Rytmetys ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Suk, suk ratelį“

Paskutinį lapkričio penktadienį į Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių rinkosi „Pelėdžiukų“ grupės vaikučių tėveliai – vyko tautinis rytmetys „Suk, suk ratelį!“, skirtas Advento pradžiai.

Visi žinome, kad senovės tradicijos padeda nepamiršti tautos šaknų, žaisdami lietuvių liaudies žaidimus, dainuodami lietuviškas dainas, taikydami pašmaikštavimus, pajuokavimus, patarles, priežodžius, mįsles, stebėdami gamtą realiame gyvenime mes išlaikome tautos paveldą. Etninė kultūra lavina vaiko vaizduotę, padeda formuotis tautinei savimonei, ugdo bendrąsias kompetencijas.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Ūselienė bei meninio ugdymo pedagogės A. Mocevičienės išugdyti vaikučiai dainavo, šoko, šmaikštavo, bet labiausiai džiaugėsi žaisdami liaudies žaidimus. Tėveliai neatsistebėjo vaikų susitelkimu, parodytais gebėjimais bei pedagogių sukurta nuotaikinga programa.

Renginys suvienijo įstaigos bendruomenę, sukvietė ugdytinius ir tėvelius bendrai etnokultūrinei veiklai, stiprino šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką, perimant etninės kultūros tradicijas.

 

„Pelėdžiukų“ gr. ugdytinių tėveliai

 

„Mažųjų vaikų dideli darbai“ – gerumo savaitė ikimokyklinio ugdymo skyriuje

„Ačiū, prašau, atsiprašau…“  – atrodo, tokie paprasti ir visiems suprantami žodžiai, tačiau pastaruoju metu jie vis rečiau vartojami – „elementarus“ šiltas žodis ar dėkingumas tiesiog pamirštamas. Būtent dėkingumo ir mandagumo „trūkumas“ kiekvienais metais paskatina Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtojas surengti „Gerumo savaitę“. Šiais metais kartu su ugdytiniais pasipuošėme medį gerumo angelėliais, ant jų užrašėme gerumo žodžius, o paskui garsiai skaitėme ir aptarėme, klijavome širdeles ir jas dovanojome geriausiam draugui. Ant spintelių priklijavome pirštines, o tėveliai ant jų parašė, kokius gerus darbus vaikai atlieka namuose.

Savaitės pabaigoje ugdytiniai, nešini pačių gamintais gerumo angelėliais, iškeliavo į miestelį dalintis geromis emocijomis: juos dovanojo sutiktiems žmonėms linkėdami džiaugsmo, geros nuotaikos, sėkmės belaukiant didžiųjų švenčių.

                                                                                        Auklėtoja D. Pikūnienė

 

Simno gimnazijos maltiečių akcija „Maltiečių sriuba 2018“.

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai Simno bažnyčios šventoriuje drauge su mokytojomis organizavo akciją „Maltiečių sriuba 2018“. Nors šaltukas gnaibė rankas ir skruostus, maltiečiai džiaugėsi ir dėkojo dosniai aukojantiems simniškiams ir aplinkinių kaimų gyventojams, tą dieną atėjusiems į mišias. Mes dėkojame ir Simno parapijos klebonui R. Žukauskui, kuris taip pat ragino visus aukoti stokojantiems ir prisidėti prie vykstančios akcijos. Klebonas padėkojo ir gimnazijos maltiečiams už gerus darbus parapijoje, už rūpinimąsi senais žmonėmis Simno seniūnijoje. Džiaugėmės ir iš Vilniaus atvykusios maltietės Vilmos Čiapaitės palaikymu: ji mums padėkojo ir padovanojo plakatą, kuriame pavaizduotas senolis ir jaunoji maltietė iš Simno gimnazijos, raginantį aukoti akcijoje „Maltiečių sriuba“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, aukojusiems ir prisidėjusiems prie šios akcijos, kurios metu surinkta 224 eurai. Simboliškas sriubos dubenėlis bei bandelės visus aukojusius kvietė gražiai bendrystei. Už skanią sriubą dėkojame Simno gimnazijos virėjai Ramunei Rogačienei ir Danutei Juškauskienei. Dėkoju mokytojoms Ingai ir Danutei bei jauniesiems maltiečiams: Agnei, Rugilei, Germantui, Gretai, Karoliui.

Pasibaigus akcijai, maltiečiai dar aplankė kelis senolius, pradžiugindami juos karšta  sriuba ir bandelėmis.

Simno gimnazijos maltiečiai turi viziją nuo Naujųjų metų Simno seniūnijoje pradėti vykdyti projektą „Maistas ant ratų“, todėl surinktos lėšos bus panaudotos šio projekto įgyvendinimui.

 

Simno maltiečių vadovė

Laima Žemaitenė

 

Vakaronė „Kai šviečia žibintai“

Lapkričio 30 dieną Simno gimnazijos ikimokyklinio skyriaus „Smalsiukų“ grupėje vyko vakarojimas su tėvais „Kai šviečia žibintai“, kurį parengė ir vedė: auklėtoja Irena Emartienė, mokytoja Danutė Petrikienė bei meninio ugdymo pedagogė Aldona Mocevičienė.

                      Tėveliai namuose buvo kūrybiškai padarę žibintus, kurie vaikų rankutėse sužibo džiaugsmo ir laukimo švieselėmis. Jų vedami, vaikai „klaidžiojo girių takais“, klausėsi vakaro paslapčių – visur kelią nušvietė žibintai. Paskui kartu su tėveliais dainavo lietuvių liaudies dainas, deklamavo eilėraščius, minė mįsles. Tėveliai stebėjo K. Kubilinsko pasakos „Pagyrūnas baravykas“ inscenizavimą. Vakaronės pabaigoje auklėtoja padėkojo tėvams už malonų bendravimą, pakilią nuotaiką. Tėveliai taip pat liko patenkinti vakarone, jų akyse spindėjo pasididžiavimas savo vaikais.

                                                                                     Auklėtoja Irena Emartienė

Lietuvos šimtmečiui – šimtas užduočių

Lapkričio 26–30 dienomis Simno gimnazijoje realinių mokslų metodinės grupės mokytojai organizavo savo dalykų savaitę, kai pamokų medžiagą mokiniams pristatė netradiciškai.

Realinių mokslų savaitę pradėjo chemijos dalyko mokytoja: 8–IIg klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje „Chemija ir mes“, kur visus nustebino 8 kl. mokiniai, nuo lyderių „atsilikę“ vos vienu tašku, nors šį dalyką mokosi tik pirmi metai.

Antradienį vyko I–II g klasių fizikų popietėje „Sužinok ir išbandyk“. Mokiniai praktinių, meninių ir kūrybinių veiklų metu ne tik pagilino fizikos žinias, bet ir smagiai praleido laiką bendraudami su draugais, „mokslų daktare“ ir „laborantu“ Varžteliu Niutonu.

Trečiadienį 7 klasės mokiniai netradicinę biologijos pamoką „leido“ Metelių regioniniame parke. Čia jie stebėjo paukščių migraciją Metelio ir Dusios ežeruose ir per monoklį suskaičiavo šimtą paukščių – priėmė mokytojos iššūkį.

„Matematika – tai menas, o menas – tai matematika.“ – yra pasakęs Mark Bedworth. Todėl ketvirtadienį III–IV g klasių mokiniai kūrė įvairias užduotis su skaičiumi 100. 5–8 kl. mokiniai dėliojo mozaikas iš 100 langelių, o tie, kurie norėjo, sprendė „Sudoku“ kryžiažodžius.

II g kl. mokiniai dalyvavo teksto maketavimo konkurse „Alytaus rajono miesteliai“. Ar jų tikrai yra 100? Pasidomėkite!

Savaitės rezultatus visi norintys galės rasti gražiame stende gimnazijos fojė.

Dėkoju mokytojoms A. Raulonienei, D. Kavaliauskienei, D. Česynienei, L. Žilionienei, A. Tamulynienei ir I. Tarasevičienei už kūrybiškas ir įdomias užduotis, paruoštas populiarinant savo dėstomą dalyką.

Realinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Rima Pavolienė

Simno gimnazijos Iag klasės išvyka į Vilnių

Gruodžio 1 dieną I ag klasės mokiniai nuvyko į Vilnių. Nepabūgę pirmojo sniego, pasigrožėjome laukiančia įžiebimo Vilniaus egle, pabuvojome arkikatedroje, o paskui gerai nusiteikę ėjome į Vilniaus nacionalinį operos ir baleto teatrą, kur žiūrėjome P. Čaikovskio baletą „Spragtukas“, o per pertrauką ragavome karšto šokolado, fotografavomės. Mokiniams patiko pastato vidus, spektaklis ir jame atskleidžiamos vertybės, visi žavėjosi dekoracijomis ir baleto artistų pasirodymu. Manau, kad daugelis pajuto ore tvyrančios kalėdinės nuotaikos plazdenimą, nes pirmą kartą stebėjo baletą, o jame taip pat vyravo šventinė nuotaika. Kad būtų smagiau, kartu važiavo ir kelių mokinių mamytės, todėl grįždami į namus visi aptarėme, kaip supratome spektaklį, pasidalinome įspūdžiais. Nuomonių buvo visokių: kai kurie teigė, kad tai yra pirmas ir paskutinis baletas, bet buvo ir pasiūlymų kitą kartą važiuoti į to paties autoriaus baletą „Gulbių ežeras“.

Iag klasės auklėtoja

Asta Tamulynienė

Susitikimas su policijos pareigūnu

        Projektas „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“, skirtas spręsti jaunų žmonių problemas, supažindinti su karjeros galimybėmis, tęsia savo darbą. Padėti kelti mokymosi motyvaciją ir siekti aukščiausių tikslų lapkričio 28 d.  į Simno gimnaziją atvyko didelę patirtį turintis policijos pareigūnas Vaidas Giršvildas. Policijos pareigūnas su mokiniais kalbėjo apie savo profesiją, paaiškino, kad pareigūnas ne budelis, o draugas, kuris gelbsti iš keblių situacijų. Būti pareigūnu (tarnauti) ir dirbti darbą nėra tas pats. Ir kartais pasakytas „ačiū“ būna vertesnis už piniginį atlygį.

Išklausę policijos pareigūno Vaido Giršvildo, pasisėmę naujos patirties laukiame kitų žymių žmonių vizitų.

Socialinė pedagogė Žaneta Bagdžiūnienė

Ką šiandien pasakyčiau Lietuvos partizanui?

Šie metai Lietuvai neeiliniai – švenčiamos 100 atkurtos valstybės metinės. Ta proga visoje šalyje organizuojami projektai, žygiai, konkursai bei kiti renginiai, skirti šiai žymiai datai paminėti. Juose aktyviai dalyvauja ir Alytaus r. Simno gimnazija. Visai neseniai I-IV gimnazijinių klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame rašinio konkurse „Ką šiandien pasakyčiau Lietuvos partizanui“, kurį organizavo Alytaus A. Ramanausko-Vanago gimnazija. Rašiniuose mokiniai išsakė pagarbą bei pasididžiavimą savo tautos didvyriais. Sėkmė neapleido – trečiokė gimnazistė Austėja Abromaitytė konkurse iškovojo III vietą. Kartu su ją mokančia lietuvių kalbos mokytoja Austėja dalyvavo respublikinėje konferencijoje  Laisvė nėra duotybė, ją reikia iškovoti ir apginti“, kur klausėsi kitų respublikos mokyklų mokinių ir mokytojų pranešimų, dalyvavo veiklose bei organizatorių buvo apdovanota padėkos raštu ir prizu. Austėja pasižymi ne tik gerais kūrybiniais ir raiškos gebėjimais, ji ir aktyvi maltietė, savanorė. Šaunu, kad meilė savo Tėvynei ir jos žmonėms gaji jaunosios kartos širdyse.

 

                                                        Lina Rančelienė

Alytaus r. Simno gimnazijos lietuvių kalbos vyr mokytoja

 

Ketvirtokų edukacinė išvyka

     Lapkričio 29 dieną Simno gimnazijos 4a klasės mokiniai, lydimi mokytojos Danguolės Ardzevičienės ir logopedės Renatos Danevičienės, pasinaudojo Europos Kultūros paso paslaugomis – dalyvavo dviejose edukacinėse programose.
     Pirmiausia vaikai apsilankė Alytaus kraštotyros muziejuje, kur dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Šešias dienas žąseles ganiau, septintą – į bažnyčią ėjau“: sužinojo apie sunkią piemenėlių buitį XIX amžiuje, žaidė senuosius vaikiškus žaidimus, gaminosi augalų antspaudus iš įvairios medžiagos.
Nuvykę į Alytaus lėlių teatrą „Aitvaras“, dalyvavo edukacinėje programoje „Lėlininko dirbtuvė“, kur teatro dailininkė L. Skruibienė papasakojo lėlės atsiradimo istoriją, o paskui vaikai iš paprastų priemonių ir medžiagų pasigamino po lėlę. Edukacinė išvyka ketvirtokams labai patiko – važiuodami namo visi džiaugėsi pačių pasigamintomis nuostabiomis lėlėmis.

Pradinių klasių mokytoja D. Ardzevičienė

Ada Tarasevičiūtė laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“dalyvė

Š ių metų lapkričio 28 dieną Iag klasės mokiniai, lydimi auklėtojos Astos Tamulynienės, vyko į Vilnių, kur dalyvavo laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ filmavime. Didžiojoje Lietuvos televizijos studijoje jie „sirgo“ palaikydami klasės draugę Adą Tarasevičiūtę. Kadangi televizijos studijoje ir laidos filmavime dalyvavome pirmą kartą, džiaugiamės, kad įgavome naujų patirčių, įdomiai praleidome laiką, todėl namo grįžome gerai nusiteikę. Kaip mums sekėsi būti „aktoriais ir statistais“, galėsite pamatyti kitų metų sausio 6 dieną!

                                                                                         Miglė Zailskaitė, Marita Jančiukaitė