Savaitė be patyčių

Alytaus rajono Simno gimnazija, prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“, pakvietė mokinius būti aktyvius ir kovoti prieš patyčias, todėl kovo 20–24 dienomis vykusios valandėlės buvo skirtos patyčių temai. Jų metu mokiniai taip pat žiūrėjo ir aptarė prevencinio pobūdžio filmus, vyko užsiėmimai: „Mūsų rankos ir žodžiai skirti ne patyčioms“, „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias“, „Nelauk, kol sunkumai užaugs“ ir kiti.

Pertraukų metu vyko draugiškiausios klasės rinkimai. Suskaičiavus balsus paaiškėjo, kad draugiškiausia pripažinta 6 a klasė.

Savaitę be patyčių Simno gimnazijos mokinai užbaigė akcija „Išlaisvink svajonę“: klasių atstovai į dangų paleido balionus, prie kurių pritvirtino užrašus su didžiausiomis svajonėmis ir norais.

Dalyvaudami savaitės be patyčių veiklose, mokiniai stengėsi netoleruoti patyčių, aptarė, kaip kovoti su jomis (ir savimi) ne tik šią savaitę, bet ir visus metus.

Socialinė pedagogė Žaneta Bagdžiūnienė

Robotiada 2017

2017 metų kovo 24-25 dienomis Vilniuje, „Siemens“ arenoje, praūžė moksleivius, robotų kūrėjus,švietimo atstovus, verslininkus ir visą išmanią visuomenę suvienijęs renginys „ROBOTIADA 2017“. Mūsų gimnazijos 5-8 klasių mokiniai taip pat dalyvavo šiame renginyje. Ateities kūrėjų dienos metu buvo galima stebėti robotų varžybas, pamatyti egzotinių gyvūnų parodą, įsitraukti į virtualios realybės, įvairių robotų kūrimo ir konstravimo dirbtuvių veiklas. Mokiniai galėjo pasinerti į tikrų išradėjų pasaulį: stebėti LEGO Education robotų konstravimą ir konkursus, išbandyti jėgas VEX IQ robotų varžybose, pasidaryti nuotraukų su fone esančiais robotais. Vyko transformerių šou – puiki proga įgyvendinti vaikystės svajonę ir turėti unikalią nuotrauką su realaus dydžio transformeriais. Parodoje teko matyti

robotą, kuris galėjo perskaityti kodą su klausimu ant kortelės ir į jį atsakyti, vaikštantį robotą, kuris buvo panašus į dinozaurą, pamatyti įspūdingą LEGO miestą. Per kelias valandas susipažinome ne tik su šiuolaikiniais robotais, naujausiomis technologijomis, bet ir akies krašteliu pamatėme, kaip atrodys mūsų gyvenimas ateityje. Visi iki vieno mokiniai sakė, kad renginys jiems labai patiko. Šią kelionę ir renginį Simno gimnazijos mokiniai ir mokytoja dar ilgai prisimins.

 

Parodos bibliotekoje

 

Bibliotekoje veikia parodos: „Knygą jie nešė kaip saulę“ ir „Ką byloja senos knygos“, skirtos Knygnešio dienai paminėti. Kviečiame apsilankyti.

 

Informaciją pateikė bibliotekininkė Lina Daniulevičienė

VEX IQ robotai gimnazijoje

Šiais mokslo metais Simno gimnazija įsigijo du komplektus VEX IQ robotų, kuriuos taiko ugdymo procese.

Tai JAV kompanijos „Innovation First International“ specialiai mokykloms sukurta šiuolaikinė technologinė priemonė ir metodika, padedanti integruoti gamtos ir tiksliuosius mokslus bei informacines technologijas. VEX IQ Super Kit komplektą sudaro 850 detalių, 4 valdomi varikliai, 7 jutikliai, radiobangomis valdomi valdikliai.

Vaikai konstruodami, kurdami robotus susipažįsta su fizika, sprendžia inžinerijos klausimus, ieško optimalių radioelektronikos sprendimų, tobulina programavimo įgūdžius. Ro­bo­tą ga­li­ma sukur­ti įvairių konst­ruk­ci­jų, jis ga­li atlikti įvairias funkcijas: stum­ti, kel­ti. Užsiėmimų me­tu in­teg­ruo­ja­mi įvairūs da­ly­kai: tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­ka, ma­te­ma­ti­ka, in­for­ma­ti­ka, gam­tos moks­lai, ang­lų kal­ba, nes vi­si ter­mi­nai ang­liš­ki. Konstruodami mo­ki­niai su­si­pa­žįs­ta su in­ži­ne­ri­ja, pro­jek­ta­vi­mu, nors mo­kyk­lo­se įpras­tai tokie dalykai ne­dės­to­mi.

Vaikai patys surenka standartinius robotus, o tokia veikla net ir tikslųjį mokslą, programavimą, paverčia patraukliu užsiėmimu. Robotai skatina domėtis inžinerinėmis specialybėmis, kurios šiandieninėje pasaulinėje darbo rinkoje labai paklausios.

Knygų mugė gimnazijoje

 

„Pradžioje buvo žodis, ir jis vis dar neša savy Tiesą. Knyga – tyriausios išminties buveinė užrašytame žodyje. Žmogus – tos išminties šeimininkas, kartais žinantis ir suprantantis, o kartais žaidžiantis su ugnimi, nežinia ką kalbantis, nežinia ką darantis…“ – rašo leidykla „Nieko rimto“ savo internetiniame puslapyje.

Kovo 3 dieną Simno gimnazijoje šurmuliavo „Nieko rimto“ leidyklos knygų mugė. Tai renginys, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Pardavimų vadybininkas Lukas Lukoševičius 1–4 klasių mokiniams pristatė

naujausias leidyklos knygas ir atvežė „karvyčių“ linkėjimus. Vaikai susipažino su daugybe knygų, galėjo jas pavartyti ir įsigyti. Mums, suaugusiems, džiugu, kad knygutės „išskrido“ į pasaulį ir „susisuks“ jaukius lizdus žmonių namuose, apsigyvens vaikų kambariuose ir net kartais drauge su visa šeima „pusryčiaus“…

Džiaugiamės, kad dovanų gavome Selemono Paltanavičiaus knygą „Maži ežiuko sapnai“, kurią iliustravo Lina Eitmanytė-Valužienė – 2017 metais knygų vaikams kategorijoje ji pripažinta geriausia. O kuo kvepia sapnas ir kokios jis spalvos, vaikai sužinos perskaitę šią knygelę…

 

Bibliotekininkė Lina Daniulevičienė

Apie svajonių profesiją KITAIP

Laimingiausi žmonės tie, kurie dirba jiems patinkantį darbą. Tai žinodama Alytaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro Alytuje skyriaus vedėja Jolanta Griškonienė į Simno gimnaziją atvyko kartu su mylinčiais savo profesiją Alytaus „Dzūkijos“ krepšinio klubo krepšininkais: komandos vadovu Giedriumi Gustu, kapitonu Osvaldu Mačerniu ir žaidėju Mindaugu Sušinsku. Jų vizito tikslas – Simno gimnazijos III–IV g klasių mokiniams padėti apsispręsti planuojant karjerą, priimant sprendimus dėl studijų. Krepšininkai, pasakodami savo pasirinkimo istorijas, pateikė pavyzdžių, kaip hobis gali tapti profesija ir gerai mokamu darbu. Sportininkai ragino gimnazistus aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose, savanoriauti, kad pažintų save ir atrastų tikrąjį kelią. Juk pažinti save ir ugdyti darbinius įgūdžius galima ir besimokant gimnazijoje, planuojat savo laiką, įsidarbinant atostogų metu. Žaidėjai gimnazistams linkėjo nuolat ieškoti, jei dar nežino, ko nori, neabejoti ir tikėti savimi net tada, kai artimiausi žmonės mano kitaip. Krepšininkai akcentavo, kad tiek sporte, tiek  gyvenime labai svarbu norėti ir siekti padaryti daugiau ir geriau už kitus. Kiekvienos profesijos atstovas gerbiamas ir vertinimas, jei savo darbą atlieka su meile ir stengiasi būti geriausias savo srityje.  Krepšininkai mielai fotografavosi ir įsiamžino bendroje nuotraukoje.

 

Socialinė pedagogė  Žaneta Bagdžiūnienė

Vasario 16-oji Simno gimnazijoje 2017 m.

Vasario 16 dieną Simno gimnazijos mokiniai paminėjo dalyvaudami integruotuoje istorijos, lietuvių kalbos ir muzikos pamokoje „Tu mažutė, tu telpi visa „Į Čiurlionio karalių delnus…“ Pamoką pradėjome sugiedodami valstybinį himną. Pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė prisiminė Lietuvos istoriją nuo seniausių amžių iki šių dienų, palinkėjo mokiniams mylėti savo tėvynę, gerbti ją ir garsinti

savo darbais. Skaitėme mokinių mintis tema: „Ką mums reiškia Vasario 16-oji“.

Muzikos mokytojos Giedrės Petkevičienės vadovaujamas jaunučių choras dainavo apie Lietuvą, II ag klasės mokinė Kamilė Venskūnaitė grojo kanklėmis, maironiečių organizacijos narės deklamavo eiles apie Vasario 16-ąją, tėvynę, Lietuvą, jas ruošė mokytoja Laima Žemaitienė. Mokiniai galėjo stebėti ir grožėtis fone demonstruojamomis pateiktimis su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslais, gražiais vaizdais apie Lietuvą.

Džiugu, kad kitais metais minėsime jau 100-ąsias Nepriklausomybės metines, todėl mes, mokiniai, joms galime skirti visus gerus darbus, rezultatus ir renginius.

IIbg klasės mokinė Ieva Rogočiūtė

Simno gimnazijos vienuoliktokai konkurso „Mano žemėlapis Lietuvai“ nugalėtojai.

Simno gimnazijos IIIag mokinė Julita Čepulytė su klasės draugais Akvile Lumbyte ir Mariumi Čižausku dalyvavo konkurse „Mano žemėlapis Lietuvai“, kurio tikslas – gerinti gimtosios vietos, krašto, kaimyninių šalių ir viso pasaulio erdvinį pažinimą naudojant geografines informacines sistemas, kuriant skaitmeninius teminius žemėlapius ir jais dalijantis su kitais internetinėje erdvėje.

Vienuoliktokai, paraginti geografijos mokytojo Gedimino Kanapicko, darbą kūrė apie Simno miestelio žinomiausias apylinkes, vietas, svarbias Lietuvai ir jos geografijai. Mokiniai žemėlapį sumanė kurti su video filmukais, kuriuose pasakojama svarbiausia informacija ir rodomas vietovės vaizdas. Vienuoliktokų komanda turėjo daug darbo: surinko informaciją, važinėjo po apylinkes, jas nufilmavo, sumontavo ir viską „sudėjo“ į žemėlapį  https://arcg.is/2jafByA

Vasario 10 dieną vyko šio konkurso konferencija VDU, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. Moksleiviai ir mokytojai dalinosi GIS naudojimo patirtimi, daugiau sužinojo apie GIS naujoves. Dalyviai pristatė savo kurtus žemėlapius ir, žinoma, buvo apdovanoti konkurso „Mano žemėlapis Lietuvai“ nugalėtojai. Simno gimnazijos mokiniai savo klasės grupėje užėmė 1-ąją vietą, todėl buvo apdovanoti puikiais prizais ir padėka. Antrojoje konferencijos dalyje mokytojai buvo pakviesti dalyvauti diskusijoje apie GIS mokymo ir ugdymo procese, o moksleiviai – veiklai įvairiose universiteto erdvėse.

Geografijos mokytojas Gediminas Kanapickas

Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas

Kur mūsų tėviškės? Už kokio paukščio skrydžio?

Už kokių debesų, kokios tarmės?

Aš pamečiau jau pėdsakus ir brydę,

Ieškodamas užpiltosios versmės. (K. Bradūnas)


Seimas 2017-uosius yra paskelbęs Kazio Bradūno metais, todėl vasario 6 d. gimnazijoje vyko renginys, skirtas poeto ir publicisto K. Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Baležentienė trumpai apžvelgė poeto biografiją ir kūrybą, pabrėždama, kad jo poezija remiasi liaudies daina, jos stilistika, nes grindžiama pasikartojimais, paralelizmais, stilizuotu gamtos vaizdu… II bg klasės mokiniai ir bibliotekininkė skaitė K. Bradūno eilėraščius, juos aptarė, pasidalino savomis įžvalgomis. Pabaigoje mokiniai aptarė, ką žmogui reiškė ir reiškia tėvynės praradimas, o atsakymus kiekvienas galėjo atrasti savus…

Bibliotekininkė Lina Daniulevičienė

Mokėmės kurti gimnazijos žinias

Kiekvieną dieną, 18.30, didžioji dalis Lietuvos gyventojų susirenka prie televizijos ekranų, norėdami sužinoti svarbiausias šalies naujienas. Manau, jau visi supratote, kad kalbu apie žinias. Simno gimnazijos mokinių tarybos nariai taip pat kiekvieną mėnesį apžvelgia svarbiausius įvykius „Simno gimnazijos žiniose“. Įdomiai organizuoti šią veiklą mokiniams buvo nelengva, todėl jie sulaukė pagalbos! Sausio 27 dieną į Simno gimnaziją atvyko buvęs mokinys, Kauno technologijos universiteto studentas Tomas Valatkevičius. Svečias mokinių tarybos narius mokė, kaip filmuojant pasirinkti geresnį apšvietimą, paaiškino, kiek laiko turėtų trukti žinios, kokių priemonių reikia „imtis“, kad garso kokybė filmuojant būtų geresnė. Susitikimo metu įgyta patirtis labai pravers tolimesnėje mokinių tarybos veikloje.
Simno gimnazijos mokiniai nuoširdžiai dėkoja Tomui už apsilankymą, patarimus bei įdomiai praleistą laiką.

Mokinių tarybos narė Austėja Abromaitytė