Gimnazijos DofE dalyviams Vilniuje įteikti  Edinburgo hercogo apdovanojimai

Birželio 28–29 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode vyko „The Duke of Edinburgh’s International Award” (DofE) programos apdovanojimų ceremonija. Šią programą pabaigė ir bronzos apdovanojimus gavo Simno gimnazijos mokiniai: Simas Seniūnas (IA), Povilas Dainauskas (IIIA), Paulius Stankevičius (IIIA) ir Arvydas Ručys (IIIA). Apdovanojimus programos dalyviams iškilmingai įteikė Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Brianas Olley ir DofE Lietuva vadovė Viktorija Kalaimaitė, o šventinę dieną vainikavo grupės ,,Spurr“ koncertas. Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo ir gimnazistų palaikymo komanda: Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė, programos vadovė ir koordinatorė Vineta Dzeikauskienė bei žygio vadovė Danutė Gudaitienė.

Apdovanojimus gavę jauni žmonės, siekdami jiems patiems asmeniškai prasmingų bei įdomių tikslų,  ne mažiau 6 mėnesius skyrė aktyviai fizinei veiklai, naujo ar jau turimo įgūdžio lavinimui, aktyviai savanoriavo bei dalyvavo žygiuose gamtoje. Simno gimnazijos „Vilkų“ komandos nariai įveikė dviejų dienų kvalifikacinį žygį Metelių regioniniame parke: ne tik aplankė ir įamžino gamtinius, kultūrinius parko objektus, bet ir grįžę surengė pristatymą gimnazijos fojė.

DofE – pasaulyje gerai žinoma neformaliojo ugdymo, savęs tobulinimo programa, skirta jaunimui nuo 14 iki 24 metų, įgyvendinama daugiau nei 130 pasaulio šalių. Jos tarptautinius sertifikatus bei pasiekimus atspindinčius ženklelius vertina tarptautinių kompanijų personalo atrankos specialistai.

Linkime dalyviams ryžto ir išminties siekiant savo tikslų!

DofE programos vadovės: Vineta ir Danutė

.

 

SKAITMENINIAI PAŽYMĖJIMAI: KĄ REIKIA ŽINOTI MOKINIAMS, ABITURIENTAMS, TĖVAMS, MOKYKLOMS?

Nuo šių metų gegužės 1 d. bendrojo ugdymo pažymėjimai bei profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai išduodami tik elektroniniu formatu. Sėkmingai brandos egzaminus išlaikę Lietuvos mokyklų abiturientai šiemet pirmą kartą taip pat gaus skaitmeninius brandos atestatus.

Ką turi žinoti mokiniai?

Mokiniai, turintys tapatybės atpažinimo priemonę (el. bankininkystę) ir norintys peržiūrėti, atsisiųsti ir atsispausdinti savo skaitmeninį pažymėjimą, turi atsidaryti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro tinklalapį (https://www.dakpr.smm.lt).

Tinklalapio viršuje pasirinkus meniu penktą „Skaitmeninių dokumentų paieška“, atvertame naujame puslapyje reikia paspausti mygtuką „Elektroniniai valdžios vartai“ (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml) ir pasirinkti norimą prisijungimo būdą.

Mokiniai, neturintys tapatybės atpažinimo priemonės (el. bankininkystės), peržiūrėti, atsisiųsti ir atsispausdinti savo skaitmeninį pažymėjimą, gali atsidarę Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro (https://www.dakpr.smm.lt) tinklalapį. Jo viršuje pasirinkę meniu punktą  „Skaitmeninių dokumentų paieška“ (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml) turi įvesti mokyklos suteiktą skaitmeninio pažymėjimo kodą.

Pažymėjimus, išduotus mokiniams iki 14 metų, arba pažymėjimus ir brandos atestatą, išduotus asmenims, kurie neturi galimybės pasinaudoti tapatybės atpažinimo priemonėmis, pateikus prašymą mokykla jiems persiųs elektroniniu paštu ar atspausdins.

Ką turi žinoti tėvai?

Nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, tėvai jo skaitmeninį pažymėjimą gali peržiūrėti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro tinklalapyje (https://www.dakpr.smm.lt). Pasirinkus meniu punktą „Skaitmeninių dokumentų paieška“ (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml), paieškos laukelyje reikia įvesti skaitmeninio pažymėjimo kodą.

Skaitmeninį pažymėjimo kodą privalo suteikti mokykla.

Paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“, skaitmeninis pažymėjimas bus atsiųstas į kompiuterį. Jį galima išsaugoti ir atsispausdinti.

Pasinaudoti portalo „Elektroniniai valdžios vartai“ paslaugomis tėvai negali. Tokiu atveju bus pateikti tik jų pačių pažymėjai, registruoti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre.

Kas žinotina mokykloms?

Mokymo įstaigos skaitmeninius pažymėjimus registruoja Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre (https://www.dakpr.smm.lt/aikos2-dakpr/edocSearch.xhtml).

Kiekvieno skaitmeninio pažymėjimo paskutinėje lentelėje yra nurodytas skaitmeninis pažymėjimo kodas ir QR kodas. Mokykla privalo suteikti šį skaitmeninį kodą mokiniui, jeigu ji pati neatspausdina jam pažymėjimo ar neperduoda jam jo kitomis priemonėmis. Priešingu atveju mokinys, neturintis galimybės jungtis per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“, negalės peržiūrėti ar atsisiųsti savo pažymėjimo.

Kokie dokumentai saugomi DAKP registre?

Iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro (DAKP) išduodami skaitmeniniai brandos atestatai, profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pažymėjimai baigusiesiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, pažymėjimai iki 2011 m. baigusiesiems tarptautinio bakalaureato programą, mokymosi pasiekimų pažymėjimai gerinantiems ugdymo dalykus arba egzaminų vertinimus, o taip pat pradinio išsilavinimo bei pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai.

 

Konferencija „Europos Sąjungos tema mokyklose: Kaip aktualijas pateikti įdomiai ir kūrybiškai?“

Mūsų gimnazijos komanda: direktorė Jolanta Gudelienė, metodinės tarybos pirmininkė Danutė Gudaitienė ir istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė, darbuojasi praktinėje, išvažiuojamojoje konferencijoje Alytaus, Kauno ir Marijampolės regionių švietimo bendruomenėms „Europos Sąjungos tema mokyklose: Kaip aktualijas pateikti įdomiai ir kūrybiškai?“.

Pradinių klasių ilgalaikis STEAM projektas „Sėk, augink, papuošk“

 Simno gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo ilgalaikio STEAM projekto „Sėk, augink, papuošk“ veiklose. Jo tikslas – puoselėti vaikų patirtinį ir pažintinį ugdymą, atskleisti gamtos svarbą ir reikšmę žmogui, skatinti saviraišką, eksperimentuoti, t. y., pasitelkiant įvairias veiklas plėsti žinias apie gamtą ir augalus, vandens vaidmenį, stebėti ir pažinti augalo struktūrą. Projekto veiklos vyko tris mėnesius – trimis etapais.

I etapo tyrinėjimo objektas  sėklos: vykdėme pažintines veiklas, susipažindami su sėklų įvairove. Vaikai buvo skatinami skaičiuoti, tyrinėti, reflektuoti ir kritiškai mąstyti, įvairias sėklas rūšiuoti ir lyginti pagal dydį, formą ir išvaizdą.

II etape sėklas sėjome, daigelius sodinome ir persodinome į atskirus lovelius. Mokiniai  kiekvieną dieną stebėjo augalus, laistė, prižiūrėjo, ar netrūksta šviesos, šilumos ir drėgmės. Šis etapas vaikams buvo ypač svarbus – jie sužinojo, kad įvairių sėklų dygimas ir augalų augimas priklauso nuo šviesos, šilumos, vandens ir deguonies.

III projekto etape mokiniai džiaugėsi auginimo ir žydėjimo rezultatais. Prižiūrėdami ir augindami gėles vaikai pildė stebėjimo lapą, kurį pavadino „Gėlių lenktynės”. Jame fiksavo, kiek centimetrų paaugo gėlių stiebai (matavo liniuote), bandė atpažinti gėlių daigus, žiedus, lygino kvapus. Šis stebėjimo procesas buvo įdomi, aktyvi ir tikrai „konkurencinga“ veikla, nes ugdė vaikų pastabumą, kruopštumą, atsakomybę ir lyderystę.

Pradinių klasių vyr. mokytoja Eglė Minevičė

Patirtinis mokymasis naminių paukščių ir gyvūnų ūkyje

 Simno gimnazijos trečios klasės mokiniai dalyvavo pažintiniame žygyje, kurio tikslas – aplankyti Virginijos ir Eduardo Guževičių ūkį ir susipažinti su auginamų gyvūnų bei paukščių rūšimis, praplėsti žinias apie Giluičio ežero florą bei fauną.

Mažajame zoologijos sode mokiniai stebėjo bananines antis, fazanus, Indijos povus, nulėpausius triušiukus iš Prancūzijos, įvairias vištų rūšis, burkuojančius kalakutus, antis bėgikes, Šerole avis bei daugelį kitų gyvūnų. Šeimininkas papasakojo apie didžiuosius šunis, kurie pelnę įvairių apdovanojimų. Mokiniams labai patiko mielos švelniakailės alpakos, kurias galėjo paglostyti ir maitinti iš rankų.

Antrajame žygio etape pradinukai domėjosi Giluičio ežeru: nagrinėjo augaliją ir gyvūniją, stebėjo augalų rūšių įvairovę. Vandens telkinio fauna ypač domėjosi berniukai: susėdę ant lieptelio jie spėliojo, kokia pamatytos žuvies rūšis, aptarė jų galvos bei pelekų formą, spalvą.

Trečiokai galėjo pasportuoti išbandydami paežerėje esantį sporto inventorių – stiprino kojų ir rankų bei pilvo preso raumenis. Mokiniams patiko ir naujausias įrenginys, kuriuo leisdamiesi galėjo pajusti vėją švilpiant pro ausis.

Pasportavę ir patobulinę bendradarbiavimo bei pažinimo kompetencijas mokiniai grįžo į gimnaziją.

Pradinių klasių vyr. mokytoja Eglė Minevičė

Pamokos kitaip Alytaus kraštotyros muziejuje

Simno gimnazijos 6–8 klasių mokinių grupė, lydimi geografijos mokytojos R. Babarskienės ir rusų k. mokytojos I. Šeimienės, birželio 14 d. lankėsi Alytaus kraštotyros muziejuje, kur dalyvavo Dzūkijos (Dainavos) metams skirtame edukaciniame užsiėmime ,,Susikurkime sodybą“. Mokiniai turėjo unikalią galimybę pabuvoti XX a. pr. dzūko kieme – užsukti į pirkią, tvartą, pasižvalgyti po klėtį, sužinoti, kaip rengėsi protėviai, pamatyti indus, krosnį, lygintuvą, verpimo ratelį ir daug kitų buities reikmenų, taip pat pasiklausyti dzūkiškos šnektos, autentiškų dzūkų dainų ir – kas retai muziejuose būna – paliesti eksponatus bei 3D akinių pagalba pakilti virš sodybos ir ją nužvelgti iš paukščio skrydžio. O kiek emocijų būta iš daugybės detalių statant sodybą: dėliojant pagal paskirtį pastatus, šulinį, įkurdinant bites, statant kryžių.
Patraukli mokymosi aplinka, netradiciškai ir integruotai pateikta medžiaga, žaismingos užduotys padėjo mokiniams geriau pažinti savo krašto praeitį , kūrybiškai pažvelgti į rimtus istorijos, etnokultūros, etnografijos, geografijos ir kt. mokomuosius dalykus. Mokiniai lavinosi pažinimo, kūrybiškumo bei emocines kompetencijas.
Mokytoja I. Šeimienė

BIRŽELIO 16 IR 19 DIENOMIS MOKINIAI Į MOKYKLĄ BUS PAVEŽAMI NURODYTU LAIKU:

BIRŽELIO 16 IR 19 DIENOMIS MOKINIAI Į MOKYKLĄ BUS PAVEŽAMI NURODYTU LAIKU:
✅Luksnėnai – 8.00 val.
✅Santaika – 8.08 val.
✅Dapkiškės – 8.12 val.
✅Kumečiai – 8.20 val.
✅Papėčiai – 8.30 val.
✅Buckūnai – 8.35 val.
✅Meteliai – 8.45 val.
✅Kalesninkai – 8.50 val.
✅Atesninkai – 8.00 val.
✅Komisaruvka 8.10 val.
✅Mergalaukis – 8.15 val.
✅Babrauninkai – 8.35 val.
✅Kavalčiukai – 8.40 val.
✅Gluosninkai – 8.00 val.
✅Verebiejai – 8.05 val.
✅Radastai – 8.10 val.
✅Žuvintai – 8.12 val.
✅Ąžuoliniai – 8.20 val.
✅Krosna – 8.30 val.
🚍BIRŽELIO 16 D. PAVĖŽĖJIMAS Į NAMUS NUO GILUIČIO EŽERO 12.00 VAL.

Paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14 dieną Simno gimnazijoje paminėta Gedulo ir vilties diena. Veiklų metu prisiminėme šios dienos istorinius įvykius, pagerbėme buvusius tremtinius ir lagerio vargus patyrusius žmones. Mokiniai dalyvavo skaitymo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu perskaitė Simno krašto tremtinių pavardes. Tai ne tik pavardės – už kiekvienos pavardės, kuri nuskambėjo, slepiasi unikalios žmonių gyvenimo istorijos. Jaunųjų šaulių vadovė Danutė Gudaitienė kartu su gimnazijos jaunaisiais šauliais pakvietė akcijos dalyvius pagerbti negrįžusių iš tremties vietų atminimą. Grupė mokinių uždegė atminimo žvakutes Simno kapinėse.
Įvairių klasių mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties paukštis“, kurios metu gamino vilties paukščius: juodus – pagerbdami žuvusius Sibiro platybėse, baltus – kaip amžinos gyvybės ir gyvenimo simbolį, o gyvoje istorijos pamokoje gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė visiems priminė šios dienos paminėjimo prasmę – 2023 m. birželio 14 d. yra 82-osios Sovietų Sąjungos aukščiausios vadovybės nutarimais vykdytų masinių pirmųjų okupuotos Lietuvos Respublikos gyventojų trėmimų į atokias Sovietų Sąjungos vietoves metinės. Siekiant numalšinti pasipriešinimą sovietizacijai buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų,  iš viso -apie 130 tūkst. Lietuvos gyventojų. Direktorė pažymėjo, kaip svarbu išsaugoti tautos istorinį atminimą. Juk be istorinės atminties neįmanomas tautiškumas ir nepriklausomas valstybingumas, tautinė savimonė.
Istorijos vyr. mokytoja Vineta Dzeikauskienė

Mokomės keliaudami

Birželio 9 dieną Simno gimnazijos 7 klasės mokiniai, lydimi mokytojų Rasos Ručienės ir Ingos Stankevičienės, vyko į Kauną, kuris laikomas gyvu muziejumi po atviru dangumi – jame yra daugiau nei 6000 modernizmo objektų. Dalyvaudami azartiškame orientaciniame žaidime „Pažink Kauno modernizmą“ mokiniai aktyviai tyrinėjo gyvą miesto aplinką, susipažino su tarpukario Kauno modernizmo architektūra, jos stilistiniais bruožais. Edukacijoje buvo ugdomos kultūrinė, pažinimo kompetencijos, vaikų pastabumas, gebėjimas geriau suprasti ir interpretuoti miesto kultūrinę aplinką.
Po edukacijos mokiniai turėjo pasirinkti, ką aplankyti – Vytauto Didžiojo karo muziejų arba Anatomijos muziejų. Pastarąjį muziejų, įkurtą beveik prieš 100 metų, pasirinko tie septintokai, kurie domisi biologija ir norėtų ateityje studijuoti mediciną, nes muziejaus eksponatų paskirtis – plačiau supažindinti su žmogaus kūnu. Jo erdvėse mokiniai galėjo išvysti daugiau kaip 1 tūkstantį eksponatų, „pagamintų“ iš žmonių palaikų: įvairių organų, griaučių, net urnų su žmogaus palaikų pelenais, todėl kai kurie vaizdai septintokams buvo itin jautrūs.
Lankydamiesi Vytauto Didžiojo karo muziejuje mokiniai domėjosi Lietuvos ir pasaulio karyba nuo seniausiųjų laikų: apžiūrėjo archeologinius radinius, šaunamuosius ginklus, amunicijos rinkinius, užsienio valstybių kariuomenių uniformų kolekcijas, „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą lėktuvo nuolaužas ir dokumentus.
Išvykoje mokiniai ne tik patyrė įvairių įspūdžių, bet ir pagilino turimas biologijos, istorijos, kultūros ir meno žinias.
Klasės auklėtoja Rasa Ručienė

BIRŽELIO 14 D. (NEVAŽIUOS AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV 498, VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO LAIKAS:

Į MOKYKLĄ IŠ :
✅️KROSNOS 8.45 VAL.
✅️OSTAMPO 8.30 VAL.,
✅️GLUOSNINKŲ 8.35 VAL.,
✅️VEREBIEJŲ 8.40 VAL.,
✅️ALEKNONIŲ 8.42 VAL.,
✅️RADASTŲ 8.45 VAL.,
✅️ĄŽUOLINIŲ 8.50 VAL.