Pilietiškumo pamoka Simno seniūnijoje

Šių metų sausio 16 dieną II ag klasei pilietiškumo pamoka „Vietos bendruomenės savivalda, problemos ir iššūkiai“ vyko Simno seniūnijoje. Ją vedė Simno miesto seniūnas Vladas Čeponis ir istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė. Seniūnas mokinius supažindino su Simno miesto savivalda, papasakojo, su kokiomis problemomis ir iššūkiais susiduria dirbdamas šį darbą, apie vietos bendruomenės veiklą, renginius, perspektyvas. Pasidžiaugė, kad pagal gyventojų skaičių vis dar išliekame didžiausia Alytaus rajono seniūnija. Mokiniai sužinojo, kiek gyventojų gyvena Simno seniūnijoje, kiek kaimų jai priklauso, kokius svarbiausius klausimus sprendžia seniūnas, koks jo veiklos pobūdis. Seniūnas papasakojo, kokie nauji darbai planuojami Simne, noriai ir išsamiai atsakė į mokinių klausimus. Dėkojame seniūnui už nuoširdų bendravimą, bendradarbiavimą ir turiningą pamoką.

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 13-oji Lietuvoje – tai Laisvės gynėjų diena. Jau 28 kartą minėjome tragiškų įvykių metines prisimindami tuos, kurie už mūsų laisvę paaukojo gyvybes.

8.00 val. dešimčiai minučių gimnazijos koridorių languose uždegėme atminties žvakutes, taip prisijungdami prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos prisiminti ir pagerbti visus, žuvusius už Lietuvos laisvę. Pirmos pamokos metu gimnazijos bendruomenė rikiavosi kieme. Prisiminimus apie šią dieną, apie kovą už Laisvę papasakojo istorijos mokytoja V. Dzeikauskienė bei pavaduotoja D. Grėbliūnienė – abi atstovauja dviem skirtingoms kartoms. Jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojos D. Gudaitienės, iškilmingai pagerbė Lietuvos valstybės vėliavą ir organizavo atminties bėgimą mietelio gatvėmis. Gimnazijos kieme degė atminties laužas, prie kurio bėgimo dalyviai gėrė arbatą ir vaišinosi sausainiais.

                      II ag klasės mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje „Laisvės liepsna“, kurios metu mokytoja vedė viktoriną bei organizavo kūrybines užduotis. I ag klasėje vyko integruota istorijos ir pilietinio ugdymo pamoka „Istorinė Lietuvos naktis“. 5 a kl. integruotoje žmogaus saugos bei istorijos pamokoje aiškinosi, kaip elgtis pakliuvus į socialinį pavojų, taip pat piešė delnus, ant kurių užrašė, ką jiems reiškia žodis laisvė.

2a klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos J. Mikelionienės, žiūrėjo vaizdo medžiagą „Kiek kainuoja laisvė“, skaitė eilėraščius, klausėsi Eurikos Masytės dainos „Laisvė“. Pagal duotas sakinių pradžias kūrė tinkamas pabaigas. Antrokai iš buitinių atliekų pagamino televizijos bokštą ir trijų spalvų gėlytes, iš kurių sudėliojo Lietuvos vėliavą.

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

Edukacinis užsiėmimas „Piešiu Laisvę“

Sausio 10 d. Simno gimnazijos antrokai, vadovaujami mokytojos Jolantos Mikelionienės, dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Piešiu Laisvę“, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Mokiniams įsegėme po neužmirštuolės žiedą – atminties ženklą, skirtą pagerbti kovotojams už laisvę. Trumpai papasakojau apie šią svarbią Lietuvai dieną, kas vyko prieš 28-erius metus, kai daugybė Lietuvos žmonių didvyriškai išreiškė savo norą gyventi laisvoje valstybėje. Mokiniai stebėjo ištrauką iš dokumentinio filmo „Laužai prie parlamento“. Aptardami matytus ir išgirstus įvykius vaikai skaičiavo, kiek metų buvo jų tėvams arba seneliams tą atmintiną 1991-ųjų sausį.

Vėliau, „plaukiant“ neužmirštuolių upei, vaikai piešė Laisvę. Tikimės, kad dideli darbai prasideda nuo mažų žingsnių, gražios aplinkos, šypsenos…

Antrokų piešinių paroda bibliotekoje bus eksponuojama visą sausio mėnesį.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkė
Lina Daniulevičienė

Pamoka netradicinėje erdvėje

Alytaus r. Simno gimnazijos Iag mokiniai, vadovaujami ekonomikos mokytojos A. Raulonienės, lankėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriuje, kur darbuotoja Rasa Raibikienė supažindino su klientų aptarnavimo būdais ir tvarka. Mokiniai ne tik susipažino su skyriaus archyvu, bet ir sužinojo, kaip, kiek laiko saugomi įvairūs dokumentai. Paskui jie klausė paskaitą apie skyriaus veiklą, sužinojo, kokių specialybių darbuotojai dirba įstaigoje, galėjo užduoti klausimų.

               Ekonomikos mokytoja Asta Raulonienė

Projektas „Žaidimai moko“ tęsiasi

Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje toliau vykdomas prevencinis projektas „Žaidimai moko“, skirtas 5–6 metų vaikų erdvės, laiko, dydžio sąvokų įtvirtinimui, regimojo suvokimo, smulkiosios motorikos lavinimui.

Pristatome 2018 m. lapkričio–gruodžio mėnesiais vykdytas veiklas. Kiekvieną savaitės trečiadienį ir ketvirtadienį „Smalsiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo veiklose, kurių metu įtvirtino erdvės sąvokas: „kairėn–dešinėn“, „pirmyn–atgal“, į vidų–į išorę“, „aukštai–žemai“, žaidė praktinius žaidimus su erdvės prieveiksmiais ir prielinksniais. Penkiamečiai mokėsi atpažinti pirmąją vardo raidę, kopijuoti, piešti, užrašyti savo vardus, ieškojo įvairiuose spausdintuose šaltiniuose savo vardo raidžių, lipdė, konstravo. Vyresnieji, šešiamečiai, dekoravo savo vardų raides.

Lapkričio–gruodžio mėnesiais ikimokyklinukams reikėjo įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus. Vaikai ieškojo artimiausioje aplinkoje, knygų iliustracijose kampuotų, apvalių daiktų, panašių į geometrines figūras, konstravo, klijavo, atliko kūrybinius aplikacijos darbelius kalėdine tema. Mažieji mokinukai lygino figūras pagal spalvas, dydį, piešė daiktus, panašius į kvadratą, trikampį, stačiakampį ar apskritimą. Kartojimo pratybose reikėjo prisiminti piešimą abiem rankomis. Vaikai noriai braižė labirintus, lavino akies–rankos judesių koordinacijos įgūdžius.

Gera pasidžiaugti motyvuotu, atsakingu mokinių darbu, smagu, kad visiems pavyko susikaupti, pasiekti gerų rezultatų, pademonstruoti konstrukcinę išmonę.

Logopedė R. Danevičienė

Trijų karalių šventė Miroslave

Kalėdų žvaigždės vedini, Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai drauge su jaunesnių klasių mokiniais nuvyko pasveikinti Miroslavo globos namų gyventojų su praėjusiomis šv. Kalėdomis bei Naujaisiais metais.

Poilsio kambaryje susirinkusius senolius pasveikinimo Simno gimnazijos maltiečių vadovė Laima Žemaitienė ir palinkėjo Dievo palaimintų 2019-ųjų metų, sveikatos, gražių bendrystės akimirkų. Muzikos mokytojos Giedrės Petkevičienės vadovaujami dainininkai seneliams padainavo gražių Kalėdų dainų. Tikybos mokytojos Daivos Seniūnienės paruošti mokiniai vaidino ištrauką iš Šventojo Rašto apie Kristaus gimimą. Pabaigoje kartu seneliais pagiedojome giesmę „Tyli naktis“. Maltiečių paruoštos dovanėlės, gražūs linkėjimai, mokytojos Loretos Matulevičienės vadovaujamų mokinių nupiešti atvirukai pradžiugino bendrystės valandėlę.

Po bendro susitikimo salėje atskirai aplankėme senolius, kurie negalėjo ateiti. Nors susitikimai truko tik po kelias trumpas akimirkas, už lango, rodos, ir žiemos prieblanda  prašviesėjo, o širdyse vėl pajutome Kalėdų paslapties atgarsius – juk nuoširdžioje bendrystėje ir gimsta Dievas.

                                                                                       maltietė Jovita Kvederavičiūtė

Advento popietė „Žingsniai į šv. Kalėdas“

Gruodžio 21 dieną Simno gimnazijos mokytojai ir 5–8 klasių mokiniai sugužėjo į gražiai papuoštą aktų salę dalyvauti popietėje „Žingsniai į šv. Kalėdas“. Šiltus ir prasmingus sveikinimo žodžius, susijusius su artėjančiomis  šv. Kalėdomis, pasakė Simno parapijos klebonas R. Žukauskas.    Renginyje dalyvavę mokiniai kalbėjo apie mūsų gyvenimo žingsnius ir „šukes“, kaip jas galima „suklijuoti“, pataisyti. Skambėjo daug kalėdinių giesmių, kurias atliko mokinių choras, vadovaujamas mokytojos G. Petkevičienės. Popietėje mokiniai inscenizavo ištrauką iš Šv. Rašto apie Jėzaus gimimą. Renginį baigėme bendra kalėdine giesme, po kurios visi, kupini gerų emocijų, išskubėjome į namus.

 

tikybos mokytoja D. Seniūnienė ir

etikos mokytojas A. Tamulynienė

Konkurso „Matematikos ekspertas“ savaitės prizo laimėtojai – antrokai

Simno gimnazijos 2b klasės mokiniai spalio – lapkričio mėnesiais dalyvavo nacionaliniame

konkur„Matematikos ekspertas 2018“. Norėdami laimėti savaitinius prizus, antrokai sprendė įvairaus sudėtingumo interaktyvias matematikos užduotis. Savaitinių prizų laimėtojai buvo renkami burtų keliu iš dešimties tą savaitę aktyviausiai dalyvavusių klasių. Intensyviai žaidėme! Stengėmės! Įtampa augo! Suskaičiavus savaitės rezultatus, visada būdavome dešimtuke… Sėkmė nusišypsojo 45 žaidimo savaitę: laimėjome savaitinį prizą – virvučių žaidimą „Large Rope Quoits“.

 Konkursą baigėme užimdami 13 vietą iš 413 dalyvavusių komandų, todėl antrokai buvo apdovanoti padėkos raštais. Daugiausiai užduočių išsprendė Einoras Klimavičius ir Arnas Baliukonis.

 Konkursas „Matematikos ekspertas 2018“ baigėsi, bet smagūs prisiminimai liko, todėl visiems antrokams dėkoju už aktyvų dalyvavimą jame.

2 b klasės mokytoja

 Laima Jurčiukonienė

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdinis atvirukas brangiam žmogui“

Tegu per Kalėdas atkeliauja į Jūsų namus angelas ir atneša ant savo didžiulių sparnų daug meilės ir stebuklų… (mintis iš http://www.dizainogalerija.com)

Gruodžio mėn. 13 dieną Simno gimnazijos trečiokai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Kalėdų atvirukas brangiam žmogui“. Bibliotekininkė Lina Daniulevičienė mokė, kaip taisyklingai sulankstyti atviruko pagrindą, išsikirpti bei nupiešti ar priklijuoti reikiamas detales, kad kiekvieno darbelis būtų išskirtinis. Mokiniai susidomėję gamino šventinius atvirukus, kiekvienas stengėsi atlikti darbą savitai. Užsiėmimas suteikė vaikams daug teigiamų emocijų, bendravimo džiaugsmo, nukėlė į švenčių šurmulį.

„Savo rankomis pagaminti atvirukai ne tik mieli patiems, jie gali maloniai nustebinti ir šeimos narius, nes šventinę nuotaiką lemia ne dovanėlėms išleistas pinigų „kiekis“, o jūsų įdėtas nuoširdumas ir geri linkėjimai,“ – teigė bibliotekininkė.

Tegul Jūsų Kalėdos būna jaukios ir šiltos!

Alytaus r. savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkė Lina Daniulevičienė

Gražūs ir sveiki dantys – geros sveikatos atspindys

Dantų ėduonis – viena dažniausių lėtinių ligų vaikystėje, „atsirandanti“ dėl netinkamos ir nevisavertės mitybos. Kadangi moksleiviai mėgsta saldžius produktus, dažniausiai renkasi lipnų maistą, nesilaiko sveikos mitybos reikalavimų, tai neigiamai veikia dantų būklę. Taip pat didelę įtaką turi ir genetiškai nulemtos biologinės savybės: dantų imlumas ėduoniui, seilių, burnos sandaros ypatumai, ir socialinė–kultūrinė aplinka bei odontologo paslaugų prieinamumas.

Gražūs ir sveiki dantys – geros sveikatos atspindys, todėl mokyti dantų higienos turime pradėti vos išdygus pirmam dantukui. Ankstyvas vaikų dantų higienos mokymas formuoja įpročius, kurių rezultatai išryškėja vėlesniame amžiuje. Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras rajono ugdymo įstaigose organizuoja ir vykdo mokymus apie burnos higieną, dantų priežiūrą: kasmet pirmos klasės moksleiviai kviečiami dalyvauti konkurse „Silantams draugiškiausia klasė“.

Be tradicinių priemonių šiemet Simno gimnazijos pirmokai, priešmokyklinukai ir darželinukai stiprino turimas ir įgijo naujų žinių apie burnos higieną ir dantų priežiūrą naudodami specialias tabletes apnašoms nudažyti: vienos dienos apnašos nusidažo rausva spalva, o kelių dienų – mėlyna. Patikrinus dantis paaiškėjo, jog moksleiviai, nemažai žinodami apie dantų higieną, vis dar nemoka tų žinių paversti praktiniais įgūdžiais, todėl, ilgai nevalant probleminių vietų, atsiranda ėduonis arba dantenų uždegimai.

Norintiems apsaugoti dantis nuo ėduonies rekomenduojama profilaktinė priemonė – krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis, kurios neleidžia bakterijoms ir angliavandeniams patekti į dantų vageles ir įdubas – tai neskausminga, 5–10 minučių trunkanti procedūra. Lietuvoje vaikams nuo 6 iki 14 metų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Sveikus dantis padengus silantinėmis medžiagomis, jie ne tik tampa lengviau valomi, bet ir ilgiau išlieka nepažeisti ėduonies.

Priemonė – konkursas „Silantams draugiškiausia klasė“ vyksta jau penktus metus, todėl Alytaus rajone daugėja pirmokų klasių, kuriose visų mokinukų dantys padengti silantais.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 Agnė Goštautienė