Gimnazistai virtualioje paskaitoje „Rokas Lietuvoje sovietmečiu“

Kovo 12 dieną Simno gimnazijos IIg klasės mokiniai per istorijos pamoką dalyvavo virtualioje paskaitoje „Rokas Lietuvoje sovietmečiu”, kurią vedė Kasparas Nevardauskis, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus edukatorius. Paskaitos metu mokiniai ne tik sužinojo apie roko muzikos kultūrą, jaunų žmonių entuziazmą sovietmečiu, bet ir pasitikrino žinias interaktyviame klausimyne.

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

Kovo 11-osios paminėjimas Simno gimnazijoje

Kovo 5 dieną IIag klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kelias į Laisvę“, kurią vedė Lietuvos ypatingojo archyvo edukatorė N. Maslauskienė. Ji pristatė lietuvių tautos pasipriešinimą sovietiniam okupaciniam režimui: 1944–1953 m. vykusį partizaninį karą ir 1954–1990 m. vykusį neginkluotą pasipriešinimą, atvedusius Lietuvą į 1990 m. kovo 11 dieną, kai buvo pasirašytas Aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo.

Kovo 10 dieną vyko integruota muzikos, istorijos ir geografijos pamoka „Apie Lietuvą – žvilgsnis į Kovo 11-ąją“, kurioje dalyvavo 5-8 klasių mokiniai. Visi drauge per nuotolį sugiedojome valstybės himną – „Tautišką giesmę“, stebėjome video medžiagą, aptarėme istorinius įvykius, susijusius su nepriklausomybės siekiais. Mokiniai žinias patikrino žaidime kahoot: atsakė į įvairius klausimus iš geografijos, istorijos, muzikos sričių. Pamokos pabaigoje per mentimeter.com dalyviai rašė mintis, ką jiems reiškia žodis „Nepriklausomybė“, kuo ji svarbi žmogui, valstybei.

Džiaugiamės Simno gimnazijos bendruomenės nariais, kurie dalyvavo mokinių tarybos iniciatyvoje „Tau – Lietuva“ ir nuėjo 11 tūkst. žingsnių, aplankydami savo gyvenamosios vietovės istorinius-gamtos paminklus.

5-IIg klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.

Klasių vadovai vedė valandėles, skirtas šiai dienai atminti, mokiniai dalyvavo akcijoje „Mus vienija geltona, žalia, raudona“.

Mokinių tarybos nariai, istorijos mokytojos V. Dzeikauskienė ir D. Grėbliūnienė pasinaudojo organizacijos „Jaunimas gali“ kvietimu ir dalyvavo susitikime su pirmuoju atkurtos Lietuvos vadovu prof. Vytautu Landsbergiu: galėjo pabendrauti ir išgirsti profesoriaus pasakojimą apie tai, kaip jis „atsidūrė“ politinėje veikloje, ką išgyveno būdamas Lietuvos vadovu, kokį virsmą pastebi nuo Sąjūdžio laikų, kas įkvepia tiek metų dirbti Lietuvos labui.

Vyko lietuvių kalbos ir literatūros pamokos, skirtos Kovo 11-ajai: IVag klasėje vyko diskusija „Sovietmečio žmogaus patirtis ir keliai į laisvę“; 7a klasės mokiniai rašė rašinį-laišką laisvės gynimo tema „Kodėl žmogui svarbi laisvė?“; 5a klasės mokiniai darė sveikinimo atviruką Lietuvai, o IIag klasės mokiniai iliustravo Maironio eilėraštį „Nepriklausomybę atgavus“.

Jaunųjų šaulių būrelio nariai organizavo viktoriną, skirtą Kovo 11-ajai paminėti.

Laisvė – pati didžiausia dovana, iškovota ir aplaistyta mūsų didvyrių krauju, todėl turime ją branginti ir saugoti.

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 Neseniai džiaugėmės ir šventėm Lietuvos gimtadienį – Vasario 16-ąją. Pakiliai nusiteikę sutinkame ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  dieną – Kovo 11-ąją. Džiaugiamės savo laisve, siekiais ir tuo, ką sukūrėme. Lietuvą jaučiame širdimi ir šiandien dovanojame jai kiekvienas tai, ką turime ir mokame gražiausio – savo mintis, dainas, šokius ir nuoširdų buvimą kartu.

 Besiruošdami šventei Simno gimnazijos priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai su mokytoja ir mokytojos padėjėja, kalbėjosi apie Tėvynę – jos praeitį ir dabartį, gamtos grožį, apie tai, kuo garsus mūsų kraštas ir ką kiekvienas iš mūsų galėtume padaryti dėl savo Tėvynės. Priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai ,,Žiniukai“ atsinešė nuotraukų iš įvairių aplankytų  vietų Lietuvoje ir jas  klijavo ant Lietuvos žemėlapio trafareto, taip susipažindami su įvairiais gimtinės kampeliais. Vaikai ne tik pasakojo savo įspūdžiais, bet ir draugus ragino į tas vietas nukeliauti. „Pakeliavę“ po Lietuvą, ugdytiniai sužinojo apie Lietuvos pilis, jas „statė“, o aplinką „apsodino“ nepapratai gražia trispalvės vėliavos spalvų žolyte.

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Petrikienė

 

Pradinių klasių meninio skaitymo konkursas „Žodžiai iš vaiko širdies“

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, atvertusi naują puslapį tautos gyvenime. Vienas svarbiausių mūsų dienų laimėjimų – Lietuvos piliečių karta, gimusi jau nepriklausomoje šalyje – mūsų vaikai.

Šiai dienai paminėti virtualioje erdvėje vyko Simno gimnazijos pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas ,,Žodžiai iš vaiko širdies“. Norime pasidžiaugti mokiniais, kurie gražiausiai deklamavo eilėraščius. Tai Austėja Kvederavičiūtė, Ernestas Ališauskas ir Deiva Gumauskaitė – 1a klasė (mokytoja Eglė Minevičė); Roberta Kvedaravičiūtė ir Vakarė Sebestinaitė – 2a klasė (mokytoja Danguolė Ardzevičienė); Viktorija Kirkliauskaitė, Kamilė Konsevičiūtė, Airinga Liutkauskaitė – 3a klasė (mokytoja Lina Kučinskienė); Evelina Petrikaitė ir Andrėja Kvederavičiūtė – 4a klasė (mokytoja Jolanta Mikelionienė); Austėja Rinkevičiūtė, Kipras Mesčionaitis – 4b klasė (mokytoja Laima Jurčiukonienė).

Džiugu, kad mokiniai buvo gerai pasiruošę, pasirinkę gražius eilėraščius apie Tėvynę  Lietuvą.

 

Mokytoja Lina Kučinskienė

Pradinukų Kaziuko mugė – virtualiai!

Kovo 5 dieną Simno gimnazijos pradinukai dalyvavo Kaziuko mugėje, kuri vyko virtualioje erdvėje. Mokiniai susipažino su senoviniais amatais: nėrimu vąšeliu, mezgimu virbalais, vilnos vėlimu, puodų žiedimu, audimu, kuriuos pristatė jų mamytės, senelė ir mokytojos.

Pirmoje klasėje Birutė Girdžiūnienė mažuosius mokinukus mokė nerti vąšeliu. Antroje klasėje puodžiaus amatą pristatė Mantvydo mama Jurgita Lenkauskienė: rodė vaizdo įrašą ir aiškino bei suprantamai pasakojo apie šį amatą. Susipažinę su teorija, antrokai gamino tešlą iš druskos, o paskui – dekoracijas Velykų stalui! Mokytoja Lina Kučinskienė trečiokams pristatė audimo amatą, o paskui mokiniai „audė“ spalvoto popieriaus juostelėmis. 4 a klasės mokiniams vilnos vėlimo amatą pristatė Rita Šveiterienė ir Birutė Baltrukevičienė: parodė „gyvas“ auginamas avis, papasakojo apie jų priežiūrą, pademonstravo vilną ir iš jos veltus papuošalus. Močiutė Rožė Thebatorienė ir mama Rita Paužienė ketvirtokams papasakojo apie mezgimo istoriją, mezginių kūrimo meną, demonstravo virbalus ir mezginius. 4 b klasės mokiniams Rima Navickaitė pristatė nėrimo ir mezgimo amatus: supažindino su mezgimo ir nėrimo priemonėmis, pristatė mezgimo ir nėrimo būdus bei raštus, parodė pačios megztus ir nertus daiktus.

Kaziuko mugei mokiniai su savo tėveliais gamino įvairius ir labai skanius netradicinius – sveiko maisto – patiekalus. Šia veikla norėta mokinius paskatinti domėtis sveiko maisto valgymo kultūra, supažindinti su sveiku maistu ir jo įtaka sveikatai.

Šventės metu mokiniai ne tik piešė ir lietuvių liaudies elementais dekoravo ąsočius, tautines juostas, skrynias, bet ir pagal etnografinius regionus aptarė spalvas, įvairius raštų elementus.

Kaziuko mugės metu mokiniai virtualiai žaidė lietuvių liaudies žaidimus: „Jurgeli, meistreli“, „Aguonėlė“, „Šiaudų batai“, „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“, „Audėjėlė“ ,,Kalvelis“. Klausėsi lietuvių liaudies dainų: „Išėjo bobutė ožių ganyti“ ,,Ausk, sesute, juosteles“, dzūkiškos „Kur tu buvai, kiškuli mano?“ ir kitų.

Džiugu, kad mokiniai, dalyvaudami tokiuose renginiuose virtualiai, susipažįsta su senoviniais amatais, gamina sveiko maisto patiekalus, klausosi lietuvių liaudies dainų ir žaidžia žaidimus – puoselėja lietuvių liaudies papročius ir tradicijas. Jie ne tik mokosi džiaugtis draugų sukurtais meniškais dirbiniais, bet ir vieni iš kitų „pasisemia“ kūrybinių idėjų.

4 a klasės mokytoja

Jolanta Mikelionienė

 

Nuootoliniai gimnazistų susitikimai su Alytaus ir Marijampolės kolegijų atstovais

Kov o 2-4 dienomis Simno gimnazijos II, III, IV klasių auklėtojos, vykdydamos profesinį orientavimą, organizavo nuotolinius susitikimus su Alytaus ir Marijampolės kolegijų atstovais, kurie pristatė savo organizacijų veiklą, populiariausias studijų programas ir specialistus.

Alytaus kolegijos atstovės mokiniams pasakojo apie mokymąsi vienintelėje aukštojo mokslo institucijoje Dzūkijos regione, joje vykdomas studijų programas. Jos akcentavo, kad vienas svarbiausių akademinės bendruomenės tikslų – pasiūlyti žinių siekiantiesiems kuo daugiau šiuolaikiškų, rinkos poreikius tenkinančių studijų programų ir kartu siekti, kad studijų metai studentams būtų produktyvūs pirmiausia kokybės prasme. Supažindino su Bendrojo priėmimo informacine sistema, reikalavimais stojantiesiems, dalykais, kurių egzaminus reikia pasirinkti laikyti.

Marijampolės kolegijos atstovės mokiniams paaiškino studijų kolegijose ir universitetuose panašumus ir skirtumus, pristatė paklausiausias studijų programas, supažindino su testu apie gabumus bei organizavo kahoot žaidimą. Geriausiai pasirodę mokiniai buvo apdovanoti Marijampolės kolegijos įsteigtais prizais, kuriuos pristatys į gimnaziją ir, kai prasidės pamokos, įteiks mokiniams.

IV ag klasės auklėtoja Vineta Dzeikauskienė

DALYVAUK TARPTAUTINĖJE KINGS OLIMPIADOJE

Dvyliktokų Šimtadienis

Šimtadienis – viena laukiamiausių mokyklinių švenčių per visus 12 mokymosi metų. Nors Simno gimnazijos erdvėje Šimtadienis šiais metais įvykti negalėjo dėl pandemijos, III g klasės mokiniai pasistengė „iš peties“, kad surengtų kuo įdomesnę šventę Teams platformoje.
Abiturientams ir auklėtojai Vinetai Dzeikauskienei buvo įteiktos dovanėlės – skanėstai, kad pasaldintų gyvenimus, kiekvienam paskirti sveikinimo žodžiai, palinkėjimai, kurie, tikimės, išsipildys…
Mokytoja Vineta Dzeikauskienė ir abiturientai prisiekė, kad visada bus ištikimi Simno gimnazijai: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos „suims“ – visą gyvenimą mokysis, sieks užsibrėžtų tikslų ir išlaikys (ne tik mokyklinius) egzaminus.
Linkime visiems abiturientams pačių įsimintiniausių 100 dienų gimnazijoje!
IIIag klasės mokinė Marita Jančiukaitė