Stovyklavo jaunieji šauliai

Birželio 15–19 dienomis Simno gimnazijos jaunieji (ir būsimi) šauliai turiningai leido laiką dienos stovykloje: gilino ir plėtė turimas žinias, sportavo, kūrė stovyklos simbolį, mokėsi rikiuotės pratimų, šaudė, susipažino su topografijos pagrindais, dalyvavo žygiuose. Stovyklautojai dalyvavo ir šaudymo varžybose, kur išbandė jėgas šaudydami iš pneumatinio šautuvo, pistoleto, Airsoft šautuvo, lankų. Individualioje rungtyje šaudyti iš pneumatinio šautuvo geriausiai sekėsi Neringai ir Audriui Deščerams. Visi šaudymo varžybų dalyviai buvo apdovanoti asmeniniais prizais, kuriuos įsteigė LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė. Žygiuodami į Pošnelės mišką, stovyklautojai susipažino su Simno žydų tragišku likimu, mokėsi statyti pastogę miške. Įdomu ir džiugu, kad stovyklavo net šešios brolių ir seserų „poros“ – tos pačios šeimos vaikai.

Dalyvaudami stovyklos veiklose, mokiniai praplėtė žinias apie šaulių sąjungą, įgijo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Už galimybę stovyklauti dėkojame LŠS karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ąjai rinktinei, Alytaus rajono savivaldybės administracijai, o KASP savanoriui šauliui Rokui Čižauskui dėkojame ne tik už perteiktas praktines žinias, bet ir už gražų bendravimą su jaunaisiais šauliais.

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė Danutė Gudaitienė

Projektinė veikla „Vaistažolių rinkimas Simno apylinkėse“

 Birželio 12 dieną Alytaus rajono Simno gimnazijos 5a klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos Daivos Seniūnienės, ir jaunučių chorą lankantys mokiniai, vadovaujami Giedrės Petkevičienės, dalyvavo projektinėje veikloje – Simno apylinkėse rinko vaistažoles. Šio projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis vaistažolėmis, jų savybėmis, naudingumu. Rinkdami vaistažoles, mokiniai ne tik gėrėjosi gamta, prisiminė žolelių gydomąsias savybes, bet ir dainavo, per karantiną „pasiilgę“ bendravimo – juokavo.
Muzikos mokytoja Giedrė Petkevičienė

Gimnazijos mokinių susitikimas su Vilkaviškio vicedekanu kun. Gediminu Bulevičiumi

 

Savaitės renginius baigėme susitikdami su ilgamečiu parapijos klebonu Gediminu Bulevičiumi, Simne praleidusiu net 21 metus – tris kadencijas. 1989 metų pabaigoje, septintaisiais kunigavimo metais, jis buvo paskirtas klebonauti Simno parapijoje ir pakeitė į Vilkaviškį iškeltą kleboną prelatą kun. Vyt. Gustaitį. Klebonas prisiminė ir papasakojo, kaip dirbdamas Simne subrendo kaip kunigas, todėl beveik visus parapijiečius pažinojo asmeniškai. Pasak jo: „Visa karta užaugo mano akyse“. G. Bulevičius Simno parapijos žmones prisimena kaip labai nuoširdžius ir svetingus, iniciatyvius, visada skubančius į pagalbą sprendžiant parapijos reikalus. Atsisveikindamas klebonas Simno kraštui gražių švenčių proga palinkėjo: „Santarvės, meilės, nuoširdumo, supratimo, sveikatos – tiek dvasinės, tiek ir fizinės. Džiaugtis gyvenimu, nes tai – Dievo dovana.“

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

 

Gimnazijos mokinių susitikimas su prelatu kun. Vytautu Gustaičiu

Trečiadienio popietę I-II ag klasių gimnazistai, tęsdami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Vilkaviškyje, kur susitiko su dekanu, prelatu kanauninku Vytautu Gustaičiu, 1985–1989 metais buvusiu Simno bažnyčios klebonu. Prelatas pasakojo apie savo pašaukimą, nuveiktus ir planuojamus darbus. Mokiniams patiko nuoširdus kunigo bendravimas ir savotiška Dievo „dovana“ – mokėjimas juokaujant pasakyti rimtus ir svarbius dalykus. Atsisveikindamas Vyt. Gustaitis Simno parapijos žmonėms palinkėjo: „Būti atlaidiems, atviriems ir Dievui, ir žmonėms. Visada užjausti vienas kitą“.

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

 

Simno gimnazijos mokinių susitikimas su vyskupu Juozu Žemaičiu

Birželio 10 dieną I-II ag klasių mokiniai, tęsdami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Marijampolės Marijonų vienuolyne, kur susitiko su Vilkaviškio vyskupu emeritu Juozu Žemaičiu. Jis papasakojo apie tai, kaip 1953 metais, paskirtas parapijos administratoriumi, atvyko į Simną ir čia išdirbo 14 metų. Simno bažnyčia karo metais buvo labai apdegusi, todėl Juozui Žemaičiui teko organizuoti ir vadovauti jos remontui, kuris 1958 metais buvo baigtas.

Vyskupas Juozas Žemaitis prisiminė, kad Simno krašto žmonės buvo labai nuoširdžiai tikintys, niekada neatsisakę padėti. Pasak vyskupo, būtent Simne prabėgo gražiausi jo gyvenimo metai, todėl su ašaromis „kaip pupomis“ akyse išvyko pagal paskyrimą į Šakių parapiją.

Atsisveikindamas emeritas džiaugėsi, kad gimnazijos mokiniai jį prisiminė ir atvyko aplankyti bei pakalbinti, todėl jiems ir visiems Simno gyventojams palinkėjo: „Dieve duok, kad Simno jaunoji karta nenuklystų į šunkelius, bet išliktų ir kūnu, ir siela sveiki, dori, pavyzdingi.“

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

Gimnazijos mokinių susitikimas su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi

Birželio 9 dieną I-II ag klasių mokiniai, dalyvaudami Simnas – Mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2020 renginiuose ir vykdydami projektą „Pažink savo kraštą“, lankėsi Kauno arkivyskupijos kurijoje. Gimnazistai, lydimi istorijos mokytojų Danguolės Grėbliūnienės ir Vinetos Dzeikauskienės, susitiko ir kalbėjosi su kardinolu Sigitu Tamkevičiumi.

Eminencija papasakojo apie tai, kas nulėmė dvasininko kelio pasirinkimą. Prisiminė aplinkybes, kaip ir kodėl 1969 metų pabaigoje buvo paskirtas vikaru į Simno parapiją. Atskleidė, kaip 1972-aisiais, gūdžiausiais sovietinės priespaudos metais, kilo mintis pogrindyje leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, kurią redagavo 11 metų; kaip rinko informaciją, kokiu būdu ją spausdino ir platino. Pasak kardinolo S. Tamkevičiaus, „Kronika“ buvo labai panaši į mažytį garstyčios grūdelį, todėl: „Ar jis augs ir atneš laukiamų vaisių, anuomet niekas negalėjo net nujausti. Reikėjo pasitikėti Viešpačiu ir eiti į priekį“. Kardinolas teigė, kad metai, praleisti Simno bažnyčios parapijoje, buvo vieni įsimintiniausių – dar viena Dievo malonė.

Kadangi šie metai Simnui išskirtiniai: jis paskelbtas Mažąja Lietuvos kultūros sostine, o Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia minės 500 metų jubiliejų, kardinolas gimnazistams ir visiems simniečiams palinkėjo turėti gražų tikėjimą: „Eiti per gyvenimą ne vieniems, bet su Viešpačiu, laikantis jo rankos. Dievas moka viską išvesti į gera.“

                                                                                       Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

PAVEŽĖJIMAS BIRŽELIO MĖN.

Iš Santaikos  – 9.15val.

Iš Angininkų – 9.20 val.

Iš Komisaruvkos – 9.30 val.

Iš Mergalaukio – 9.35 val

Iš  Ąžuolinių (prie malūno)  – 9.40 val.

Iš Gluosninkų – 9.50 val.

Iš Kalesninkų – 9.50 val.

 

Pirmokų smėlio paveikslai

Paskutinę mokslo metų savaitę Simno gimnazijos pradinukai vykdė įvairias netradicinio ugdymo veiklas. Viena iš pirmokų vykdytų veiklų buvo smėlio „paveikslo“ kūrimas stikliniame inde. Vaikai prisirinko gamtinės medžiagos: smėlio, akmenėlių, kriauklių,  kankorėžių, smulkių šakelių. Paskui smėlį nudažė įvairiomis spalvomis ir išdžiovino. Viską pasiruošę, stikliniame inde „piešė“ paveikslus: komponuodami spalvas pylė nuspalvintą smėlį, dėjo pasirinktas medžiagas. Kūrybinis procesas „piešti“ spalvotu smėliu nesudėtingas: vaikai galėjo laisvai kurti, žaisti  spalvomis, fantazuoti. Sukurti paveiksliukai pradžiugino ne tik pačius mokinius, bet ir jų tėvelius bei mokytoją.

Visus kviečiame jais pasigrožėti!

Mokytoja Danguolė Ardzevičienė

Trečiokų projektas „Žydintys medžiai“

Turbūt sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta žydinčių augalų ar medžių. Nė vienas, norėdamas susikurti savo „gyvo“ grožio kampelį, neapseitų be žydinčių augalų. Jų žaluma, skleidžiami kvapai, žiedai, spalvos, paukščiukai, drugeliai ir kiti gyvūnai bei vabzdžiai, kuriuos augalai „pritraukia“, yra asmeninės mūsų „rojaus“ detalės. Tokius žydinčius medžius – savo rojų – sukūrė ir 3a klasės mokinukai. Pasigrožėkite jų darbeliais.

 Mokytoja Jolanta Mikelionienė

Pavasario žydėjimas siunčia vilties žinutę…

Gyvenimas nesustojo! Taip neseniai šventėme viltingą Velykų žinią ,,Aleliuja!“ Šis laikmetis dar labiau „kalbina“ prasmės išgryninimui: galime ne tik stabtelėti, pamąstyti apie gyvybės trapumą, bet ir augti, mokytis priimti esamą situaciją, todėl būtų liūdna, jei atsakymų ieškotume baimėje, pyktyje, neviltyje. Todėl Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai, kviesdami dar aiškiau suvokti, jog esame LABAI reikalingi vieni kitiems, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, mūsų senoliams, mąsto, kad šūkis: ,,Mums gera padėti…“, dabar galėtų skambėti taip: ,,Mums būtina padėti!“ Gyvename karantino sąlygomis, tačiau bendraudami telefonu, komunikacinių technologijų pagalba vieni su kitais, seneliais, visiems siunčiame žinutę, kad būdami kartu esame stipresni, saugesni. Atrodo, tiek nedaug galim, bet noras, drąsa, artimo meilė randa kelius. O juk čia pat ir Motinos diena, ruošiame sveikinimus mūsų globojamoms Močiutėms, Mamytėms.

Pandemija, karantinas – visiškai naujos patirtys mūsų gyvenime, tačiau jaunieji maltiečiai ir toliau tęsia rūpinimąsi globojamais senoliais. Kiekvieną savaitę „aplankome“ ne tik skambučiais, bet nuvežame ir lauktuvių, kurias iš Kauno Maisto banko parveža maltiečių vadovė Laima, taip pradžiugindama šioje nelengvoje kasdienybėje Simno seniūnijos senolius.

Jaunieji maltiečiai siunčia šviesius pavasarinius viltingus linkėjimus ir žinutę visai Simno gimnazijos ir miestelio bendruomenei, kad supratingumas, vienybė, geras žodis šios krizės laikotarpiu ir yra žmonių stiprybė. Pasidžiaukime, kaip gražiai žydi tulpės, skleidžiasi sodų žiedai!

 

                                                                                 Simno gimnazijos jaunųjų maltiečių

                                                                                                                    vadovė Laima Žemaitienė