Pavėžėjimas į gimnaziją gruodžio 14 d.!!!

DĖL AUTOBUSO IŠVYKIMO Į OLIMPIADĄ 2023-12-14 (AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV 498, VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO LAIKAS:

Į MOKYKLĄ IŠ :

KROSNOS 8.25 VAL.

OSTAMPO 8.25 VAL.,

GLUOSNINKŲ 8.27 VAL.,

VEREBIEJŲ 8.30 VAL.,

ALEKNONIŲ 8.32 VAL.,

RADASTŲ 8.35 VAL.,

ĄŽUOLINIŲ 8.40 VAL.

IŠ MOKYKLOS MOKINIAI BUS PAVEŽAMI:

TIK VIENU MARŠRUTU:

ĄŽUOLINIŲ-VEREBIEJŲ KRYPTIMI – 14.20 VAL.

KROSNOS – STEBULIŲ – ŠARKIŠKIŲ – KAVALČIUKŲ – 15.10 VAL.

MARŠRUTŲ NEBUS:

MERGALAUKIO KRYPTIMI – 15.20 VAL.

BUCKŪNŲ – METELYTĖS KRYPTIMI – 15.40 VAL.

 

 

 

 

 

Kelionė į paslaptingą teatro pasaulį

Mokinių tarybos nariai gruodžio 8 dieną lankėsi Alytaus miesto teatre. Juos už iniciatyvumą ir pagalbą organizuojant renginius Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė paskatino edukacija „Išlikimas teatre“, kurios metu buvo suteikta galimybė pamatyti tikruosius teatro užkulisius.

Aktorius Tomas Kunčinas pravėrė užkulisių šydą, atskleidė paslaptingą teatro pasaulį. Profesionalus teatro aktorius supažindino su teatro struktūra, kūrimo procesu ir suteikė galimybę patiems išbandyti kai kuriuos aktorinės technikos pratimus. Parinktos praktinės užduotys lavino bendravimo, tarpusavio susikalbėjimo, įsiklausymo bei pasitikėjimo įgūdžius, kurie užtikrina komandos bendrumo jausmą.

Trumpos ekskursijos po teatrą metu aktorius papasakojo, kas yra teatras, kaip gimsta spektaklis, kokių profesijų žmonės dirba teatre, kokie yra jų darbo ypatumai. Kostiumų sandėlyje mokiniai  apžiūrėjo teatrinius kostiumus, sužinojo kaip jie yra kuriami. Trumpam stabtelėję prie teatrinių afišų, sužinojo, kaip jų pagalba yra siunčiama žinutė žiūrovui. Apsilankę teatro scenoje, susipažino su scenos įranga, užkulisiais, ekskursiją vainikavo trumpa aktorinė treniruotė scenoje.

Trumpam tapę pradedančiais aktoriais mokiniai susipažino su vidiniais teatro dėsniais: čia svarbiau ne vaidmens dydis, o bendravimas, ne pjesės tekstas, o improvizacija, ne kostiumai ir dekoracijos, o galimybė laisvai ir jaukiai jaustis scenoje.

                                                                                                        Mokinių tarybos kuratorė Asta Dievižienė

     

Antikorupcijos dienos paminėjimas Simno gimnazijoje

Gruodžio 9-ą dieną visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena, skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones su ja nesitaikstyti.

          Ta proga Simno gimnazijoje nacionalinio saugumo ir pilietiškumo pagrindų pamokos metu vyko paskaita „Kas yra korupcija ir kokios jos pasekmės“, kurią skaitė Policijos Departamento LRVRM Imuniteto valdybos Kauno skyriaus vyriausiasis tyrėjas Žydrūnas Zamblauskas. Mokiniai ne tik sužinojo apie žymiausias korupcijos bylas Lietuvoje, bet ir aptarė visuomenėje egzistuojančias korupcijos formas, diskutavo, kokią žalą korupcija daro valstybei ir konkretiems žmonėms. Pareigūnas paaiškino sąvokų „korupcija“, „antikorupcija“, „kyšis“ reikšmę, su gimnazistais diskutavo apie sąžiningumą, netinkamą pareigūnų ar kitų piliečių elgesį. Mokiniai sužinojo apie pasitikėjimo telefonus, kuriais gali pranešti apie netinkamą, nesąžiningą elgesį, įvairius piliečio teisių pažeidimus. Apibendrindami padarėme išvadą, kad kiekvieno piliečio sąžiningumas ir pilietiškumas padeda kurti Gerovės valstybę.

Atsisveikindamas pareigūnas Žydrūnas Zamblauskas paskaitos dalyvius apdovanojo „Švarios sąžinės kvapo“ oro kvapais.

Socialinė pedagogė Žaneta Bagdžiūnienė

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko STEAM savaitė „Sniego šalyje“

Nepaprastai graži žiemos gamta pateikia nepakartojamų vaizdų, ragina išbandyti, atrasti, pažinti ir džiaugtis, todėl Simno gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyko STEAM savaitė „Sniego šalyje“.

Mažieji tyrinėtojai išbandė daug įvairių veiklų: dalyvaudami renginyje „Žiemos požymiai“ ieškojo žiemos požymių, stebėjo ledą, sniegą, parsinešę į grupę tyrinėjo, koks nešvarus ištirpęs vanduo. Kartu diskutavome apie sniego ir ledo savybės ir išsiaiškinome, kad jis šaltas, bekvapis, baltas, purus, minkštas, kietas. Veiklos „Spalvos sniege“ metu ugdytiniai dažė sniegą purškikliais, aptarė, kokios spalvos ornamentus nupiešė, grožėjosi jais. Veiklos „Pėdos pėdutės“ metu ugdytiniai pastebėjo, kad kiekvieno batukai palieka skirtingus atspaudus sniege – ieškojo savų ir lygino su draugų. Savaitės metu ugdytiniai taip pat atliko tyrimą „Kaip vanduo virsta sniegu“: sudėjo žaisliukus į indelius su vandeniu ir išnešė užšaldyti į lauką, o kitą dieną aptarėme, kas įvyko. Meninės veiklos metu ugdytiniai guašu ir pirštais piešė gražuoles snaiges.

Visos savaitės veiklos ugdytiniams labai patiko, nes galėjo tobulinti gamtos pažinimo, matematinius įgūdžius, ugdė meninius gebėjimus, lavino smulkiąją motoriką.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irena Emartienė

Šventinė popietė ,,Pabūkime kartu“

Baigiantis metams įvyko tradicinė gimnazijos bendruomenės šventinė popietė ,,Pabūkime kartu“, kurios metu gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė pakvietė visus artimiau susipažinti, pabendrauti, pasišnekučiuoti su gimnazijos, Simno miesto bendruomenės atstovais ir svečiais. Popietėje dalyvavo Aly­taus r. sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sias spe­cia­lis­tas Gintautas Draugelis, Simno parapijos klebonas Raimundas Žukauskas, Simno seniūnas Vladas Čeponis, Simno specialiosios mokyklos mokytojai, Simno bibliotekos darbuotojos, Simno gimnazijos savivaldos atstovai: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių tėvų komitetas, Mokinių taryba, gimnazijos bei Simno miesto bendruomenės nariai.

Popietės dalyvius džiugino ir skambius muzikinius kūrinius dovanojo Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojų kvartetas. Renginio metu dalyviai  susipažino su įvairiomis pasaulio kultūromis ir atliko komandines kūrybiškas užduotis.

Nuolatiniai pokyčiai ir naujovės švietime skatina švietimo bendruomenes ieškoti įvairių ir prasmingų bendruomenės tarpusavio santykių stiprinimo būdų ir pozityvaus bendravimo bei bandradarbiavimo formų.

           

           

Gimnazijoje startuoja tarptautinis eTwinning projektas ,,Valgyk sveikai ir būk sveikas“

Simno gimnazijos 5–6 klasių mokiniai nuo 2023 m. lapkričio iki 2024 m. kovo mėnesio   dalyvaus tarptautiniame eTwinning projekte „Eat Healthy Be Healthy“ (,,Valgyk sveikai ir būk sveikas“), kurio tikslas ugdyti mokinių sveikos mitybos įpročius, plėsti žinias apie sveiką gyvenseną, tobulinti  anglų kalbos žinias, gilinti  informacinių technologijų įgūdžius.

Projekto veiklų metu mokiniai  ieškos naudingos informacijos apie sveiką mitybą, rinkdamiesi sveikatai palankius maisto produktus analizuos jų etiketes, mokysis  gaminti sveiką tradicinį maistą, fotografuos ir filmuos gaminamus patiekalus, kurs pristatymus anglų kalba, veiklų rezultatais dalinsis su mokiniais iš Turkijos, Vokietijos ir Ispanijos.

Projekto koordinatorės  anglų kalbos mokytoja Rasa Ručienė ir visuomenės sveikatos specialistė Agnė Goštautienė

 

Tikslieji mokslai gali būti patrauklūs

Lapkričio 27–30 d. Simno gimnazijoje vyko Realinių mokslų savaitės „Dienos uždavinys“ veiklos. Kiekvieną dieną mokinių laukė du dienos uždaviniai, kuriems įveikti prireikė ne tik matematikos, fizikos, chemijos ar informatikos žinių, bet ir kūrybiškumo bei komandinio darbo.

Šeštokų ir aštuntokų komandos vyko į Alytaus atviros prieigos centrą ir ten dalyvavo STEAM veiklose, o penktos klasės mokiniai lankėsi Žuvinto rezervate. Sulaukėme svečių iš Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos, aštuntos klasės mokiniams laboratorijoje vyko integruota  fizikos ir chemijos pamoka. O trečiadienį visų pertraukų metu klasių komandos kūrė spalvingas mozaikas.

Realinių mokslų mokytojai savaitės veiklomis siekė parodyti, kad tikslieji mokslai gali būti patrauklūs, o sulaukus teiginio, kad dienos uždaviniai galėtų būti ir dažniau, nors kartą per savaitę, geresnio įvertinimo ir nereikia.

Dėkojame visiems mokiniams, noriai dalyvavusiems Realinių mokslų savaitės veiklose.

                                                                                       Informatikos ir matematikos mokytoja Danguolė Kavaliauskienė

   

Kultūros paso edukacija Alytaus miesto teatre

  Gruodžio 1 dieną Simno gimnazijos 5 klasės mokiniai dalyvavo kultūros paso edukacijoje ,,Scenos kalbos treniruotė“, vykusioje Alytaus miesto teatre, kurią vedė aktorius Eugenijus Rakauskas. Penktokai ne tik daugiau sužinojo apie kalbos padargus, bet ir susipažino su žmogaus balso galimybėmis. Paskui visi žinias pritaikė praktiškai: atliko dikcijos, kvėpavimo pratimus, bandė įveikti greitakalbių iššūkį, įsikūnyti į personažus…

Danutė Gudaitienė

5 klasės auklėtoja

Ekskursija į Kauną

Gruodžio 2 dieną LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. Dominyko Jėčio-Ąžuolio 108 kuopos Simno gimnazijos jaunieji šauliai buvo išvykoje Kaune. Vytauto Didžiojo karo muziejuje, dalyvaudami edukacijoje ,,Pykšt pokšt“, susipažino su skirtingų laikmečių kovos ginklais ir įrankiais, išbandė rankos taiklumą ir pirštų miklumą šaudydami arbaletu. Sužinojo, kur yra Lietuvos šaulių sąjungos štabas, gėrėjosi šventiniu Kaunu.

Danutė Gudaitienė,

gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Integruota fizikos ir chemijos tiriamoji veikla „Kokie reiškiniai vyksta degant žvakei?”

Lapkričio 29 d. Simno gimnazijos gamtos mokslų laboratorijoje vyko integruota fizikos ir chemijos pamoka, kurioje dalyvavo Lazdijų r.  Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 8 klasės mokiniai. Jie susipažino su laboratorijoje esančiomis priemonėmis, prisiminė cheminių ir fizikinių reiškinių panašumus ir skirtumus. Atlikdami tiriamąjį darbą „Kokie reiškiniai vyksta degant žvakei?”, išmoko anglies dioksido dujų jutikliu išmatuoti anglies dioksido kiekio kitimą ore degant žvakei, pagal jutiklio rodmenis braižė grafiką. Pamokos pabaigoje Kahoot programa pasitikrino ir įsivertino žinias.

                                                                                                           Chemijos mokytoja metodininkė Irena Tarasevičienė,

                                                                                                          fizikos vyresnioji mokytoja Asta Tamulynienė