Geriausio eilėraščio konkursas

Gegužės 11 d. 13 val. Daugų kultūros centre vyks rajono viešosios bibliotekos organizuojamas poezijos festivalis „Laukinės vaivorykštės 2018 /Onės Baliukonės 70-mečiui/ Taip pat esame paskelbę geriausio rajono jaunojo poeto eilėraščio konkursą.

NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Alytaus r. Simno gimnazijos  2 kl., 4 kl., 6 kl. ir 8 kl. mokiniai dalyvauja nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP). Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC), su gimnazija pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

NMPP tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Atlikus testus, bus įvertinti 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimai, remiantis jais bus apskaičiuoti įvairūs statistiniai rodikliai, taip pat mokyklos sukuriama pridėtinė vertė. Mokiniams taip pat bus pateikti klausimynai.

NMPP vykdymas

2 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 1 dalis (teksto kūrimas) 2a

2b

04–23 45 min. –55 min. 2
Matematika 2a

2b

04–25 45 min.– 55 min. 2
Skaitymas 2a

2b

05–02 45 min.– 55 min. 2
Rašymas 2 dalis (kalbos sistema) 2a

2b

05–04 45 min.– 55 min. 2

 

4 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 4a 04–23 45 min. 2
Matematika 4a 04–25 45 min. 2
Skaitymas 4a 05–02 45 min. 1
Pasaulio pažinim. 4a 05–04 45 min. 2

 

6 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 6a 04–17 45 min. 3
Skaitymas 6a 04–19 45 min. 3
Matematika 6a 04–25 45 min. 2

 

8 klasė

Dalyko testas Kl. Data Trukmė Pamoka
Rašymas 8a 04–16 60 min. 3
8b 60 min. 3
Skaitymas 8a 04–20 60 min. 2
8b 60 min. 2
Matematika 8a 04–18 60 min. 2
8b 60 min. 2
Socialiniai mokslai 8a 04–24 60 min. 4
8b 60 min. 3
Gamtos mokslai 8a 04–26 60 min. 4
8b 60 min. 5

 

 

 

 

 

Velykų šventė Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje

 Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai visą savaitę ruošėsi pačiai linksmiausiai pavasario šventei – šv. Velykoms.

                      Iš popieriaus, siūlų ir kitų priemonių gamino margučius, velykinius medžius, paukštelius, gėlytes, o paskui pagamintais darbais puošė savo grupes, darželio patalpas. Vaikai sužinojo, kokia Didžiosios savaitės dienų prasmė, kaip dažomi margučiai, kas yra Velykė.

                      Po šv. Velykų ugdytiniai, kupini įspūdžių, rinkosi į salę, papuoštą žibučių žiedais, velykiniais darbeliais. Salėje juos pasitiko Velykų bobutė – Velykė, nešina pintine margučių, ir Zuikis. Visi kartu prisiminė Velykų tradicijas ir papročius, margučių spalvų reikšmes, vaikai pasakojo, kaip namuose margino margučius. Ikimokyklinukai susidomėję klausėsi Velykės sekamos sakmės, Zuikis užminė mįslių, visi dainavo daineles, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, šoko ratelius. Vyko nuotaikingos kiaušinio nešimo su šaukštu, šokinėjimo su maišais rungtys. Vaikai noriai dalyvavo varžybose, bet svarbiausia ir smagiausia šv. Velykų šventės dalis visiems buvo margučių ridenimas. Šventės dalyviai buvo smagiai nusiteikę, netrūko džiaugsmo ir skambaus juoko.

 

Auklėtojos: A. Kubilienė

  1. Kuraitienė

Sveikiname Alytaus raj. gimnazijų vaikinų krepšinio varžybose užėmus III vietą

Kovo 21 dieną Daugų gimnazijos sporto salėje vykusiose varžybose Simno gimnazijos komanda rezultatu

22:2 nugalėjo Krokialaukio gimnazistus, bet 25:13 pralaimėjo Miroslavo gimnazijos komandai, todėl rungtyniavo dėl III vietos. Susitikimas su Pivašiūnų gimnazijos krepšininkais baigėsi rezultatu  27:14 – mūsų komanda priešininkams nepaliko jokių vilčių. Finale Miroslavo gimnazijos komanda 26:23 įveikė Daugų gimnazijos krepšininkus ir tapo nugalėtoja.

Simno gimnazijos geriausias žaidėjas Mindaugas Šreiberis buvo apdovanotas specialiu prizu.

Komandoje žaidė: Karolis Kavaliauskas, Arminas Ostrauskas, Mindaugas Šreiberis, Mykolas Stankevičius, Edvardas Pavilonis, Povilas Urbanskis, Edvardas Krikščiūnas, Arnas Ručys, Dovydas Šveiteris, Vytautas Krupavičius.

 

Kūno kultūros mokytojas Juozas Bagdanavičius

 

Kuopos išvyka į Vilnių

Vasario 23 dieną LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. 111-os kuopos jaunieji šauliai su būrelių vadovais lankėsi Vilniuje. Genocido aukų muziejuje apžvalginės ekskursijos metu susipažinome su ekspozicijomis, kuriose įamžintas nepriklausomybės praradimas XX a. viduryje, sovietų valdžios vykdytos represijos, tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo. Apžiūrėjome buvusį KGB vidaus kalėjimą ir išgirdome gido pasakojimą apie jame kalintų žmonių kančias.

Signatarų namuose susipažinome su XX a. pradžios tautinio atgimimo ir Lietuvos valstybės atkūrimo istorija, Vasario 16-osios Akto signatarais ir svarbiausia – pamatėme 1918 metų Vasario 16-osios Nepriklausomos Lietuvos Valstybės Atkūrimo Aktą. Pažintį su Vilniumi tęsėme apžiūrėdami Katedrą, Valdovų rūmus ir 100-mečio Varpą.

 

Danutė Gudaitienė

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Robotukų paroda

Sausio 30 d. gimnazijos bibliotekoje pertraukų metu vyks robotų VEX IQ ir VEX EDR modeliukų paroda. Jos metu turėsite galimybę išbandyti valdymą pulteliu.

Robotikos būrelio vadovė

Išvyka į Alytaus rajone esančius piliakalnius

2017-ieji – piliakalnių ir tautinio kostiumo metai, todėl Simno gimnazijos mokiniai nusprendė juos tinkamai paminėti, nes gyvena krašte, kuriame piliakalnių tikrai netrūksta. Jaunesniųjų klasių mokiniai šia tema piešė piešinius, kurie dabar eksponuojami gimnazijos fojė. Bibliotekoje veikia fotografijų paroda „Mūsų krašto piliakalniai“.

I–II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo teksto maketavimo konkurse „Piliakalniai“ – per informacinių technologijų pamokas paruošė po gražų pasirinkto piliakalnio aprašymą. Geriausių darbų autoriai vyko į edukacinę išvyką ir aplankė devynis Alytaus rajone esančius piliakalnius: Punios, Alytaus, Radžiūnų, Kaukų, Giluičių, Bambininkų ir Olakalnį. IIg klasių mokiniai pasiruošė ir išvykos metu pristatė pasirinktų piliakalnių istorijas.

Išvyką organizavo informacinių technologijų mokytojos Danguolė Kavaliauskienė ir Virginija Guževičienė. Ačiū joms dar ir už tai, jog pasirūpino užkandžiais ir šilta arbata, kad mes kelionėje nesušaltume. Išvyka visiems labai patiko, nes ne tik nemažai sužinojome, smagiai pasišnekučiavome su draugais, bet ir įsitikinome, kokiame nuostabiame krašte gyvename!

 

Austėja Abromaitytė

Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pelėdžiukų“ gr. vaikai vakarojo su tėvais

 Gruodžio 1 dieną Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Pelėdžiukų“ grupėje vyko vakarojimas su tėvais „Kalboje – visų namai“. Vakaronės scenarijų parengė auklėtoja Irena Emartienė, jai talkino auklėtoja Vita Jušinskaitė bei meninio ugdymo pedagogė Aldona Mocevičienė.

Ugdytiniai kartu su tėveliais smagiai dainavo dainas, žaidė įvairius lietuvių liaudies žaidimus, deklamavo eilėraščius. Vaikai mokėjo nemažai patarlių, priežodžių, kuriuose atsispindėjo geri dzūkų charakterio bruožai. Tėveliai stebėjo lietuvių liaudies pasakos „Ožka ir vilkas“ inscenizavimą. Kadangi prasidėjo žiema ir Adventas, ugdytiniai šia tema deklamavo eilėraščius.

Vakaronės pabaigoje auklėtoja padėkojo tėveliams už aktyvų dalyvavimą, pasiūlė toliau visiems kartu puoselėti protėvių ir senelių tradicijas, kad jos lydėtų vaikus visą gyvenimą, nes gerų šeimos tradicijų dėka vaikai užaugs dorais piliečiais, gerais žmonėmis, ir palinkėjo artėjančių šventų Kalėdų proga atlaidumo, tolerantiškumo, susikaupimo ir santarvės šeimose.

 

Auklėtoja Irena Emartienė

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Simno gimnazijoje

Lapkričio 23 dieną Simno gimnazijos jaunųjų šaulių ir maironiečių būrelių nariai organizavo renginį, skirtą Lietuvos kariuomenės dienai. Pagerbėme valstybinės vėliavą,  sugiedojome Lietuvos himną ir pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė apžvelgė Lietuvos kariuomenės istoriją.

Jaunieji maironiečiai dainavo, deklamavo ir skaitė eiles, skirtas Lietuvai, kariui, kovotojams, žuvusiems už Lietuvos laisvę. Grupė jaunųjų šaulių, nešini gėlėmis ir žvakelėmis, nuvyko į Simno miestelio kapines pagerbti kritusių už Lietuvos laisvę kovotojų atminimo. Žiūrėjome filmą apie Lietuvos partizaninį judėjimą.

Mokiniai galėjo išbandyti akies taiklumą šaudydami iš airsoft ginklų ir lankų. Gimnazijos fojė veikė pradinių klasių piešinių paroda, skirta Lietuvos kariuomenės dienai ir jaunųjų šaulių būrelio veiklai. Renginio pabaigoje piešinių konkurso dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir ,,saldžiomis“ dovanėlėmis.

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

 Danutė Gudaitienė

Integruotų pamokų diena Simno gimnazijos pirmokams

Lapkričio 23 dieną 1 a klasės mokiniai dalyvavo gimnazijoje vykstančiame projekte „Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“: mokytoja Jolanta Mikelionienė į projekto veiklas integravo šios dienos pamokas. Jų metu pirmokai, rinkdami aktualią informaciją apie vietovę ir vandens telkinį internete, susipažino su Giluičio ežeru. Paskui karpė iš spalvoto popieriaus „vandens lašelius“ ir iš jų pagamino informacinį plakatą. Lietuvių kalbos pamokoje apie ežerą dailyraščiu rašė pastraipą. Gamtos pažinimo pamokoje sužinojo, kad vandens teklinys susidaręs ledo išgulėtoje dauboje. Suprato, kad į Giluičio ežerą įteka trys upeliai: Giluitė, Kriaušius ir Ylyčia, o išteka – Simnyčia. Rinkdami informaciją pirmokėliai sužinojo, kad ežere gyvena bebrai, audinės ir ūdros, peri nebylės gulbės ir želmeninės žąsys, kad jame gyvena labai daug įvairių žuvų. Mažieji projekto dalyviai piešimo ir technologijų pamokos metu piešė Giluičio ežerą ir surengė piešinių parodėlę, lankstė popierinius laivelius, kuriuos plukdyti nutarė pavasarį, gegužės mėnesį.

Diena mokinukams buvo įdomi ir kūrybinga, nes skatino susimąstyti apie ežero ir vandens reikšmę, švarą bei kitas ekologines problemas.

1a klasės mokytoja Jolanta Mikelionienė