VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

      „Didžiausias tautos turtas – jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris pasiekė tikslą…“ – rašė Aleksandras Stulginskis – Lietuvos Tarybos narys, vėliau – antrasis Lietuvos prezidentas. 

     Mūsų šalies istorijoje daug svarbių, pasididžiavimo vertų ir minėtinų datų – būtent tokia ir Vasario 16-oji, reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Todėl vasario 11 d., dalyvaudami projekte „Bendradarbiaujančios klasės“, Alytaus r. Simno gimnazijos 8a klasės mokiniai nutiesė virtualų tiltą tarp Kauno r. Domeikavos gimnazijos ir Kretingos r. Salantų gimnazijos bendraamžių: visi dalyvavo Respublikinėje pamokoje „Žinutė Lietuvai“, skirtoje Vasario 16-ajai. Pirmiausia mokiniai susipažino: pristatė savo gimnaziją ir kraštą, kuriame gyvena. Po istorinės dalies „Nepriklausomybės keliu“ aštuntokai žinias įsivertino žaisdami viktorinoje „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“. Kiekvienas mokinys tapo nugalėtoju, nes žinios apie gimtos šalies istoriją leidžia puoselėti bendruomeniškumą, suteikia kolektyvinę tapatybę, augina tautinę savimonę, suteikia teisę vadintis šalies piliečiu.

     6a klasės mokiniai dalyvavo didžiausios pamokos „Vasario 16-oji“ transliacijoje: dalinosi mintimis bei savo kūryba apie Lietuvą ir laisvę. Dalyvaudami šiame projekte mokiniai suprato, kokia svarbi bendrystė, noras dalintis žiniomis bei idėjomis, įgijo neįkainojamos patirties kurti, išreikšti save ir bendrauti. 

     Svarbūs mūsų istorijai įvykiai buvo prisiminti ir integruotose istorijos-dailės pamokose: mokiniai gamino vėliavėles, ant kurių užrašė linkėjimus Lietuvai, samprotavo apie tai, kas mūsų šalies istorijoje yra didžiausi laisvės siekėjai ir puoselėtojai. I-IIag klasių mokiniai varžėsi viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą? Žvilgsnis į Vasario 16-ąją“. Pamokų metu aptarė, kaip supranta Laisvę, kuo svarbi ši vertybė, diskutavo apie Lietuvos ateitį.

     Pradinių klasių mokiniai, minėdami Vasario 16-ąją, surengė piešinių parodą „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Per klasės valandėlę pirmokai stebėjo skaidres, sprendė kryžiažodį „Apie Lietuvą“, klausėsi  eilėraščių apie gimtinę, dalyvavo nuotolinėje pamokoje.

Istorijos vyr. mokytoja Vineta Dzeikauskienė

Edukacinis užsiėmimas pirmokams

Įpusėjus mokslo metams, bibliotekoje nuolat „šurmuliavo“ nauji skaitytojai – pirmokėliai. Prieš pat žiemos atostogas Simno gimnazijos 1a klasės mokinius, lydimus mokytojos Jolantos Mikelionienės, pakviečiau į edukacinį užsiėmimą „Aš esu biblioteka – įženk“. Naujieji skaitytojai „susipažino“ su biblioteka: joje privaloma tvarka, knygų skyriais, vaikiškų knygų fondais, informacijos paieška enciklopedijose, knygelių tausojimu, elgesio taisyklėmis.  

Po ekskursijos į „bibliotekos“ pasaulį, vaikai gamino knygų skirtuką „Laisvės plunksna“ – labai reikalingą priemonę mėgstantiems skaityti knygas, kad pasižymėtų, kurioje vietoje baigė skaityti. Taip pat klausėsi mano skaitomos Prano Mašioto pasakos „Paliegusi obelis“ ir  ją iliustravo, susipažino su spaudinių paroda „Kelias į Vasario 16-ąją“.

Tokie užsiėmimai – tai patrauklus būdas daugiau sužinoti, pažinti, lavinti įgūdžius bei norą bendrauti, dalintis patirtimi.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkė
Lina Daniulevičienė

Mokonomika – didžiausia nuotolinė pamoka!

Vasario 4 dieną leidome savo laiką drauge su „Mokonomikos“ pamoka. 6a, 7a, 8a, Iag, IIag ir pradinių klasių mokiniai dalyvavo didžiausioje pamokoje, kurią organizavo Swedbank. Bankas prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos „Didžiausios pamokos pasaulyje“. Tikslas – kurti inovatyvias švietimo priemones, įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Džiaugiamės, galėdami prisidėti prie šios veiklos.

Susitikimas su Simno seniūnijos bendruomenių atstovais

Simno gimnazijos direktorės Jolantos Gudelienės ir seniūno Vlado Čeponio iniciatyva įvyko seniūnijoje esančių bendruomenių atstovų susitikimas, kuriame buvo aptartos bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės. Gimnazijos direktorė bendruomenių atstovus pakvietė į pirmą bendrą veiklą – ne tik prisidėti organizuojant „Protų mūšį“, skirtą Vasario 16-ajai paminėti, bet ir aktyviai dalyvauti jame. 

Sveikiname! Anglų kalbos olimpiados nugalėtoją

Sveikiname!

Sveikiname!

Dovanos jauniesiems šauliams

Vasario 1 dieną Alytaus r. Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė jaunajam šauliui Modestui Ekleriui įteikė Lietuvos keliautojo pažymėjimą, o Audriui Deščerui, pripažintam šauniausiu gimnazijos šauliu – asmeninį prizą. Už prizą dėkojame LŠS Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-ajai rinktinei.

Danutė Gudaitienė

gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė