Draugo diena

„Kad turėtume daug draugų, reikia pačiam būti draugu“ J.V.Gėtė
Draugo diena – tai diena, kai gali dar kartą pasakyti savo draugui, kaip jį vertini, kai gali padovanoti savo šypseną.
Sveikiname visus su Draugo diena!!
Šią dieną visus kvietėme nusifotografuoti su savo draugais.
Mokinių taryba

Muzika ir menai

Informacija ruošiama.

Lions quest Lietuva

Lions quest Lietuva

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šio projekto lėšomis mokyklose įgyvendinamos įvairios prevencinės programos. Vienoje iš jų LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“ dalyvauja mūsų mokyklos bendruomenė.

LIONS QUEST programos misija – įgalinti suaugusiuosius ir padėti jiems visame pasaulyje užauginti rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą. Programomis siekiama paremti teigiamą viso jaunimo potencialą, esminių įgūdžių ir charakterio formavimą, asmeninines ir visuomenines pareigas, tėvus, kaip svarbiausius mokytojus, rūpestingus suaugusius, remiančius visą jaunimą visame pasaulyje.

Lions Quest Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama dalyvaujant visai bendruomenei: mokiniams, tėvams, mokytojams, pagalbiniam personalui. Siekiama sukurti gerą aplinką klasėje, mokykloje. Vykdomi projektai per savanorystę, kur mokiniai turi galimybę praktiškai pritaikyti tai, ko mokosi klasėje.

Programoje dalyvauja 39 penktų klasių mokiniai, jų tėvai bei mokytojai. Mokytojai, savo klasėse diegiantys programą,  yra aprūpinti metodinės medžiagos komplektais, kurį sudaro 16 knygų. Mokiniai taip pat gavo pratybų sąsiuvinius. Tėvai supažindinti su programos tikslais, uždaviniais.

Comenius

COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS

 „VANDUO-EUROPOS TURTAS‘‘

(‘‘WET- Water Europe‘s Treasure‘‘)

           Simno gimnazija dalyvavo Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte ,,Vanduo – Europos turtas“. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos. Comenius programa buvo Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administravo Švietimo mainų paramos fondas.

Comenius mokyklų partnerystė: tai mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungė bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Šios veiklos tikslas buvo stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turėjo galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Šiame projekte dalyvavusios šalys:

  1. Italija,
  2. Kipras,
  3. Kroatija,
  4. Vokietija,
  5. Lietuva.

PROJEKTE DALYVAVUSIOS MOKYKLOS:

  1. INSTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL`INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO (ITALIJA)
  2. GYMNASIO STAVROU (KIPRAS)
  3. OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠICA(KROATIJA)
  4. MITTELSCHULE LINDAU (B)  (VOKIETIJA)
  5. ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA (LIETUVA)

Projekto tikslai:

Mokiniai įgijo žinių apie vandens reikšmę  žmogaus gyvenime  ir jo išsaugojimą ateities kartoms.

Susipažino su vandens  svarba susisiekimui, žuvivaisai, žemės ūkiui, turizmui.

Atliko tyrimus vandens kokybei nustatyti šalia Simno esančiuose vandens telkiniuose.

Tobulino anglų kalbos, informacinių technologijų įgūdžius.

Švietė ir informavo vietos bendruomenę apie vandens taupymo būdus.

Projekto trukmė: 2012-2014 m.

Projekto veikla buvo integruojama į mokyklos ugdymo programą: anglų kalba, geografija, biologija, dailė, IKT

Projektą koordavo anglų kalbos mokytoja Rasa Ručienė

 

iTEC

Mokykla dalyvauja tarptautiniame iTEC projekte

iTEC – tai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kuris tiria, kaip jau pripažintos ir naujai atsirandančios technologijos gali būti efektyviai taikomos pamokose per ateinančius penkerius ar dešimt metų. Tai didžiausias kada nors vykdytas europinis projektas. iTEC projektą finansuoja Europos Komisija.

Projektą sudaryspenki etapai, kurių metu bandomi bei vertinami iTEC partnerių plėtojami mokomieji scenarijai, skirti ateities mokyklai. Šiuo metuvykdomastrečiasis projekto etapas. Simno gimnazijos 8a, 8b klasių atlieka projektą „Simetrija ornamentuose” pagal scenarijų  „Matematikos mokomojo žaidimo kūrimas ”. Mokytoja Danutė Česynienė.

Mokinių darbai sukelti tinklaraščiuose:

8b https://tackk.com/vwhepl

8a https://tackk.com/9206bv

I etapo filmukas „Senoviniai matavimo vienetai naudoti Lietuvoje“

https://youtu.be/SWg3Y-xZW80

III etapo filmukas „Simetrija ornamentuose“

https://youtu.be/yCIt4ezMRWg