Priešmokyklinukų išvyka į Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Simno skyrių

Spalio 7 dieną Simno gimnazijos priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai lankėsi Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Simno skyriuje. Eidami praktiškai mokėsi saugaus elgesio gatvėse ir keliuose, prisiminė kelio ženklus, ugdėsi savisaugos jausmą, stengėsi būti drausmingi, atsargūs, atidūs.

Ugdytiniai dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos centro biuro organizuojamame „Sveikų dantų“ mėnesio renginyje – stebėjo spektaklį ,,Dantenija“. Nors vaikai bando patys valytis dantukus ir skalautis burną, jų motoriniai įgūdžiai, dantų valymo technika dar nėra pakankamai išlavinta, kad tai darytų kokybiškai. Kaip reikia uoliai prižiūrėti dantukus ir juos valytis mažais šepetėliais, ugdytiniai sužinojo klausydami sveikatos biuro darbuotojos Agnės Goštautienės pamokymų. Visą mėnesį taisyklingų dantų valymo judesių vaikai mokėsi ant savo nupieštų ir iškirptų dantukų trafaretų, dovanotais dantų šepetėliais valėsi dantis ir skalavo burną. Manome, kad ši veikla padės gerinti dantukų priežiūros įgūdžius.

Aplankė ir Simno miestelio biblioteką, kur pasitiko bibliotekininkė – Aurėjos mama. Daugeliui priešmokyklinukų tai buvo pirma pažintis su biblioteka, todėl ir bibliotekininkei, ir vaikams buvo labai svarbu, kad susitikimas būtų įdomus, nes nuo to daugeliu atvejų priklausys, ar vaikai taps bibliotekos ir knygos mylėtojais, ar ne. Mažieji suprato, kad ne tik žmonės ar gyvūnėliai turi savo namus, juos turi ir knygos – tai biblioteka. Vaikai su bibliotekininke ir mokytojomis kalbėjosi apie tai, kaip reikia skaityti knygeles, kad jos ilgai būtų gražios. Visi sutiko, kad niekam neįdomios murzinos ir suplyšusios knygelės, todėl skaityti jas reikia pagarbiai, imti švariomis rankomis, nešiotis tvarkingai sudėtas kuprinėje.

Atsisveikindama bibliotekininkė kiekvienam lankytojui apdovanojo po saldžią dovanėlę.

                                       Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Danutė Petrikienė

 

Akimirkos iš Simno seniūnijos bendruomenių rudens gėrybių šventės ,,Rudens susukcinis“

Mokytojų diena Simno gimnazijoje

Mokytojų dienos proga Simno gimnazijoje lankėsi Alytaus r. savivaldybės mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė. Ji pasveikino kolektyvą ir įteikė direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitai Jatkauskienei Alytaus r. mero Algirdo Vrubliausko padėką už pareigingumą, atsakingumą, darbštumą, gimnazijos bendruomenės telkimą, o Danutei Gudaitienei – už sėkmingą ilgametę pedagoginę ir projektinę veiklą, kryptingą pilietinį mokinių ugdymą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje – įteikė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės padėką. Simno seniūnas Vladas Čeponis ir tarybos narys Danielius Jakubavičius taip pat pasveikino mokytojus su švente ir įteikė saldžią dovaną.
Gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė, sveikindama su profesine švente, įteikė mokytojams ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogams atminimo dovanėles ir padėkojo visiems už kantrybę, kasdieninį triūsą ir šilumą, palinkėjo ryžto, įkvėpimo ir tikėjimo savo darbo prasmingumu.
Energijos, kantrybės ir ištvermės mokytojams palinkėjo ir gimnazijos mokinių tarybos nariai. Gimnazijos vyriausieji – abiturientai – ne tik paruošė šventinius sveikinimus, bet ir vedė pamokas jaunesniųjų klasių mokiniams, o paskui – ir mokytojams.
Ačiū, mokytojai, jog esate patys patikimiausi gyvenimo ir žinių reporteriai.

Tyrinėjimų ir atradimų savaitė ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Rugsėjo 26-30 dienomis Simno gimnazijos ikimokykliniame skyriuje vyko kūrybinė, eksperimentinė tyrinėjimų ir atradimų savaitė – „Oras, vėjas, saulė, lietus. Ar mes juos pažįstame?“

Kiekvieną savaitės dieną vaikai susipažino vis su kita stichija: pirmadienį karaliavo oras, antradienį – vėjas, trečiadienį – saulė, ketvirtadienį – lietus, o penktadienį visos stichijos susibūrė ir įkūrė vėjo malūnėlių parką.

Dalyvaudami veiklose ugdytiniai atliko daug bandymų, eksperimentų: stebėjo saulę per spalvoto popieriaus lapus, „gamino“ dirbtinį lietų iš pačių sukurto debesėlio ir dar nuostabesnį žydrą rūką – kurie padėjo pažinti gamtą ir perprasti joje vykstančius procesus. Vaikai diskutavo, kodėl skėtis apsaugo nuo lietaus, ar oras sveria. Žiūrėjo mokomuosius filmukus, aptarė, kokią įtaką mūsų Žemei daro saulė, vėjas ir lietus. Žaidė interaktyvųjį žaidimą. Nepamiršo ir liaudies pasakų apie vėją, saulę, šaltį. Lauke stebėjo vėjo kryptį, oro drėgnumą (su barometru), kokios spalvos ir formos debesys. Visus stebėtus ir patirtus įspūdžius ugdytiniai išreiškė meninės raiškos priemonėmis.

Tyrinėdami vaikai tampa aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, veikia savarankiškai ir grupelėmis. Tam, kad tyrimas pavyktų, jie turi susikaupti, kantriai išlaukti bandymo pabaigos, dirbti atsargiai. Tai – svarbūs įgūdžiai šiuolaikiniam vaikui, kuris pasižymi padidėjusiu judrumu, siekia greito rezultato.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aurelija Kubilienė

 

Europos sporto savaitė Simno gimnazijoje

Europos sporto savaitė – tai Europos Komisijos iniciatyva, paskelbta 2015 metais, skatinanti sportą ir fizinį aktyvumą visoje Europoje. Simno gimnazijos jaunieji šauliai kasmet aktyviai dalyvauja šioje iniciatyvoje – organizuoja aktyvias sportines veiklas. Šiemet rugsėjo 30 dieną jie įrengė kliūčių ruožą, skirtą pradinių klasių mokiniams, kuriame vaikai labai aktyviai dalyvavo. Po pamokų vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo dviračių žygyje iki Prelomciškės piliakalnio (Lazdijų r.). Į šaulių kvietimą atsiliepė ir gimnazijos mokinių tarybos nariai. Lydimi mokytojų Danutės Gudaitienės ir Vinetos Dzeikauskienės, dalyviai įveikė 19 kilometrų trasą, o prie piliakalnio jaunieji šauliai organizavo įvairias veiklas: mokė rišti mazgus, priminė šaulių sąjungos istoriją, aptarė piliakalnio „įveikimo“ būdus ir kt. Veiklų nugalėtojus apdovanojo simboliniais prizais.

Po išvykos dalyviai vienbalsiai nutarė, kad: „Kartu sportuoti ir aktyviai leisti laiką lauke yra daug smagiau, o pažinti vieniems kitus – visada prasminga ir įdomu!“

Danutė Gudaitienė

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Europos kalbų diena Simno gimnazijoje

Rugsėjo 26 dieną Simno gimnazijos mokiniai minėjo Europos kalbų dieną. Tikėdama, kad kalbų mokėjimas yra įrankis siekiant tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir supratimo apie mūsų žemyno kultūrinį paveldą, Europos Taryba skatina daugiakalbystę visoje Europoje, todėl 800 milijonų europiečių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių skatinami išmokti daugiau kalbų, nesvarbu, kokio amžiaus būdami, mokydamiesi mokykloje arba ne.
8A klasės mokiniai pamokas pradėjo pasisveikindami įvairių Europos šalių kalbomis. Lietuvių, anglų ir rusų kalbų mokytojai pamokų metu diskutavo ir aptarė Europos šalių kultūrų įvairovę bei daugiakalbystę, mokėsi vertinti ir gerbti šalių tradicijas, jų savitumą.
IIA ir IIIA klasių gimnazistai žinias apie Europos kalbų dieną įtvirtino dalyvaudami proto mūšyje „Ką jaunas išmoksi, visą amžių žinosi“, kurį vedė anglų k. mokytoja Rasa Ručienė.
Pertraukų metu skambėjo įvairių Europos šalių dainos, kurios mokiniams leido atsipalaiduoti ir geriau pajausti Europos šalių kultūrų įvairovę.
Kalbų mokėjimas atveria naujas mokymosi ir verslo galimybes, padeda lengviau pažinti kitas kultūras, skatina tarpusavio supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Kalbų mokymasis naudingas tiek jauniems, tiek vyresniems – niekuomet nebūsite per senas išmokti kalbą ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis. Dažnai ir keli užsienio kalbos žodžiai leis jums surasti naujų draugų ir praplėsti akiratį.

DofE programos vadovų ir žygio vadovų mokymai

Simno gimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą. Ta proga rugsėjo 20 dieną istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė dalyvavo dofE programos koordinatorių, o rugsėjo 23-25 dienomis, kartu su fizinio lavinimo mokytoja Danute Gudaitiene, ir žygio vadovų mokymuose. Programos mokymus taip pat baigusi ir darbą kuruoja gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė.
Programa suteikia galimybę mokytis patirtiniu būdu, tobulėti siekiant asmeninių tikslų, įgyti būsimai karjerai naudingų įgūdžių. Veiklas jaunimas atlieka laisvalaikiu, o programoje dalyvaujantys dofE mokymus baigę vadovai-mentoriai stebi jų pasiekimus, motyvuoja, veda refleksijų susitikimus.
Dalyviai gali pasirinkti skirtingus programos lygius, kuriuos įveikus, įteikiamas atitinkamas tarptautinis apdovanojimas: bronzos, sidabro arba aukso ženklelis bei sertifikatas.
DofE programa – tai iš Edinburgo (Jungtinė Karalystė) atkeliavusi asmeninio tobulėjimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, dirbančiose su 14–24 metų jaunimu. Taikydami šią programą gimnazijoje, mes skatiname socialinių, emocinių, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, kultūrinės, pažinimo ir komunikacijos kompetencijų vystymąsi.
DofE programos dalyviams suteikiamos galimybės:
• susirasti naujų draugų;
• mokytis tolerancijos;
• geriau susipažinti su savo stiprybėmis ir silpnybėmis;
• patirti nuotykių;
• stiprinti motyvaciją išbandyti naujus dalykus, kartu ir mokytis;
• išmokti keltis pamatuojamus tikslus ir reguliariai jų siekti;
• tobulinti problemų sprendimo įgūdžius;
• gerinti refleksijos įgūdžius;
• susipažinti su įvairiomis profesijomis ir lengviau apsispręsti, ką studijuoti.
DofE programa vertinama darbdavių, nes parodo jaunų žmonių motyvaciją, gebėjimą siekti tikslų, mokytis iš patirties ir efektyviai planuoti savo veiklą.
Daugiau apie programą https://www.dofe.lt/

Integruota technologijų ir ugdymo karjerai pamoka Alytaus regiono atliekų tvrkymo centro surinkimo aikštelėje Simne

Rugsėjo 22 dieną Alytaus r. Simno gimnazijos IA klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje aplinkoje vykusioje integruotoje technologijų ir ugdymo karjerai pamokoje: kartu su technologijų mokytojomis Loreta Matulevičiene ir Jurgita Lenkauskiene vyko į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro atliekų surinkimo aikštelę Simne. Jos vadovas Kęstutis Laniauskas gimnazistams paaiškino, kodėl reikia rūšiuoti atliekas, kaip jos toliau perdirbamos, ką iš jų gamina. Mokiniai domėjosi, kokią specialybę reikia įgyti, kad galėtum dirbti tokį darbą, ar ši specialybė bus perspektyvi po penkerių metų, ar miestelio gyventojai rūšiuoja atliekas ir t.t. Išvykoje mokiniai įgijo žinių apie švaresnės aplinkos  kūrimą, susipažino ekologijos ir aplinkosaugos darbuotojo specialybe.

Technologijų mokytoja Loreta Matulevičienė

Mokinių tarybos startas 2022-2023 m.m.

Nauji mokslo metai Simno gimnazijos mokinių tarybai reiškia naujus išbandymus: įdomias veiklas, įvairius siekius, todėl rugsėjo 12 dieną susirinkome į pirmąjį susirinkimą. MT pirmininkas Aivaras Narauskas bei senbuviai pasveikino naujus narius, aptarė būsimus darbus, pasiskirstė pareigas, išrinko tris naujus narius į Gimnazijos tarybą. Susirinkimo metu aptarėme ir uniformų dėvėjimo klausimą. Primename, kad pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį įsipareigojame dėvėti gimnazijos uniformas (mokyklinį megztinį ar švarką), o penktadienį MT nutarimu palikome „Diena be uniformos“.
Turi idėjų? Nori naujus mokslo metus pradėti naujai, nuveikti ką nors prasmingo ir naudingo ne tik sau, bet ir gimnazijai? Kreipkis į MT narius, kurie visuomet pasirengę kiekvieną išklausyti ir padėti!

Direktorės sveikinimas Rugsėjo 1-osios proga