Kelionė į Kalvarijos zoologijos sodą

Gegužės 28 dieną Simno gimnazijos 1a klasės mokiniai lankėsi Kalvarijos Zooparke, įsikūrusiame Kalvarijos savivaldybėje. Per gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo pamokas kalbėjome apie gyvūnų rūšis, kuo skiriasi naminiai ir laukiniai gyvūnai, kaip reikia rūpintis ir kuo naudingi  naminiai gyvūnai. Vykome su užduotimi – mokiniams reikėjo įsiminti  3-5 gyvūnų pavadinimus. Keliavome į Zooparką ne tuščiomis: kas salotų, kas obuolių ar morkų įsidėjo.

Pirmiausiai, įžengus pro vartus, mus „pasitiko“ didžiuliuose narvuose gyvenantys auksiniai ir baltieji tigrai, pumos ir greta jų įsikūrusi triukšminga pavianų šeimynėlė. Kiek paėję takeliu, narvuose pamatėme liūtų porą. Toliau buvo didžiuliai aptvarai su avimis, poniais, elniais, lamomis, alpakomis,  asilais ir kitais kanopiniais gyvūnais. Labai mieli atrodė asiliukai, poniai, zebriukai, kamerūno ožkos: visi smalsiai kišo snukučius pro tvoros tarpus ir laukė, kol vaikai juos paglostys ar pašers. Gyvūnams patiko atsineštos vaišės, tačiau netrukus kibirėliai ištuštėjo… Taip pat pamatėme stumbrą, kupranugarį, zebu karvę, hailendus. Stebėjome įvairius paukščius, o ypatingai patiko povai ir stručiai.

Visiems labai patiko zoologijos sodas  ir jo gyventojai. Pirmokai ne tik pamatė daug įvairių gyvūnų, bet ir sužinojo, kaip jie yra šeriami ir prižiūrimi. Grįžome pilni įspūdžių, linksmi ir praturtėję žiniomis.

Pradinių klasių mokytoja  Rasa Juškauskienė

     

APDO’24 gimnazijoje

Gegužės 23 dieną Simno gimnazijoje vyko tradicinis renginys – APDO’24, kurį organizavo Mokinių taryba. Jo tikslas – pagerbti šiais mokslo metais labiausiai nusipelniusius ir pasižymėjusius mokinius, mokytojus, gimnazijos darbuotojus. Renginio pradžioje visus pasveikino gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė, ji padėkojo mokytojoms, kurios mokinius ruošė konkursams, ir įteikė padėkas Ingai Stankevičienei, Astai Raulonienei, Rasai Ručienei, Eglei Minevičei, Rasai Juškauskienei, Linai Kučinskienei, Laimai Jurčiukonienei, Danutei Petrikienei, Dainiui Platūkiui. Už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose padėkas įteikė mokiniams Majui Žulkui, Kiprui Mieščionaičiui ir Modestui Packevičiui.

Gimnazijos bendruomenė išrinko nominantus, kuriems buvo įteikti apdovanojimai:

„Metų protas“ – Povilas Dainauskas;

„Metų mokytoja“ – Danutė Gudaitienė;

„Metų talentas“ – Viltė Simanavičiūtė;

„Metų draugystė“– Skaistė ir Miglė;

„Metų klasė“ – IIIA klasės mokiniai;

„Metų sportininkas“ – Lukas Akevičius;

„Metų juokdarys“– Modestas Ekleris;

„Metų stilingiausias“ – Indrė Babikaitė;

„Metų darbuotojas“ – Sigitas Mizaras;

„Metų pagalbininkas“ – Nojus Krupavičius.

Susirinkusiems svečiams gerą nuotaiką dovanojo gimnazijos šokėjos, kurias paruošė mokytoja Alma Kyguolienė. Apdovanojimų nominantams muzikinius kūrinius dovanojo Majus Žulkus ir Kipras Miesčionaitis.

Už bendradarbiavimą bei paramą organizuojant renginį dėkojame rėmėjams: nuolatiniam APDO rėmėjui, buvusiam mokiniui, advokatui Ramūnui Mikulskui – už dovaną „Metų protui“ bei „Metų talentui“, už gėles – parduotuvės „Lauveka“ vadovei Editai Rimkienei.

Mokinių tarybos informacija

  

Bendruomenę kuriame kartu

Norint sėkmingai ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas gimnazijoje ir už jos ribų, svarbu siekti prasmingo dialogo su tėvais. Bendravimas, naujų bendravimo formų ieškojimas – gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimo pagrindas. Direktorės Jolantos Gudelienės paskatinti ieškome patrauklesnių būdų įtraukti tėvus į gimnazijos veiklą, sugalvojame įdomesnių susitikimų formų.

1a klasės mokytojos Rasos Juškauskienės iniciatyva pakviestas teatriukas ,,Šakar Makar“ su spektakliu ,,Lapės Mikasės nuotykiai“ bei edukacija ,,Miriorama‘‘apjungė 1a ir 3a klasių mokinius ir tėvus. Tėvai stebėjo nuotaikingą ir pamokantį spektaklį, su vaikais atliko užduotis. Po spektaklio vyko edukacija mokiniams, o tėveliams socialinė pedagogė Žaneta Bagdžiūnienė pristatė tyrimą ,,Geri tarpusavio santykiai, veiksmingas gimnazijos vadovų, mokytojų, tėvų, mokinių bendradarbiavimas“, kuriame dalyvavo ir Aly­taus r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sias spe­cia­lis­tas Gintautas Draugelis. Tyrimo pristatymas vyko kiekvienai grupei atskirai: tėvams, mokytojams ir mokiniams.

Po tyrimo apibendrinimo tėvai stebėjo kūrybinio darbo pristatymą. 1a klasės mokiniai deklamavo eiles mamai, tėčiui, seneliui, močiutei, šeimai, skyrė dainas. Mokiniai surengė savo darbelių parodą ,,Mano šeima“. 3a kl. mokytoja Laima Jurčiukonienė skaitė pranešimą ,,Šeima – didžiausia vertybė, kuri suteikia galimybę augti, tobulėti, džiaugtis vienas kitu“. Buvo akcentuota, kad šeimos vaidmuo vaiko auklėjimui daro didelę įtaką. Vaikai samprotavo, kas yra šeima. Savo mintis užrašė lapuose ir nupiešė savo šeimą, taip pat mokėsi apibendrinti, reikšti mintis, ugdė bendravimo, pažinimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Geros nuotaikos pakako ir tėvams, ir vaikams. Veiklos sujungė klasės tėvus ir mokinius, padėjo įsitraukti į klasės susibūrimą.

Stiprią mokyklos bendruomenę kuriame visi – mokiniai, mokytojai, tėvai, kiti mokyklos darbuotojai. Stipri mokyklos bendruomenė yra vertybė, kuri ir lemia mokyklos sėkmę.

                                                          Pradinių klasių mokytoja Rasa Juškauskienė

      

 

SVEIKINAME!

Alytaus r. Simno gimnazijos mokiniai dalyvavo Tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olimpis 2024 – Pavasario sesija“ ir gavo 2 medalius, 69 diplomus ir 12 padėkų.

Sveikiname laureatus:

 1. Auksę Dzingaitę 1 kl.
 2. Kamilę Kazakevičiūtę 1kl.
 3. Luką Lasį 1 kl.
 4. Melitą Grigaitytę 1 kl.
 5. Andrėją Kvederavičiūtę 2 kl.
 6. Dariją Sujetaitę 2 kl.
 7. Emą Miniauskaitę 2 kl.
 8. Joną Žvinakį 2 kl.
 9. Smiltę andriuškevičiūtę 2 kl.
 10. Adomą Dragašių 3b kl.
 11. Arijų Armanavičių 3b kl.
 12. Arielių Berčiūną 3b kl.
 13. Džiugą Dzingelevičių 3b kl.
 14. Karoliną Kazakevičiūtę 3b kl.
 15. Martyną Žuką 3b kl.
 16. Augustę Damukaitę 4 kl.
 17. Saulę Grudzinskaitę 4 kl.
 18. Irūną Blaževičiūtę 5 kl.
 19. Dovilę Čeplinskaitę 5 kl.
 20. Rugilę Krupavičiūtę 5 kl.
 21. Gustą Šmitą 6 kl.
 22. Aistę Revutaitę 7 kl.
 23. Austėją Rinkevičiūtę 7 kl.
 24. Elingą varaneckaitę 7 kl.
 25. Smiltę Armanavičiūtę 7 kl.
 26. Tavijų Krutulį 7 kl.
 27. Marių Zdanavičių 7 kl.
 28. Arminą Liutkauską 7 kl.

Mokinius ruošė mokytojos :

 1. Asta Raulonienė – matematikos vyr. mokytoja.
 2. Eglė Minevičė – pradinių klasių vyr. mokytoja.
 3. Inga Stankevičienė – užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja .
 4. Laima Jurčiukonienė – pradinių klasių vyr. mokytoja.
 5. Lina Kučinskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja.
 6. Rasa Juškauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja.
 7. Rasa Ručienė – užsienio kalbos (anglų) vyr. mokytoja.

 

 

 

 

 

Tradicinis žygis į Kalniškę

Gegužės 18 dieną Simno gimnazijos jaunieji šauliai organizavo žygį dviračiais į Kalniškės mūšio vietą ir pakeliui sustojo pagerbti Kalniškės mūšiui vadovavusio Lietuvos ulonų puskarininkio Jono Neifalto-Lakūno atminimą. Renginio pradžioje buvo aukojamos šv. Mišios, o po renginio dalyviai galėjo pasivaišinti kareiviška koše ir arbata. Džiugu, kad mūsų gimnazijos jaunieji šauliai kasmet dalyvauja šiame žygyje.

Manau, kad būtent tokie renginiai ne tik formuoja jaunosios kartos pilietiškumą, patriotiškumą, bet ir ugdo pagarbą Tėvynei, jos gynėjams, krašto praeičiai bei tautinėms tradicijoms.

                                                                                            Danutė Gudaitienė

           gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Kviečiame į APDO’24!

Humanitarinių mokslų savaitė gimnazijoje

Gegužės 13-17 dienomis Simno gimnazijoje vyko humanitarinių mokslų savaitės veiklos.

Pirmadienį kiekvienas, kuris niekada rankose nelaikė žąsies plunksnos ir nevedžiojo dailių, įmantrių raidžių, kiekvienas, kuris nebijojo pasijusti pirmoku ir grįžti namo dėmėtais nuo rašalo pirštais, rašė dailyraštį žąsies plunksna gimnazijos bibliotekoje.

Antradienį 5-7 kl. mokiniai iliustravo angliškas patarles. Ši veikla skatino vaikus vaizdingai kalbėti gimtąja kalba ir turtinti kalbos žinias, tuo pačiu mokytis svetimos kalbos ir ją tobulinti per kūrybinę išraišką.

Trečiadienį mokiniai kūrė plakatus ,,Kalbėkime taisyklingai“, kuriuose buvo iliustruojamos ir taisomos lietuvių kalbos netaisyklingos frazės, primenama sudėtingiausių lietuviškų žodžių rašyba. Pertraukų metu visi turėjo galimybę susipažinti su populiariausiais vardais Simne XX a. I pusėje, demonstruojamais gimnazijos foje.

Ketvirtadienį mokiniai dalyvavo viktorinoje „Ką aš žinau apie Europos sąjungą“. Geografijos mokytojas Gediminas Kanapickas pakvietė visus pasitikrinti savo žinias ir pasivaržyti: kas yra geriausias ES žinovas. Vyko atkakli kova, laimėtojai buvo apdovanoti prizais. 6 klasės mokiniai su geografijos mokytoja Rasa Babarskiene geografijos pamokos metu lankėsi prie Peršėkės upės ir Simno ežero. Naudodamiesi surinkta medžiaga ir kitais papildomais šaltiniais, mokiniai paruoš pristatymą apie Peršėkės upę ir Simno ežerą.

Penktadienį humanitarinių mokslų savaitę užbaigė anglų k. mokytojos R. Ručienės ir 8a klasės mokinių organizuojamas žaidimas „Pokštas“, kuriame  mokiniai varžėsi ir įtvirtino Lietuvos istorijos ir geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros žinias.

Dalyvaudami įvairiose veiklose mokiniai plėtė akiratį, ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, įdomiai bei prasmingai praleido laiką.

Žurnalistų būrelio informacija

 

Simno gimnazijos mokinių komanda ,,Mirono kelyje“

 Gegužės 17 dieną Alytaus r. Simno gimnazijos mokinių komanda dalyvavo tradiciniame Vlado Mirono estafetiniame bėgime ,,Mirono kelias“, vykstančiame Dauguose. Mokiniai ir svečiai renginį pradėjo dalyvaudami šventose mišiose Daugų Dievo apvaizdos bažnyčioje, o po jų nuo Bukaučiškių koplyčios buvo duotas startas 10 kilometrų bėgimui. Paskutiniame etape bėgęs III g klasės mokinys Laurynas Rutkauskas į Daugų gimnazijos stadioną įbėgo trečias, todėl komanda iškovojo taurę, o dalyviai buvo apdovanoti medaliais. Gavome ir dovanų kuponą, kurį įsteigė bei įteikė Daugų Dievo apvaizdos bažnyčios klebonas Vidas Jelinskas – plaukimą baidarėmis. Dėkoju visai komandai už puikų rezultatą!

Danutė Gudaitienė

gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja

Kvietimas į Kalniškės mūšio79-ųjų metinių minėjimą

KVIETIMAS

Gegužės 18 dieną kviečiame visus norinčius dalyvauti žygyje dviračiais į Kalniškės mūšio vietą. Išvykstame iš Simno gimnazijos stadiono 9.00 val.

Organizatoriai

„Mamyte, aš tave myliu!“- motinos dienai skirtas renginys ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Kai gamta patvinsta vaiskia žaluma, kai žiedais apsipila obelys, ateina šilčiausia, nuostabiausia ir gražiausia – Motinos diena. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytiniai kartu su mokytojomis, padėjėjomis ruošėsi šiai nuostabiai šventei: papuošė edukacines erdves širdelėmis, gamino dovanėles.

Penktadienį „Vabaliukų“ ir „Smalsiukų“ grupių ugdytiniai pakvietė mamytes dalyvauti renginyje. Savo gražiomis eilėmis, dainelėmis vaikučiai švelniai ir atvirai išsakė mamytėms savo jausmus ir mintis. Išgirsti žodžiai buvo didžiausia dovana Mamai. Taip vaikai padėkojo mamytės už meilę, rūpesčius, pasiaukojimą. Kartu su mamytėmis šoko, žaidė muzikinius žaidimus, įteikė joms dovanėles.

Tikimės, jog ši šventė dovanojo pačiam brangiausiam žmogui – Mamai nuostabius jausmus, teigiamas emocijas, sustiprino šeimos vertybes bei tradicijas. Mažieji savo širdelėmis ir rankelėmis parodė Mamytėms, kaip jas stipriai – Myli ir Brangina!

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Emartienė