pulteliu.

Robotikos būrelio vadovė

Išvyka į Alytaus rajone esančius piliakalnius

2017-ieji – piliakalnių ir tautinio kostiumo metai, todėl Simno gimnazijos mokiniai nusprendė juos tinkamai paminėti, nes gyvena krašte, kuriame piliakalnių tikrai netrūksta. Jaunesniųjų klasių mokiniai šia tema piešė piešinius, kurie dabar eksponuojami gimnazijos fojė. Bibliotekoje veikia fotografijų paroda „Mūsų krašto piliakalniai“.

I–II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo teksto maketavimo konkurse „Piliakalniai“ – per informacinių technologijų pamokas paruošė po gražų pasirinkto piliakalnio aprašymą. Geriausių darbų autoriai vyko į edukacinę išvyką ir aplankė devynis Alytaus rajone esančius piliakalnius: Punios, Alytaus, Radžiūnų, Kaukų, Giluičių, Bambininkų ir Olakalnį. IIg klasių mokiniai pasiruošė ir išvykos metu pristatė pasirinktų piliakalnių istorijas.

Išvyką organizavo informacinių technologijų mokytojos Danguolė Kavaliauskienė ir Virginija Guževičienė. Ačiū joms dar ir už tai, jog pasirūpino užkandžiais ir šilta arbata, kad mes kelionėje nesušaltume. Išvyka visiems labai patiko, nes ne tik nemažai sužinojome, smagiai pasišnekučiavome su draugais, bet ir įsitikinome, kokiame nuostabiame krašte gyvename!

 

Austėja Abromaitytė

Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pelėdžiukų“ gr. vaikai vakarojo su tėvais

 Gruodžio 1 dieną Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pelėdžiukų“ grupėje vyko vakarojimas su tėvais „Kalboje – visų namai“. Vakaronės scenarijų parengė auklėtoja Irena Emartienė, jai talkino auklėtoja Vita Jušinskaitė bei meninio ugdymo pedagogė Aldona Mocevičienė.

Ugdytiniai kartu su tėveliais smagiai dainavo dainas, žaidė įvairius lietuvių liaudies žaidimus, deklamavo eilėraščius. Vaikai mokėjo nemažai patarlių, priežodžių, kuriuose atsispindėjo geri dzūkų charakterio bruožai. Tėveliai stebėjo lietuvių liaudies pasakos „Ožka ir vilkas“ inscenizavimą. Kadangi prasidėjo žiema ir Adventas, ugdytiniai šia tema deklamavo eilėraščius.

Vakaronės pabaigoje auklėtoja padėkojo tėveliams už aktyvų dalyvavimą, pasiūlė toliau visiems kartu puoselėti protėvių ir senelių tradicijas, kad jos lydėtų vaikus visą gyvenimą, nes gerų šeimos tradicijų dėka vaikai užaugs dorais piliečiais, gerais žmonėmis, ir palinkėjo artėjančių šventų Kalėdų proga atlaidumo, tolerantiškumo, susikaupimo ir santarvės šeimose.

 

Auklėtoja Irena Emartienė

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Simno gimnazijoje

Lapkričio 23 dieną Simno gimnazijos jaunųjų šaulių ir maironiečių būrelių nariai organizavo renginį, skirtą Lietuvos kariuomenės dienai. Pagerbėme valstybinės vėliavą,  sugiedojome Lietuvos himną ir pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė apžvelgė Lietuvos kariuomenės istoriją.

Jaunieji maironiečiai dainavo, deklamavo ir skaitė eiles, skirtas Lietuvai, kariui, kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Grupė jaunųjų šaulių, nešini gėlėmis ir žvakelėmis, nuvyko į Simno miestelio kapines pagerbti kritusių už Lietuvos laisvę kovotojų atminimo. Žiūrėjome filmą apie Lietuvos partizaninį judėjimą.

Mokiniai galėjo išbandyti akies taiklumą šaudydami iš airsoft ginklų ir lankų. Gimnazijos fojė veikė pradinių klasių piešinių paroda, skirta Lietuvos kariuomenės dienai ir jaunųjų šaulių būrelio veiklai. Renginio pabaigoje piešinių konkurso dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir ,,saldžiomis“ dovanėlėmis.

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

 Danutė Gudaitienė

Integruotų pamokų diena Simno gimnazijos pirmokams

Lapkričio 23 dieną 1 a klasės mokiniai dalyvavo gimnazijoje vykstančiame projekte „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“: mokytoja Jolanta Mikelionienė į projekto veiklas integravo šios dienos pamokas. Jų metu pirmokai, rinkdami aktualią informaciją apie vietovę ir vandens telkinį internete, susipažino su Giluičio ežeru. Paskui karpė iš spalvoto popieriaus „vandens lašelius“ ir iš jų pagamino informacinį plakatą. Lietuvių kalbos pamokoje apie ežerą dailyraščiu rašė pastraipą. Gamtos pažinimo pamokoje sužinojo, kad vandens teklinys susidaręs ledo išgulėtoje dauboje. Suprato, kad į Giluičio ežerą įteka trys upeliai: Giluitė, Kriaušius ir Ylyčia, o išteka – Simnyčia. Rinkdami informaciją pirmokėliai sužinojo, kad ežere gyvena bebrai, audinės ir ūdros, peri nebylės gulbės ir želmeninės žąsys, kad jame gyvena labai daug įvairių žuvų. Mažieji projekto dalyviai piešimo ir technologijų pamokos metu piešė Giluičio ežerą ir surengė piešinių parodėlę, lankstė popierinius laivelius, kuriuos plukdyti nutarė pavasarį, gegužės mėnesį.

Diena mokinukams buvo įdomi ir kūrybinga, nes skatino susimąstyti apie ežero ir vandens reikšmę, švarą bei kitas ekologines problemas.

1a klasės mokytoja Jolanta Mikelionienė

Estetinių mokslų diena

Spalio 23-ią, Alytaus r. Simno gimnazijoje pertraukų metu vyko estetinių mokslų diena. Nuo ankstyvo ryto grojo nuotaikinga muzika, o kūno kultūros mokytoja D. Gudaitienė kiekvieną moksleivį pasitiko kviesdama atlikti rytinės mankštos pratimus. Sumišę ir besišypsantys mokiniai uoliai kartojo mokytojos rodomus pratimus.

Po pirmos pamokos gimnazijos fojė buvo rodoma mokinių kūrybinių procesų ir jų metu atliktų darbų apžvalga, kurią paruošė dailės mokytojas V. Zabita.

Nuotaikinga muzika skambėjo ir antros pertraukos metu, kai mokiniai gimnazijos fojė ruošė stendą apie žmoniškąsias vertybes. Jiems talkino ir vertybių esmę aiškino tikybos mokytoja D. Seniūniene ir etikos mokytoja A. Tamulyniene.

Veiklų netrūko ir trečios pertraukos metu. Vieni mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos G. Petkevičienės, susirinko išbandyti savo muzikinių gebėjimų dainuodami karaokė. Kiti pasirinko spalvingos meninės instaliacijos, skirtos Lietuvos šimtmečiu paminėti, gaminimą. Jiems vadovavo dailės mokytoja J. Lenkauskienė ir technologijų mokytoja L. Matulevičienė. Pagamintas instaliacijas mokiniai pakabino ant medžių šakų gimnazijos sodelyje.

Ketvirtos pertraukos metu mokiniai vėl rinkosi gimnazijos fojė, čia skambėjo linksma muzika, vyko šokiai – pokiai, kuriems vadovavo šokių mokytoja A. Kyguolienė

Manome, kad renginys pavyko. Estetinių mokslų grupė dėkoja visiems už aktyvų dalyvavimą veiklose ir linki būti ne tik kūrybingiems, originaliems, savikritiškiems, bet ir visada pasitikėti savimi.

Gimnazijos technologijų mokytoja Loreta Matulevičienė

 

Dovanos gimnazijos mokiniams

Simno gimnazijos jaunųjų maltiečių grupė sulaukė dovanų iš Vilniaus Maltos ordino pagalbos tarnybos. Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje vyko akcija „Mažoj širdelėj – didelės svajonės“. Joje dalyvaujantys žmonės dosniai dovanojo kanceliarines prekes: kuprines, sąsiuvinius, flomasterius, spalvotus pieštukus, akvareles, rašiklius ir kt. Džiugu, kad dalis dovanų atkeliavo ir į Simno gimnaziją, todėl pirmokėliai džiaugėsi dovanomis, 3 ir 4 klasių mokiniai dėkojo už pratybų sąsiuvinius, o dailės mokytoja galės kabinete paskolinti piešimo priemonių tiems mokiniams, kurie neturės pamokos metu.

Pasidalintas gėris visada sugrįžta dvigubai, todėl visiems aukojusiems ir dovanojusiems nuoširdžiai dėkojame ir linkime dvigubo atlygio.

                                                                                       Simno gimnazijos jaunoji maltietė Greta