Estetinių mokslų diena

Spalio 23-ią, Alytaus r. Simno gimnazijoje pertraukų metu vyko estetinių mokslų diena. Nuo ankstyvo ryto grojo nuotaikinga muzika, o kūno kultūros mokytoja D. Gudaitienė kiekvieną moksleivį pasitiko kviesdama atlikti rytinės mankštos pratimus. Sumišę ir besišypsantys mokiniai uoliai kartojo mokytojos rodomus pratimus.

Po pirmos pamokos gimnazijos fojė buvo rodoma mokinių kūrybinių procesų ir jų metu atliktų darbų apžvalga, kurią paruošė dailės mokytojas V. Zabita.

Nuotaikinga muzika skambėjo ir antros pertraukos metu, kai mokiniai gimnazijos fojė ruošė stendą apie žmoniškąsias vertybes. Jiems talkino ir vertybių esmę aiškino tikybos mokytoja D. Seniūniene ir etikos mokytoja A. Tamulyniene.

Veiklų netrūko ir trečios pertraukos metu. Vieni mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos G. Petkevičienės, susirinko išbandyti savo muzikinių gebėjimų dainuodami karaokė. Kiti pasirinko spalvingos meninės instaliacijos, skirtos Lietuvos šimtmečiu paminėti, gaminimą. Jiems vadovavo dailės mokytoja J. Lenkauskienė ir technologijų mokytoja L. Matulevičienė. Pagamintas instaliacijas mokiniai pakabino ant medžių šakų gimnazijos sodelyje.

Ketvirtos pertraukos metu mokiniai vėl rinkosi gimnazijos fojė, čia skambėjo linksma muzika, vyko šokiai – pokiai, kuriems vadovavo šokių mokytoja A. Kyguolienė

Manome, kad renginys pavyko. Estetinių mokslų grupė dėkoja visiems už aktyvų dalyvavimą veiklose ir linki būti ne tik kūrybingiems, originaliems, savikritiškiems, bet ir visada pasitikėti savimi.

Gimnazijos technologijų mokytoja Loreta Matulevičienė

 

Dovanos gimnazijos mokiniams

Simno gimnazijos jaunųjų maltiečių grupė sulaukė dovanų iš Vilniaus Maltos ordino pagalbos tarnybos. Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje vyko akcija „Mažoj širdelėj – didelės svajonės“. Joje dalyvaujantys žmonės dosniai dovanojo kanceliarines prekes: kuprines, sąsiuvinius, flomasterius, spalvotus pieštukus, akvareles, rašiklius ir kt. Džiugu, kad dalis dovanų atkeliavo ir į Simno gimnaziją, todėl pirmokėliai džiaugėsi dovanomis, 3 ir 4 klasių mokiniai dėkojo už pratybų sąsiuvinius, o dailės mokytoja galės kabinete paskolinti piešimo priemonių tiems mokiniams, kurie neturės pamokos metu.

Pasidalintas gėris visada sugrįžta dvigubai, todėl visiems aukojusiems ir dovanojusiems nuoširdžiai dėkojame ir linkime dvigubo atlygio.

                                                                                       Simno gimnazijos jaunoji maltietė Greta

Pažintis su savo kraštu

Rugsėjo 23 dieną Simno gimnazijos jaunieji šauliai ir pilietiški gimnazistai rinkosi į žygį dviračiais

aplink Dusios ežerą, skirtam 28-osioms šaulių sąjungos atkūrimo metinėms paminėti. V. Putvinskio įsakas šauliams: „Švieskis ir šviesk“ skatina mus domėtis savo kraštu, jo istorija. Žygio dalyviai aplankė: Prelomciškės piliakalnį, Kryžių Švenčiausios Mergelės Marijos Rožinio Karalienės koplyčią, Metelių regioninį parką, apžvalgos bokštą – ir sustojo prie Metelių bažnyčios atminimo lentos, skirtos 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų Metelių valsčiaus savanoriams atminti. Mokiniai susipažino su kiekvienu aplankytu objektu, o žygio pabaigoje Metelių regioninio parko poilsiavietėje kepėme dešreles, bendravome, grožėjomės rudenėjančia gamta. Pasirodo, kad daug dalyvių šiuose objektuose lankėsi pirmą kartą!

 Manau, kad būtent tokie žygiai ir formuoja jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą, pagarbą Tėvynei, savo krašto praeičiai, tautinėms tradicijoms.

 

Gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė                           Danutė Gudaitienė

 

Rugsėjo 1dieną mokinių pavėžėjimas

Simnas – Luksnėnai – Simnas:Vaizdo rezultatas pagal užklausą „varpelis“

Iš Luksnėnų – 9.00 val.

Iš Mergalaukio–9.40 val.

Simnas – Verebiejai – Simnas:

Iš Verebiejų – 9.00 val.

Simnas – Komisaruvka – Simnas

Iš Angininkų – 9.15 val.

Iš Komisaruvkos – 9.25 val.

Simnas–Kalesninkai– Simnas

Iš Kalesninkų–9.30 val.

 

Išvežami iš mokyklos – 13.00

 

Būsimiems pirmokams

Gerbiami būsimų pirmokų tėveliai,

informuojame, kad birželio 13–14 dienomis Simno gimnazijoje  bus mokyklėlė būsimiems pirmokams. Susipažinimo pamokėlės prasidės 9:00 val. ir baigsis 11:00 val.

Mokyklėlėje reikės šių darbo priemonių: pieštuko, spalvotų pieštukų, trintuko, flomasterių.

Jūsų lauks būsimų pirmokų mokytojos.

Iki susitikimo!

Nijolės Gaškaitės knygos „Pasipriešinimo istorija“ pristatymas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Laimos Žemaitienės kvietimu  gimnazijoje lankėsi atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, kuris pristatė Nijolės Gaškaitės knygą „Pasipriešinimo istorija“.

Pristatydama svečią, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Grėbliūnienė trumpai apžvelgė pokario partizanų kovas – vieną tragiškiausių ir herojiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių. 1944-1953 metais keli šimtai tūkstančių žmonių buvo suimti ar ištremti iš Lietuvos, keliasdešimt tūkstančių žuvo kovodami, visuomenei prievarta buvo brukama neapykanta grindžiama svetima ideologija, niekinamos ir stumiamos iš viešojo gyvenimo tradicinės tautinės ir religinės vertybės. O šios knygos paskirtis – atskleisti laisvo žmogaus, nebijančio mirti ginant savo orumą, dvasinio pasaulio grožį.

Gimnazijos maironiečiai ir jaunieji šauliai skaitė atsiminimus iš partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio. Svečio pateikti šūkiai: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“ ir „Mes savo Tėvynės neapleisim“ ragino susirinkusius įsitraukti į diskusiją. Tai buvo puiki pilietinė pamoka ne tik jaunimui, bet ir vyresniosios kartos atstovams.

Dėkojame p. Arūnui Dudavičiui, savo laiką aukojančiam supažindinimui su  Lietuvos istorija ir žmonėmis.

Vyresn. bibliotekininkė Lina Daniulevičienė

Tradicinis žygis į Kalniškę

Gegužės 13 dieną grupė Simno gimnazijos jaunųjų šaulių ir pilietiškai nusiteikusių gimnazistų, mėgstančių važinėti dviračiais, rinkosi prie Simno kultūros centro, kur paminėjo 72-ąsias Kalniškės mūšio metines. Paskui žygio dalyviai pajudėjo į Kalniškę ir Stebulių kaime susitiko su dviratininkais, atvykusiais iš Lazdijų rajono. Pakeliui kolonos dalyviai sustojo ir pagerbė Kalniškės mūšiui vadovavusio Lietuvos ulonų puskarininkio Jono Neifalto-Lakūno atminimą.

Žygio dalyviams, sėkmingai įveikusiems maršrutą, buvo įteikti atminimo medaliai. Po renginio visi pasivaišino kareiviška koše ir arbata. Džiugu, kad mūsų gimnazijos mokiniai: Paulius Stankevičius (5a kl.), Viktorija Krušnaitė ir Audrius Kričena (6a kl.), abiturientė Eglė Ūselytė, Arminas Ostrauskas (IIIag kl.) – žygyje dalyvavo jau antrą kartą.

 Manau, kad būtent tokie renginiai formuoja ne tik jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą, bet ir pagarbą savo Tėvynei, jos gynėjams, krašto praeičiai bei tautinėms tradicijoms.

          Gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Danutė Gudaitienė

Gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

 2016–2017 mokslo metais Lietuvoje prasidėjo projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Mokyklos, dalyvaujančios projekte, įsipareigoja įgyvendinti tam tikrus reikalavimus: vesti pamokas apie Europos Sąjungą (ES) ir Europos Parlamentą (EP), įkurti informacijos „lentynas“, organizuoti Europos dienos šventę ir kt. Jeigu mokyklų veikla atitiks reikalavimus, jos taps EP mokyklų ambasadorių tinklo narėmis.

Mūsų gimnazijoje projektą įgyvendina direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė, geografijos mokytojas Gediminas Kanapickas, ekonomikos mokytoja Asta Raulonienė, etikos mokytoja Asta Tamulynienė. Jau įvyko etikos pamokaES vertybės: lygių galimybių – lyčių lygybės ir lygių galimybių oriai gyventi visiems – principo įgyvendinimas“; ekonomikos pamoka „Euras kasdienybėje: bendros valiutos privalumai, euras Lietuvoje. Infliacija.“ Pilietiškumo pamoka „Europos Parlamento sandara pagal šalis ir politines grupes. Lietuvos EP nariai“; geografijos pamokos: „Europos Sąjungos (ES) ištakos ir raida. ES šalys narės“, „ES pasaulyje ir globalūs iššūkiai (informacinis karas, terorizmas, klimato kaita, pagalba mažiau išsivysčiusioms šalims“.

Gegužės 9 dieną gimnazijoje vyko Europos diena, kurios metu I–IV klasių gimnazistai dalyvavo Europos egzamine, vyko minėjimas ir protų mūšis „Ką aš žinau apie Europos Sąjungą“, o 5–8 klasių mokiniai paruošė stendus: Europos Sąjungos istorija“, „Europos Sąjungos institucijos“, „Europos Sąjungos vertybės“, „Euro istorija“, „Europos Sąjunga ir Lietuva“.

Gimnazijos jaunieji maltiečiai aplankė senelius ir ligonius

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai, kaip ir kasmet, aplankė senelius ir ligonius Simno seniūnijoje ir pasveikino juos su artėjančiomis Šv. Velykomis. Sakoma: ,,Daryk gera kitiems, ir gėris sugrįš dvigubai“ – todėl bendrystė ir laikas, padovanotas kitiems, tapo abipuse dovana.

Su močiute Sabina, iš kurios pasisemiame stiprybės, išminties, draugaujame jau ketveri  metai. Aplankyta senolė niekuomet nedejuoja, nepyksta, nors jau septyneri metai negali vaikščioti, todėl visas pasaulis jai telpa kambarėlyje… Močiutė džiaugiasi kiekviena diena, kokia ji bebūtų: ,,Mano geriausia draugė – ,,Marijos radija“, padovanota jaunųjų maltiečių, kuri ir paguodžia, ir sustiprina. Dar ir geroji kaimynė Genutė aplanko, džiugina ir šildo sūnaus meilė ir rūpestis“. Sabina visada laukia ir džiaugiasi Simno gimnazijos jaunųjų maltiečių apsilankymu, o negalėdama atsilyginti pažada savo maldomis padėkoti. Bendravimas su senute Sabina – tikrai pati gražiausia, neįkainojama dovana.

Kituose namuose išklausėme, kokia nelengva kryžiaus našta paliečia žmogaus gyvenimą. O kaip tokį žmogų paguosti?.. Pabūti šalia, išklausyti ir suprasti, kad tik stiprūs žmonės gali pakelti didelius gyvenimo išbandymus… Kai aplankai, pabendrauji ir atsisveikinęs išeini, pagalvoji: „Kiek išminties, stiprybės, gerumo ir šviesos turi mūsų senoliai“. Bendravimas su jais – tai lyg J.Biliūno ,,Laimės žiburio“ pasakojimo pratęsimas: senelių išmintis, stiprybė, gerumas tepasklinda po Simno seniūnijos šeimas, jaunų žmonių širdis, keldamas gražesniam gyvenimui, tegu artėjantis Šv. Velykų rytas dovanoja kiekvienam naują prasmę  ir viltį…

                                                                 Jaunosios Simno gimnazijos maltietės Greta ir Ieva

Jaunųjų šaulių pratybos

Balandžio 4 dieną į Simno gimnazijos šaulių būrelio užsiėmimą tema: ,,Maršruto kortelė“, atvyko Dainavos Apygardos 1-osios rinktinės 103-ios kuopos karys savanoris – seržantas Rimas Varsevičius. Mokymas vyko gimnazijos stadione, kur, pasikartoję apie darbą su kompasu, jaunieji šauliai atliko praktines užduotis: pasiskirstę į grupes pagal kompasą, skaičiuodami žingsnių poras, turėjo rasti kontrolinius taškus vietovėje. Jauniesiems šauliams
užsiėmimas buvo puiki proga pasitikrinti žinias prieš pakopų stovyklas pavasario atostogų metu.

 

Danutė Gudaitienė

gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė