Sveikiname dailyraščio konkurso ,,Dailus raštas puošia mūsų kraštą“ laimėtojus


Džiaugiamės Simno gimnazijos pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurso ,,Dailus raštas puošia mūsų kraštą“ rezultatais. Kovo 12 dieną vyko Alytaus rajono savivaldybės mokyklų pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas „Dailus raštas puošia mūsų kraštą“, kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos 1–4 klasių mokiniai.

Sėkmė lydėjo šias mūsų gimnazijos mokines:

I vieta – Viltė Sebestinaitė (4a klasė),

III vieta – Smiltė Armanavičiūtė (2b klasė),

III vieta – Skaistė Savulytė (1a klasė).

Dėkojame mokinėms už puikius rezultatus, jų mokytojoms – už gabių mokinių ugdymą,  dailaus rašto puoselėjimą.

                                                                                                            pradinių klasių mokytoja

 Lina Kučinskienė

 

Kuopos išvyka į Kauną

Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Alytaus r. Dominyko Jėčio-Ąžuolio 108-os kuopos Simno gimnazijos jaunieji šauliai lankėsi Kaune. Susipažinome su Kauno senamiesčiu, lankėmės Kauno pilyje ir Istorinėje Lietuvos Prezidentūroje, kur sužinojome aplinkybes, kodėl Kaunas tapo laikinąja sostine, o gubernatoriaus rūmai – Prezidento rūmais. Sužinojome, kas buvo šiame pastate prieš ir po Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940), kai čia gyveno ir dirbo Prezidentai, kur buvo Adjutanto kambarys, Audiencijų salė, Prezidento darbo kabinetas, Paskutiniojo Posėdžio kambarys, Prezidento ir jo šeimos gyvenamosios patalpos. Jaunieji šauliai dalyvavo žaidime „Pažink Prezidentus“, interaktyvioje ir smagioje parodoje „100 reikšmingiausių Pirmosios Lietuvos Respublikos įvykių (1918-1940 m.)“ ir gavo dovanų po to paties pavadinimo leidinį.

Ekskursijoje po Kauno pilį sužinojome, kad ji yra pati seniausia mūrinė pilis Lietuvoje – senesnė net už patį Kauną! Ji ne tik „stovėjo mūru“ ginant šalį nuo kryžiuočių, bet ir tarnavo Lietuvos valdovams kaip vieta užsienio pasiuntiniams ir kitiems garbingiems svečiams priimti.

 

Danutė Gudaitienė

Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Turim kuo dalintis

Vasario 19 dieną Alytaus rajono matematikos mokytojai rinkosi Simno gimnazijoje į seminarą „Geroji darbo patirtis. Mokinių kūrybiniai darbai, projektinė veikla pamokose ir popamokinėje veikloje“, kad aptartų ugdymo problemas, pasidalintų savo darbo gerąja patirtimi.

Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Aldona Gelažauskienė kalbėjo apie tai, kaip organizuoja mokinių projektinę veiklą, rašo su jais kūrybinius darbus. Mokytoja priminė apie šių veiklų svarbą ugdymo procese. Juk vykdydami projektus ne tik ugdome įvairias mokinių kompetencijas, bet ir geriau juos pačius pažįstame, jų šeimas, aplinką, kurioje jie leidžia laiką, pomėgius, problemas.

Simno gimnazijos vyresnioji matematikos mokytoja Danutė Česynienė  supažindino mokytojus su galimybe padėti mokiniams geriau suprasti šiuolaikines technologijas, pademonstruodama, kaip su Scatch programa mokiniai programuoja, kuria įvairias užduotis, žaidimus. Mokytojai  išbandė robotų konstravimą, mechanikos pagrindų panaudojimą.

Alytaus r. matematikos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Aldona Gelažauskienė
Simno gimnazijos matematikos mokytoja Danutė Česynienė

 

Sukame metų ratą

Vasario 11–14 dienomis Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus pedagogai ir ugdytiniai organizavo tautinę savaitę „Metų ratu“, kurios tikslas – skatinti domėjimąsi lietuvių švenčių tradicijomis, papročiais. Per lietuvišką dainą, šokį siekėme sustiprinti vaiko ryšį su lietuvių tautos kultūra.

Belaukdami Valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – ugdytinius supažindinome su tautinėmis vertybėmis: atsakomybe, pagarba, humaniškumu, geranoriškumu. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti mokėmės dainų, eilėraščių, ratelių, piešėme, aplikavome, o apibendrindami veiklą surengėme darbelių parodėlę. Vasario 14 dieną organizavome rytmetį „Mano gimtinė – Lietuva“: dalyviai dainavo patriotines dainas, šoko tautinį šokį, deklamavo eiles, skirtas tėvynei Lietuvai.

Auklėtoja D. Pikūnienė

 

Pilietiškumo pamoka Simno seniūnijoje

Šių metų sausio 16 dieną II ag klasei pilietiškumo pamoka „Vietos bendruomenės savivalda, problemos ir iššūkiai“ vyko Simno seniūnijoje. Ją vedė Simno miesto seniūnas Vladas Čeponis ir istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė. Seniūnas mokinius supažindino su Simno miesto savivalda, papasakojo, su kokiomis problemomis ir iššūkiais susiduria dirbdamas šį darbą, apie vietos bendruomenės veiklą, renginius, perspektyvas. Pasidžiaugė, kad pagal gyventojų skaičių vis dar išliekame didžiausia Alytaus rajono seniūnija. Mokiniai sužinojo, kiek gyventojų gyvena Simno seniūnijoje, kiek kaimų jai priklauso, kokius svarbiausius klausimus sprendžia seniūnas, koks jo veiklos pobūdis. Seniūnas papasakojo, kokie nauji darbai planuojami Simne, noriai ir išsamiai atsakė į mokinių klausimus. Dėkojame seniūnui už nuoširdų bendravimą, bendradarbiavimą ir turiningą pamoką.

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

Sausio 13-oji Lietuvoje – tai Laisvės gynėjų diena. Jau 28 kartą minėjome tragiškų įvykių metines prisimindami tuos, kurie už mūsų laisvę paaukojo gyvybes.

8.00 val. dešimčiai minučių gimnazijos koridorių languose uždegėme atminties žvakutes, taip prisijungdami prie akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos prisiminti ir pagerbti visus, žuvusius už Lietuvos laisvę. Pirmos pamokos metu gimnazijos bendruomenė rikiavosi kieme. Prisiminimus apie šią dieną, apie kovą už Laisvę papasakojo istorijos mokytoja V. Dzeikauskienė bei pavaduotoja D. Grėbliūnienė – abi atstovauja dviem skirtingoms kartoms. Jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojos D. Gudaitienės, iškilmingai pagerbė Lietuvos valstybės vėliavą ir organizavo atminties bėgimą mietelio gatvėmis. Gimnazijos kieme degė atminties laužas, prie kurio bėgimo dalyviai gėrė arbatą ir vaišinosi sausainiais.

                      II ag klasės mokiniai dalyvavo pilietiškumo pamokoje „Laisvės liepsna“, kurios metu mokytoja vedė viktoriną bei organizavo kūrybines užduotis. I ag klasėje vyko integruota istorijos ir pilietinio ugdymo pamoka „Istorinė Lietuvos naktis“. 5 a kl. integruotoje žmogaus saugos bei istorijos pamokoje aiškinosi, kaip elgtis pakliuvus į socialinį pavojų, taip pat piešė delnus, ant kurių užrašė, ką jiems reiškia žodis laisvė.

2a klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos J. Mikelionienės, žiūrėjo vaizdo medžiagą „Kiek kainuoja laisvė“, skaitė eilėraščius, klausėsi Eurikos Masytės dainos „Laisvė“. Pagal duotas sakinių pradžias kūrė tinkamas pabaigas. Antrokai iš buitinių atliekų pagamino televizijos bokštą ir trijų spalvų gėlytes, iš kurių sudėliojo Lietuvos vėliavą.

 

Istorijos mokytoja Vineta Dzeikauskienė

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA

Vasaros poezijos skaitymai Simno bibliotekoje

Rugpjūčio 27 d. Simno gimnazijos bibliotekos lankytojai susirinko į baigiamąjį renginį – Emilijos Liegutės poezijos skaitymus „Būtis – nebūtis“, skirtą jos gyvenimui ir kūrybai apžvelgti. Priminsiu, jog Emilija Liegutė gimė 1930 m. Skiturių kaime netoli Simno. Mokėsi ir baigė Simno gimnaziją, todėl, kol sveikata leido, dažnai viešėdavo joje. Tad nenuostabu, jog daugelis mokytojų ir kitų renginio dalyvių jo metu prisiminė šiuos rašytojos apsilankymus. Atėjusieji į renginį dovanų gavo ne tik knygą „Būtis – nebūtis“, bet ir išsitraukę „laiminguosius“ skaičius galėjo atskleisti savo poetinius-meninius gebėjimus. Eilėraščiai apie būties laikinumą, meilę savo kraštui nepaliko nė vieno abejingo. O skaityti eilėraštį, parašytą dzūkų tarme, pasirodė ne taip jau lengva…

Šie poezijos skaitymai prasidėjo žymiai anksčiau. Gimnazijos mokiniai dar pavasarį, baigiantis mokslo metams, lydimi mokytojų Laimos Žemaitienės ir Ingos Stankevičienės, pradėjo šį renginį: ne tik skaitė rašytojos poeziją ant Bambininkų piliakalnio, bet ir prisiminė jo atsiradimo istoriją. Mokiniai gėrėjosi nuo piliakalnio atsiveriančiu nuostabiu kraštovaizdžiu, pasidžiaugė ramybe dvelkiančia netradicine aplinka, kurioje skaitomi eilėraščiai skambėjo ypatingai.

Renginiui pasibaigus, jame dalyvavę vaikai patikino, kad išvyka ir skaitymai neįprastoje aplinkoje visiems labai patiko, nes patys bandė kurti eilėraščius, o drąsesnieji juos paskaitė draugams. Pakeliui į namus mokiniai sustojo rašytojos tėviškėje, pasivaikščiojo po jos gimtąsias vietas.

Trumpa, turtinga ir vaizdinga poezijos kalba puikiai tiko ir pasisveikinti, ir atsisveikinti su vasara…

Iki kitų skaitymų!

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Simno filialo vyresn. bibliotekininkė
Lina Daniulevičienė

 

Gimnazijos diena

Paskutinis skambutis