Išvyka į Kuršių Neriją

Rugsėjo 18 d. Simno gimnazijos mokiniai vyko į Kuršių Neriją susipažinti su Lietuvos pajūrio saugomomis kopomis ir augalais Naglių gamtos rezervate. Įkopėme į Parnidžio kopas, Urbo kalną, aplankėme aukščiausiai virš jūros lygio iškilusį Lietuvos švyturį. Tai buvo baigiamoji tarptautinio Erasmus+ projekto „Stop Climate Change-Together Europe Achieves More“ veikla, kurios metu mokiniai ne tik pagilino ekologines, kultūrines žinias apie Kuršių Neriją, bet ir džiaugėsi pabuvoję  unikaliame gamtos kampelyje.

Mokytoja Rasa Ručienė

 

Metų jaunasis maltietis

 Simno gimnazijos jaunuosius maltiečius aplankė džiugi žinia: IV ag klasės mokinys Germantas Rutkauskas nominuotas „Metų jaunuoju maltiečiu“. Trakų rajone vykusioje Maltiečių šventėje MOPT prezidentas Bronius Einaras Germantą, kaip šauniausią metų jaunąjį maltietį, apdovanojo padėkos raštu ir Angelo statulėle. Iš tiesų Germantas aktyviai dalyvauja maltietiškoje veikloje: ne tik gimnazijoje, bet ir Simno seniūnijoje lanko senelius, organizuoja pagalbą namuose. Jam rūpi, kaip jaunimą pakviesti savanorystei ir maltietiškai veiklai, todėl stengiasi dalyvauti visose akcijose, šventėse ir rodyti kitiems pavyzdį. Sveikiname jį ir kartu džiaugiamės šiuo apdovanojimu.

Šį rugsėjį Simno jaunieji maltiečiai džiugiai nusiteikę sugrįžo į gimnaziją, nes dalyvavo svarbiuose renginiuose. Rugpjūčio mėnesį drauge su Žilinų (Varėnos r.) ir Pivašiūnų maltiečiais dalyvavo piligriminiame žygyje: ne tik keliavo drauge su 70 piligrimų, bet ir jiems pagelbėjo. Dalyvavo ir respublikinėje jaunųjų maltiečių stovykloje, kuri vyko gražiame Semeliškių krašte. Čia  savaitę laiko drauge su 82 jaunaisiais maltiečiais iš visos Lietuvos dalyvavo įvairiuose renginiuose ir gvildeno diskusines temas: apie draugiškumą, pareigingumą, jauno žmogaus laukiančius iššūkius.

Maltiečių būrelio vadovė mokytoja Laima Žemaitienė

TĖVELIAMS DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ PASIRINKIMO

  1. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI
  2. I MODELIS. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 4 val. per dieną.

6.1. Grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

6.2. Maksimalus vaikų skaičius grupėje –  20.

6.3. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai, programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų.

6.4.Maitinimas – pusryčius ir priešpiečius tėvai perka patys ( pusryčiai – 0,55 Eur., priešpiečiai – 0,33Eur.),  pietus visi vaikai gauna nemokamai.

6.5. Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis  ir vyksta integruotai.

6.6. Pasibaigus ugdymo procesui, vaikai gali likti pailgintoje dienos grupėje.

6.7. Vaikai atvežami ir išvežami iš ugdymo įstaigos.

  1. II MODELIS. Priešmokyklinio ugdymo grupė, kurios veiklos trukmė – 10 val. 30 min. per dieną

7.1. Grupės formavimo vieta – ikimokyklinio ugdymo įstaiga

7.2. Maksimalus vaikų skaičius grupėje –  20.

7.3. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai, programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų.

7.4. Privaloma  tvarka sudaromos tinkamos sąlygos vaikų maitinimui ir poilsiui. Už maitinimą (išskyrus pietus) tėvai moka Alytaus rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokestį kaip už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje (pusryčiai – 0,55 Eur., priešpiečiai – 0,33Eur., pavakariai – 0,43 Eur.)

7.5.  Grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogas, jam talkina auklėtojo/mokytojo padėjėjas. Ugdymas grupėje vyksta kaip vientisas procesas, jis neskaidomas į atskiras sritis  ir vyksta integruotai.

7.6. Ugdomoji kalba – lietuvių

7.7.Už kiekvieną vaiką (lankantį ar nelankantį)  kasdien mokamas ugdymo  mokestis – 0, 30 Eur.

7.8. Vaikai atvežami į ugdymo įstaigą.

 

DĖL VISUOTINO PRIEŠMOKYKLINUKŲ IR PIRMOKŲ NEMOKAMO MAITINIMO!

2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai)  ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų. 

Kad priešmokyklinukui  ar pirmokui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais,tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.  Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (tėvai, globėjai) turi kreiptis į Alytaus r. Simno seniūniją  arba į savivaldybę, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą, turėdamas vieno iš tėvų ir vaiko asmens dokumentus. Kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui ar pirmokui  reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą. Prašymus galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt

Simno gimnazijos administracija

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Informacija dėl ugdymo organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

ᴑ 2020–2021 mokslo metai prasideda įprastu būdu mokyklos patalpose.

ᴑ Nuo rugsėjo 1 d. kiekvienai 5-8, Ig-IVg mokinių klasei bus paskirta konkreti patalpa – kabinetas, kuriame  vyks pamokos. Kabinetų paskirstymas toks:

5a – geografijos kab.,

6a – anglų kalbos kab. 1-9

7a – anglų kalbos kab. 1-10

8a – istorijos kab.,

I ag – rusų kalbos kab.,

II ag – dailės kab.

III ag – chemijos kab.,

IV ag – biologijos kab.

ᴑ Pamokų tvarkaraščiai mokiniams bus pateikti rugsėjo 1 dieną. Informaciją pateiks klasių auklėtojai.

ᴑ Mokinių pavėžėjimas bus vykdomas įprastu būdu pagal iš anksto pateiktą tvarkaraštį. Mokiniai mokykliniuose ir maršrutiniuose autobusuose privalo dėvėti kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Prašome mokinių tėvelius (globėjus, rūpintojus) pasirūpinti šiomis vaikų saugumą užtikrinančiomis priemonėmis.

ᴑ Pertraukų metu klasės bus vėdinamos.

ᴑ Pamokų metu mokiniams kaukių dėvėti nereikia. Jas privaloma dėvėti pertraukų  metu mokyklos patalpose tik tuomet, jeigu nesilaikoma saugaus 2 metrų atstumo.

Numatyti įėjimai į gimnaziją:

1-4 kl. mokiniai į mokyklą patenka pro paradinį įėjimą;

5-IVg kl. – pro šonininį įėjimą

Linksmoji vasaros futbolo mokykla

Rugpjūčio mėn. 10–21 dienomis Simno gimnazijos stadione jau 17 kartą vyko „Linksmosios vasaros

futbolo mokyklos“ užsiėmimai. Ši stovykla yra dalis NVŠ programos „Vaikų užimtumas sportinių žaidimų pagalba“.

Projekto tikslas – ne tik sudaryti sąlygas vaikams ir jaunuoliams turiningai praleisti laisvalaikį vasaros atostogų metu, bet ir tenkinti įvairiapusio lavinimosi, saviraiškos poreikius bendraujant, sportuojant, kuriant ir užsiimant kita pozityviai aktyvia veikla. Todėl 50 vaikų ir jaunuolių stovykloje linksmai leido laiką, žaidė futbolą, dalyvavo įvairiuose konkursuose, kurių nugalėtojai buvo apdovanojami. Kiekvieną dieną vaikai galėjo vaišintis gaiviaisiais gėrimais ir užkandžiais, o stovyklos uždarymo dieną visi dalyviai buvo apdovanoti specialiai pagamintais marškinėliais, kamuoliais.

Stovyklos dalyviai, jų tėvai ir seneliai dėkoja Alytaus r. savivaldybei ir FK „Simnas“ už šiam projektui skirtas lėšas.

 

Projekto vykdytojas Juozas Bagdanavičius

 

 

Valančiukų organizacijos įkūrimas

Grupelė Simno gimnazijos mokinių apsisprendė būti dorais, sąžiningais ir blaiviais žmonėmis, todėl rugpjūčio 15 dieną, per Žolinių atlaidus, Simno Švnč. Mergelės Marijos bažnyčioje iškilmingai pasižadėjo gyventi vadovaudamiesi Vyskupo M. Valančiaus idėjomis. Ceremonijoje dalyvavo parapijos klebonas R. Žukauskas, Blaivybės sąjūdžio atstovai iš Vilniaus, Simno gimnazijos direktorė, organizacijos vadovė (tikybos mokytoja) D. Seniūnienė ir mokinių tėvai. Šventės svečiai jauniesiems valančiukams ir jų vadovei užrišo kaklaraiščius, įteikė ženkliukus ir kuopos vėliava. Simno gimnazijos direktorei V. Padimanskienei svečiai iš Vilniaus įteikė M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio vėliavą. Po mišių, pasižadėję blaiviai gyventi, džiugiai nusiteikę, šventės dalyviai ir jų tėveliai išsiskirstė į namus.

Tikybos mokytoja D. Seniūnienė

 

AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ!

AKTUALI INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ! NEBELIKO „POPIERINIŲ“ PAŽYMŲ TIEK DARŽELIUOSE, TIEK MOKYKLOSE

 Nuo 2020 metų gegužės 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ įsigaliojo ne tik nauja sveikatos pažymos forma, tačiau nebeliko ir popierinės statistinės apskaitos formos. Svarbu žinoti, kad gydymo įstaigos popierinių pažymų nebeišduoda, pildo tik elektroninę jų formą ne tik mokyklas, tačiau ir darželius lankantiems vaikams!

Elektroniniu būdu užpildytas ir pasirašytas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ patenka į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau — ESPBI IS), iš kurios yra perduodamas į Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau — VSS IS). Ši sistema šiuo metu jau yra įdiegta ne tik mokyklose, tačiau ir darželiuose. Su VSS IS dirba ir teisę ugdymo įstaigose tvarkyti vaikų sveikatos pažymas turi tik visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokykloje (toliau – VS specialistas).

 DĖL EKSTREMALIOS SITUACIJOS PRATĘSTAS VAIKŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO LAIKAS

 Primintina, kad profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet iki rugsėjo 15 d. privaloma visiems iki 18 metų (ir vyresniems, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ) ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir, kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Ši lengvata įteisinta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių. Kitais atvejais, mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. Nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dfc9970c0f011ea9815f635b9c0dcef Elektroninis „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (forma E027-1), kaip ir anksčiau buvęs „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr. 027-1/a), galioja 1 metus nuo jo užpildymo dienos. Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų).

IŠIMTINIAIS ATVEJAIS GALI BŪTI PRAŠOMA POPIERINĖS PAŽYMOS

Kiekvienais metais dėl vaikų sveikatos pažymėjimų gausos, stringa vaikų sveikatos duomenų perdavimas iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau — ESPBI IS) į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (toliau — VSS IS). Tokiu atveju, visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, nors ir vaikas sveikatą pasitikrinęs, jo duomenų nemato VSS IS sistemoje. Šie trikdžiai sukelia nepatogumų komplektuojant fizinio aktyvumo ugdymo grupes, pritaikant maitinimą, įgyvendinant skubios pagalbos priemones. Kol duomenys atsiras sistemoje, VS specialistas gali paprašyti tėvelių (globėjų) atspausdinti popierinę pažymą arba atsiųsti jos elektroninę kopiją. Savo vaiko ,,Mokinio sveikatos pažymėjimą“ peržiūrėti, jei reikia atsispausdinti ir ją atsisiųsti galima prisijungus prie www.esveikata.lt portalo. Tad jeigu bus trikdžių e-sveikatos sistemoje, prašome tėvelių geranoriškumo bendradarbiaujant su VS specialistu. Jeigu iškiltų klausimų dėl vaiko sveikatos pažymėjimo atsispausdinimo ar parsisiuntimo, prašome kreiptis į savo ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje.

Simno gimnazijoje – edukacinių erdvių atnaujinimas

Mūsų gimnazijos bendruomenei prasminga ir svarbi Geros mokyklos koncepcijoje įtvirtinta nuostata, kad šiuolaikinės mokyklos aplinka turi būti ne tik saugi, sveika ir patraukli. Mokiniai čia turėtų jaustis patogiai ir jaukiai, o fizinės erdvės nuteiktų atvirumui, bendravimui, bendradarbiavimui, tarpusavio pagarbai, sudarytų galimybę patirtiniam mokymuisi.

Birželio mėnesį gimnazijoje vyko įvairios veiklos, skirtos edukacinėms erdvėms atnaujinti. Jose dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė: vieni įvairiomis technikomis piešė ant dirbtuvių sienų visus keturis metų laikus, kiti atnaujino Kneipo taką, sodino gėlynus. Dėkojame mokytojams, mokiniams, tėvams, ūkio darbuotojams – visai bendruomenei – už kūrybingumą ir pagalbą kuriant bei puoselėjant edukacines erdves!

Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Stebulių „Ateities“ bendruomenei ir Ritai Sebestinienei, buvusiai 35 laidos Simno vidurinės mokyklos mokinei, kuri ne tik padovanojo kelis šimtus gėlių daigų, bet ir pamokė gimnazijos darbuotojus, kaip meistriškai formuoti tujų medelius… Ši moteris meilę savo vaikystės mokyklai išreiškė sugrįžusi į ją ir papuošusi aplinką. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už paramą nuolatinei gimnazijos rėmėjai – UAB „Lauveka“ direktorei Editai Rimkienei.

                                                                                       Gimnazijos administracija

Paminėjome Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną

Minėdami birželio 5-ąją, Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, kurios tikslas – skatinti žmones saugoti aplinką, Simno gimnazijos Erasmus+ projekto „Stabdykime klimato kaitą“ dalyviai, mokiniai ir mokytojai, vyko į nuostabų gamtos kampelį – Žuvinto biosferos rezervato teritorijoje esančios Buktos girininkijos gamtinį pažintinį taką.

Atvykome čia ne tik pasivaikščioti, pasigrožėti pažintiniu taku, bet ir vykdyti projekto veiklas: susipažinti su saugomomis teritorijomis, įvairia miško augalija ir gyvūnija, kurti  plakatus su šūkiais, skatinančiais  atkreipti visuomenės dėmesį į gamtos apsaugą, visiems priminti, kokia  svarbi šiandienos žmogui natūrali gamta su unikaliais Lietuvos miškais.  Jie ne tik džiugina mus įvairiomis gėrybėmis, bet ir suteikia prieglobstį kaitriomis vasaros dienomis, vėsina orą taip mažindami klimato kaitą. Suvokėme, kad miškas yra didžiausia ir brangiausia dovana žmogui, kurią turime tausoti ir saugoti.

Almos Kyguolienės vadovaujamo šokių būrelio jaunosios šokėjos „padovanojo“ šokį Žemei. Džiaugiamės, kad bent maža dalele galėjome prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir puikiai praleidome laiką.