Išvyka į Dainavos kraštą

Birželio 13 dieną gimnazijos mokiniai, tęsdami projektą „Pažink Dainavos kraštą“, skirtą paminėti Dainavos (Dzūkijos) metams, lydimi geografijos mokytojo Gedimino Kanapicko ir istorijos mokytojos Vinetos Dzeikauskienės keliavo po Dainavos kraštą (Dzūkiją).
Pirmiausia vyko į Leipalingio miestelį, kur aplankė Leipalingio dvarą, skaičiuojantį savo istoriją nuo XVI a. Šiandien šiame dvare surinkta ir eksponuojama daug istorinės medžiagos apie miestelio gyvenimą, kultūrą, švietimą, kitados vykusias kovas, bandymus išsivaduoti iš pavergėjų jungo.
Vėliau mokiniai patraukė į Liškiavą. Čia lankėsi barokinėje Švč. Trejybės bažnyčioje, apžiūrėjo domininkonų vienuolyno ansamblį. Istorijos mokytoja papasakojo ne tik apie Liškiavoje veikusį domininkonų vienuolyną ir bažnyčios požemiuose palaidotus vienuolius, bet ir apie tai, kad šioje bažnyčioje vargonavo M. K. Čiurlionio tėvas. Pasigrožėjus panorama, atsiveriančia į Nemuną, mokiniai kopė į Liškiavos piliakalnį, kur išlikusios pietvakarinio bokšto liekanos, dar kartą pasigrožėjo panoraminiu vaizdu į tolumoje boluojantį nuostabaus grožio Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblį, bei šalia tekantį Nemuną. Pažintinėje ekskursijoje mokiniai dar kartą įsitikino, kokia turtinga Dzūkijos gamta, istorija, žmonės.
Istorijos vyr. mokytoja Vineta Dzeikauskienė

2 a ir 2 b klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje pasaulio pažinimo ir dailės pamokoje ,,Iš vabalų gyvenimo“

2 a ir 2 b klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje integruotoje pasaulio pažinimo ir dailės pamokoje ,,Iš vabalų gyvenimo“ , kurią vedė biologijos mokytoja Rima Pavolienė. Pamokos metu mokiniai susipažindino su vabzdžių kolekcijomis, saugomomis rūšimis, įrašytomis į Raudonąją knygą, vabzdžių įvairove, jų sandaros ypatumais, mityba ir judėjimu. Taip pat sužinojo, kad nariuotakojus, voragyvius ir vabzdžius galima atpažinti pagal kojų skaičių! Integruotos pasaulio pažinimo ir dailės pamokos metu mokiniai iš eglės ir pušies kankorėžių bei beržo šakelių kūrė stilizuotą skruzdėlės kompoziciją. Po kūrybinės užduoties antrokai atliko tyrimą: naudodami tinklelį vabzdžiams gaudyti ir gamtos tyrinėtojo rinkinį gaudė drugelius ir vabzdžius, o paskui, žiūrėdami per didinamąjį stiklą, analizavo jų kūno sandarą. Šios pamokos metu mokiniai ugdė ne tik pasaulio pažinimo, bet ir socialines, pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo kompetencijas.

Pradinių klasių mokytojos Laima Jurčiukonienė ir Jolanta Mikelionienė

Skelbimas. Simno gimnazijos mokinių kūrybos darbų parodos „Nuo fantacijos iki realybės“ pristatymas

Alytaus r. Simno gimnazijos gimnazistų pranešimas laimėjo II-ąją vietą mokinių konferencijoje „Išgirskite mus“

2023 m. birželio 7 d. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure vyko V – oji mokinių konferencija „Išgirskite mus“. Konferencijos tikslas – ugdyti mokinių vertybes, skatinti saviraišką, neigiamą požiūrį į psichiką veikiančių medžiagų vartojimą ir stiprinti sveikos gyvensenos nuostatas. Konferencijos metu Alytaus rajono moksleiviai skaitė pranešimus pasirinktomis temomis apie jaunimui žalingą elgesį sveikatai, diskutavo aktualiais sveikatos išsaugojimo klausimais, teikė pasiūlymus šių problemų sprendimui.  Alytaus r. Simno gimnazijos I a.g. moksleiviai – Beatričė Valentinavičiūtė, Dovilė Jusevičiūtė ir Nojus Krupavičius parengė ir pristatė pranešimą tema „Mokyklos vaidmuo mažinant psichoaktyvių medžiagų paplitimą Alytaus r. Simno gimnazijoje“. Pranešime gimnazijos moksleiviai nagrinėjo aktualias gimnazijai problemas bei ieškojo galimų sprendimų alternatyvų. Komisija vertino moksleivių darbus atsižvelgdama ne tik į temos aktualumą, bet ir kūrybiškumą, originalumą perteikiant neretai nuobodžius statistinius jų atliktų tyrimų duomenis. Džiaugiamės originaliai parengtu ir pristatytu moksleivių pranešimu, kurį garbinga komisija – Alytaus rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Zavistauskienė, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja/ pareigūnė Odeta Petraitienė ir Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos, Alytaus rajone skyriaus patarėja Snieguolė Sakalauskienė pripažino vertu antros vietos. Mokiniams konferencijai pasiruošti padėjo Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė Goštautienė.

 

Priešmokyklinės grupės ugdytinių išleistuvės

Nuplasnojo vaikystė ant drugelio sparnų, nebespėjai paklaust:

– Kur skrendi dabar tu!?

Paskutinį kartą šiandien mes daržely tarp gėlių…

Visos mūsų mintys skrenda jau mokyklos takeliu…

Šventiškai papuošta Simno darželio salė paskutinį kartą birželio 7 dieną pakvietė priešmokyklinės grupės vaikus į spalvingiausią ir daugiausiai emocijų sukeliančią šventę – išleistuves. Darželyje išleistuvės – svarbi šventė, nes užverčiamas vienas vaiko gyvenimo etapo lapas ir atverčiamas naujas. Dar visai neseniai ugdytiniai buvo maži žmogeliukai, o šiandien darželiui jie taria „sudie“. Visiems susirinkusiems buvo džiugu stebėti, kaip vaikai skambiai dainavo, išraiškingai deklamavo ir šoko. Žiūrėjome į ugdytinius ir negalėjome patikėti, kad jie užaugo, pasiruošė naujam gyvenimo etapui ir taip drąsiai keliauja pirmyn – jų pasirodymas buvo labai nuoširdus ir šiltas, jaukus ir emocingas. Vieni tėveliai šypsojosi, kiti nustebę žiūrėjo, bet visi džiaugėsi savo vaikais – kiek daug jie išmokę, nebijantys scenos bei dėmesio. Paskutinį kartą darželį paliekančius vaikučius sveikino mažieji draugai: deklamavo eilėraščius apie darželyje praleistus pačius gražiausius vaikystės metus. Būsimiems pirmokams Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė įteikė atminimo dovanėles.

Ugdytinių ir jų tėvelių vardu dėkojame Simno gimnazijos direktorei ir pavaduotojai Danguolei Grėbliūnienei už tai, kad skyrė laiko mūsų ugdytinių lankymui, jų poreikių tenkinimui – už geriausių sąlygų augti, tobulėti, ugdytis sudarymą.

Šventės pabaigoje tėveliams padėkojome už šiltą bendradarbiavimą su ugdymo įstaigos bendruomene, aktyvų dalyvavimą įvairiuose įstaigos renginiuose. Išleistuvių proga grupės tėveliai padovanojo įstaigai Šluotelinę hortenziją, kuri puošniais žiedais pagyvins aplinką ir primins 2023 metais išleistus į gimnaziją ugdytinius.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Petrikienė

BIRŽELIO 12 D. (NEVAŽIUOS AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV 498, VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO LAIKAS:

BIRŽELIO 12 D. (NEVAŽIUOS AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV 498, VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO LAIKAS:

Į MOKYKLĄ  :

KROSNOS                    8.45 VAL.

DĖMESIO!

BIRŽELIO 9 D. (NEVAŽIUOS AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV 498, VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO LAIKAS:

Į MOKYKLĄ  :

KROSNOS                    8.45 VAL.

OSTAMPO                   8.30 VAL.,

GLUOSNINKŲ            8.35 VAL.,

VEREBIEJŲ                8.40 VAL.,

ALEKNONIŲ             8.42 VAL.,

RADASTŲ                    8.45 VAL.,

ĄŽUOLINIŲ                8.50 VAL.

Birželio 7 d. užbaigėme Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademijos Simno gimnazijos centro 10-ąjį sezoną.

Birželio 7 d. užbaigėme Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademijos Simno gimnazijos centro 10-ąjį sezoną. Šiais metais mūsų gimnazijoje veikė trys NVŠ informatikos programos, jas lankė 55 mokiniai.
Susirinkusius į baigiamąjį renginį pasveikino Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė, o NVŠ programų dėstytojos Danutė Česynienė ir Danguolė Kavaliauskienė pristatė būrelių veiklas bei pasidžiaugė pasiektais rezultatais.
Mokiniams buvo įteikti diplomai ir atminimo dovanėlės.
IT mokytoja Danguolė Kavaliauskienė

IA klasės ekskursija į Anykščius

Simno gimnazijos IA klasės gimnazistai, lydimi auklėtojos, kartu su Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos bendraklasiais aplankė vieną gražiausių Aukštaitijos miestų – Anykščius. Mokinių viešnagė prasidėjo Anykščių amatų centre, kur jų laukė kultūros paso edukacija ,,Mėlynojo angelo paslaptis“. Edukacijos veiklų metu gimnazistai susipažino su vienu iš pirmųjų fotografinio vaizdo gavimo būdų – cianotipija, dar kitaip vadinamu saulės atspaudu, mėlynuoju atspaudu, patys pasigamino paveikslėlį.  Čia pat buvo galimybė ir apžiūrėti Angelų muziejaus – Sakralinio meno centro ekspozicijas. Baigę kūrybinius darbus keliauninkai pasivaikščiojo po Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus sodelį, kopė į „Laimės žiburį“, kur Liudiškių kalvos viršūnėje palaidotas mokiniams jau gerai žinomas rašytojas Jonas Biliūnas. Vėliau mokiniai vaikštinėjo Lajų taku bei  A. Baranausko apdainuotu Anykščių šileliu, apsilankė  Vorutoje, kur kopė į Šeimyniškėlių piliakalnį, apžiūrėjo Šeimyniškėlių piliakalnio istorinį kompleksą.

Lina Rančelienė

Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja

Tarptautinis projektas ,,Plastic Pirates – Go Europe!“

Direktorės Jolantos Gudelienės iniciatyva Simno gimnazijos IIIA klasės mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Irenos Tarasevičienės, balandžio-gegužės mėn. dalyvavo europiniame piliečių mokslo projekte ,,Plastic Pirates – Go Europe!“, kurio tikslas – stiprinti mokslinį bendradarbiavimą Europoje, skatinti piliečių įsitraukimą į mokslinę veiklą, ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą bei mažinti neigiamą poveikįvaplinkai. Mokiniai, pasiskirstę komandomis, atliko kruopštų Spernios upės užterštumo lygį nustatantį darbą. Tyrimo metu jie matavo upės plotį, skaičiavo tėkmės greitį, stebėjo upe plaukiančias šiukšles. Į upę panardino specialų tinklą, į kurį galėjo patekti mikroplastiko dalelių. Direktorė Jolanta Gudelienė padėkojo projekto dalyviams ir mokytojai už prasmingą indėlį gerinant ekologinę būklę, bei dalyvavimą moksliniuose tyrimuose.
Projekto grupės vadovė I. Tarasevičienė