Nenumaldomas laisvės siekis filme „Antanas Lukša. Brolio pažadas“

Esame vieno iš „partizaniškiausių“ regionų Lietuvoje gimnazija, todėl pilietiškumo pamoka, kurioje sugrįžome prie temos apie partizanus, mums natūrali ir tarsi savaime suprantama. Džiaugiamės, kad išgirdome gyvą filmo režisierės Rūtos Sinkevičienės žodį: ji papasakojo, kaip buvo kuriamas filmas, kas ją jaudino ir paskatino imtis šio darbo. Gyvoji pokario pasipriešinimo istorija traukiasi, užleisdama vietą dokumentinei, todėl filmas apie Lukšų šeimos partizanus, kurį Rūta pristatė mokiniams, yra ir pamoka, ir istorija, ir gyvoji atmintis. Mes, domėdamiesi pavieniui, nebeužčiuopsime gyvosios atminties likučių, o režisierė tarsi juos ,,surinko“, sudėliojo ir apie tai kalbėjo mokiniams.

Istorijos mokytojo Romo Vilčinsko nuomone, šiandienos mokiniui, specialiai nesidominčiam partizaninio karo problematika, aštuonių dešimčių metų senumo įvykiai beveik tokie patys tolimi, kaip XIX a. sukilimai ar knygnešystė. Kartų ryšys lyg ir yra, bet jis trapus, dažniau tik per šeimos ar giminės istoriją bei atmintį užčiuopiamas. Tuo tarpu mums svarbu – ir tą pabrėžiame per istorijos, pilietiškumo pagrindų pamokas, jaunųjų šaulių veikloje – kad jauni žmonės suvoktų patį partizanavimo – kaip valstybės kūrimo – reiškinį. Kad partizanas – tai valstybės kūrėjas ir tuo jis skiriasi nuo reguliariosios armijos kario – valstybės gynėjo.

Pasak gimnazijos direktorės Jolantos Gudelienės, keturių brolių partizanų istorija, ne tik atskleidžia mažiau žinomas Lukšų šeimos istorijos detales, bet ir suteikia mums metodines galimybes plačiau bei įvairiau organizuoti patriotinį-pilietinį auklėjimą.

Taip pat apie mus rašo:

https://dzukijosveidas.lt/2024/03/29/simno-gimnazijoje-keliaujanti-pilietiskumo-pamoka-apie-antana-luksa/

https://m.alytusplius.lt/naujienos/simno-gimnazijoje-pilietiskumo-pamoka-apie-antana-luksa

https://www.voruta.lt/gaire/alytaus-rajono-simno-gimnazija/

https://danielius.net/straipsniai/simno-gimnazijoje-pilietiskumo-pamoka-apie-antana-luksa/

https://www.manokrastas.lt/simno-gimnazijoje-pilietiskumo-pamoka-apie-antana-luksa/

Žurnalistų būrelio informacija

Pavėžėjimas į gimnazija kovo 22 d.

DĖL AUTOBUSO IŠVYKIMO Į KAUNĄ 2024-03-
22 (AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV 498,
VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ
PAVĖŽĖJIMAS IŠ MOKYKLOS:

IŠ MOKYKLOS MOKINIAI BUS PAVEŽAMI:
TIK VIENU MARŠRUTU:
ĄŽUOLINIŲ-VEREBIEJŲ KRYPTIMI – 14.20 VAL.
KROSNOS – STEBULIŲ – ŠARKIŠKIŲ –
KAVALČIUKŲ – 15.10 VAL.

MARŠRUTŲ NEBUS:
MERGALAUKIO KRYPTIMI – 15.20 VAL.
BUCKŪNŲ – METELYTĖS KRYPTIMI – 15.40 VAL.

Akimirka iš „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ paminėjimo

Istorinė akimirka po konferencijos su LKBK redaktoriumi ir leidėju – kardinolu Sigitu Tamkevičium, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro  Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyr. patarėja Aldona Jakavoniene.

 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ – reikšmingiausias pogrindinis leidinys, leistas sovietų okupuotoje Lietuvoje 1972–1989 m.

Prieš 52 metus, 1972 m. kovo 19 d., Alytaus rajono Simno mieste pradėtas leisti ilgiausiai ėjęs ir žymiausias pogrindžio leidinys  Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika.

Pradėti profesoriaus A. Šeškevičiaus darbai nebus užmiršti

                         ,,Tiesiog pasaka – tokio krašto tokie žmonės. Iš kiekvienos  

gimnazijos kertelės skleidžiasi didelė kultūros, kūrybos, mokslo

dvasia. Šitam kraštui, šitai gimnazijai galime

tik pavydėti – su meile pavydėti“

A. Šeškevičius

Simno kraštas didžiuojasi ne tik nuostabia gamta, bet ir žymiais krašto žmonėmis. Vienas tokių – profesorius Arvydas Šeškevičius gimtojo Simno krašto mylėtojas, daugelio knygų autorius. 

Šių metų pradžioje Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ nariai: asociacijos prezidentas doc. dr. Rytis Zautra, viceprezidentė prof. dr. Aldona Vilkelienė ir sekretorė doc. dr. Rūta Petrauskienė inicijavo susitikimą su Simno gimnazijos direktore Jolanta Gudeliene, kurio tikslas pristatyti prof. habil. dr. Arvydo Šeškevičiaus rankraščius, skirtus Simno gimnazijai, ir suburti iniciatyvinę grupę leidiniui išleisti.

Sausio 17 d. gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė pakvietė Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ narius į susitikimą, kuriame taip pat  dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Gintautas Draugelis, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys, Švietimo kultūros ir sporto komiteto narys Rimas Marčiulynas, Simno gimnazijoje dirbę mokytojai: Onutė Bernatavičienė, Janina Lapinskienė, Marijona Taputienė, Danutė Česynienė, šiuo metu gimnazijoje dirbantys mokytojai: Aldona Baležentienė, Liudmila Gvozdiova ir Romas Vilčinskas bei Simno viešosios bibliotekos atstovė Sandra Sejavičienė.  Mokslininkų draugijos nariai pristatė prof. habil. dr. Arvydo Šeškevičiaus rankraščius, buvo aptartos iniciatyvinės grupės leidiniui išleisti darbo gairės.

Kovo 1 d. Simno gimnazijoje buvo pasirašytas prof. habil. dr. Šeškevičiaus surinktos medžiagos Simno gimnazijos leidiniui ,,Ačiū, kad esi“ perdavimo aktas, kurį pasirašė  Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ prezidentas doc. dr. Rytis Zautra ir Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė.

Ši iniciatyva – tai puiki proga pagerbti prof. A. Šeškevičiaus atminimą ir įprasminti bei įamžinti vertingą, prasmingą jo darbą išsaugant ne tik Simno gimnazijos, bet ir Simno miesto istoriją.

Žurnalistų būrelio informacija

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Alytaus krašto mokslininkų draugija ,,Vizija“

2024 m. kovo mėnesį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Alytaus krašto mokslininkų draugija ,,Vizija“. Sutartį pasirašė prezidentas dr. Rytis Zautra ir Alytaus r. Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė. Šia sutartimi susitariama bendradarbiauti, užtikrinti mokslo, kultūros ir švietimo pasiekimų išsaugojimo tęstinumą bei organizuoti bendras veiklas rengiant ir vykdant projektus, prevencines programas ir kultūrinius renginius.

Popietė „Knygnešių keliais“

Kiekvienas, mylintis knygą, gimtąją kalbą, brangina bebaimių mūsų krašto patriotų, šviesos, gėrio, kultūros skleidėjų – knygnešių atminimą. Kovo 16 d. Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas.

Kovo 14 d. Simno gimnazijos trečiokai paminėjo Knygnešio dieną. Jie vyko į Kumečių biblioteką ir dalyvavo ten surengtoje popietėje ,,Knygnešių keliais“. Bibliotekininkė Nijolė Pocevičienė vaikams pasakojo, kaip knygos buvo gabenamos į Lietuvą iš gretimų šalių. Kalbėjo apie šio krašto knygnešius J. Lubauską, J. Mardosą ir žymiausiąjį Dzūkijos knygnešį K. Stasiukyną. Mokytoja A. Kasperavičienė skaitė eilėraščius apie knygnešius, pristatė giminaičių prisiminimus apie knygnešį K. Stasiukyną. Bibliotekininkė demonstravo lietuvių režisieriaus Jono Trukano filmą „Knygnešys“.

Mokiniai susipažino su šiuo metu bibliotekoje veikiančia spaudinių paroda „Su šviesos ryšuliu ant pečių“, skirta knygnešio dienai. Trečiokai kartu su bibliotekininke Nijole Pocevičiene bei mokytojomis D. Petrikiene, A. Kasperavičiene ir L. Jurčiukoniene  aplankė žymiausio Alytaus krašto knygnešio Kazimiero Stasiukyno paminklą (stogastulpį) Peršėkininkų kaime. Mokiniai uždegė atminimo žvakeles, padėjo gėles.

Šiandien knygnešiai nebevaikšto, bet mums liko jų darbai, prisiminimai ir brangiausia relikvija – lietuviška knyga. Austrų rašytojas Stefanas Cveigas rašė: „Nesenstanti ir neįveikiama, nugalinti laiką yra knyga. Ji – mūsų gyvenimo pagrindas, dabartis ir ateitis“. Džiaugiamės, kad šiandien knygas galime skaityti laisvai.

Pradinių klasių mokytoja L. Jurčiukonienė

  

Susitikimas su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais

Kovo 7 dieną Simno gimnazijos mokiniai, pakviesti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo, dalyvavo susitikime su Kovo 11-osios Akto signatarais. Susitikime dalyvavo daugiau nei pusšešto šimto mokinių iš visos Lietuvos. Renginys vyko istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, kuri tebesaugo daugiau nei trijų dešimtmečių praeities įvykių dvasią. Signatarai papasakojo mokiniams apie pirmuosius naujai atgimusios valstybės kūrimo žingsnius, ką norėta ir ką buvo galima tuo metu padaryti atkuriant nepriklausomą Lietuvą. Kovo 11-osios išvakarėse renginys buvo prasmingas, sužinojome anksčiau negirdėtų faktų.

Istorijos mokytojas R. Vilčinskas

Liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis X“

Kasmet Lietuvos mokiniai kviečiami dalyvauti Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamame konkurse „Sidabro vainikėlis“. Jo tikslas – palaikyti gyvybingas ir gaivinti nykstančias liaudies dailės tradicijas, skatinti jaunosios kartos domėjimąsi tradiciniais dailiaisiais amatais, propaguoti tradicinius amatus kaip saviraiškos priemonę.

Gimnazijos 3-4 klasių mokiniai, padedami savo mokytojų, konkursui ruošė darbus, priskiriamus tradiciniams lietuvių liaudies vaizdinės dailės bei dailiųjų amatų žanrams: karpinius, margučius, kaukes. Gimnazijoje eksponuojama jų kūrybinių darbų paroda. Tai puiki galimybė kiekvienam mokiniui parodyti savo meninius gebėjimus ir dailiųjų amatų įgūdžius, įgytus stebint tėvų, senelių, vietos meistrų darbą.

Žurnalistų būrelio informacija

    

 

DIREKTORĖS JOLANTOS GUDELIENĖS SVEIKINIMAS

Pavėžėjimas į gimnazija Kovo 8 d. ir 12 d.

DĖL AUTOBUSO GEDIMO 2024-03-08 ir
2024-03-12 (AUTOBUSAS IVECO, VALST. NR. KNV
498, VAIRUOTOJAS SIGITAS) KEIČIASI MOKINIŲ

PAVĖŽĖJIMO LAIKAS:

Į MOKYKLĄ IŠ :

KROSNOS 8.25 VAL.
OSTAMPO 8.25 VAL.,
GLUOSNINKŲ 8.27 VAL.,
VEREBIEJŲ 8.30 VAL.,
ALEKNONIŲ 8.32 VAL.,
RADASTŲ 8.35 VAL.,
ĄŽUOLINIŲ 8.40 VAL.

IŠ MOKYKLOS MOKINIAI BUS PAVEŽAMI:
TIK VIENU MARŠRUTU:
ĄŽUOLINIŲ-VEREBIEJŲ KRYPTIMI – 14.20 VAL.
KROSNOS – STEBULIŲ – ŠARKIŠKIŲ –
KAVALČIUKŲ – 15.10 VAL.

MARŠRUTŲ NEBUS:
MERGALAUKIO KRYPTIMI – 15.20 VAL.
BUCKŪNŲ – METELYTĖS KRYPTIMI – 15.40 VAL.