Renginys „Jie mokė mus“

Kuo man buvai, Mokytojau?

Motinos širdimi, kurioje

Sutelpa didelis pasaulis.

Delnais, kurie gydo,

Keliu, kuriuo išeinama…

Šiais poetės Romutės Mazėtytės eilėraščio žodžiais spalio 27 dieną, kai katalikiškas pasaulis ruošiasi pagerbti mirusiuosius, vyresn. bibliotekininkė Lina Daniulevičienė pakvietė visus į popietę Simno bibliotekoje, ragindama prisiminti Anapilin iškeliavusius Mokytojus ir mintyse rašyti jiems „laiškus“: beveik penkiasdešimčiai Simno gimnazijos, specialiosios ir žemės ūkio mokyklų bei darželio pedagogų, auklėtojų… Renginio vedėjai – pati bibliotekininkė ir Simno specialiosios mokyklos spec. pedagogas Arūnas Narauskas – skaitė „laiškus“, skirtus mokyklų direktoriams, pradinių klasių, užsienio ir lietuvių kalbų, matematikos, chemijos, biologijos, fizikos ir istorijos, geografijos ir kūno kultūros, meninių dalykų, profesijos mokytojams, specialiesiems pedagogams. Išgirdome buvusių mokytojų ir mokinių prisiminimus apie Anapilin iškeliavusius kolegas, kurie palaidoti ne tik Simno kapinėse, bet ir kitose Lietuvos vietovėse. Buvo skaitomos jų pavardės, demonstruojamos pateiktys, skambėjo Simno gimnazijos 5–Ig klasių mokinių, vadovaujamų muzikos vyr. mokytojos Giedrės Petkevičienės, paruošta literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lakštutė“.

Renginio pabaigoje nuolatinis miestelio kultūrinių renginių „globėjas“, kraštietis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Arvydas Šeškevičius perskaitė savo kūrybos esė, skirtą išėjusiems Mokytojams. Pasibaigus renginiui visi dalyviai aplankė Simne palaidotų buvusių kolegų kapus, uždegė ant jų po žvakelę, paliko gėles ir „laiškus“, skirtus konkrečiam „adresatui“…, taip įrodydami, kad mus sieja ne tik kalba, bet ir atmintis…

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Baležentienė

 

 

Mokytojų diena 2017m.

Draugauk su knyga

Spalio mėnesio pradžioje vyresn. bibliotekininkė pakvietė visus pirmokus į edukacinę pamoką „Draugauk su knyga“. Tai jau antrasis mažųjų apsilankymas Knygų karalystėje, todėl jie sužinojo, kaip išdėstytos knygutės bibliotekos lentynose, pamatė, kur yra mažųjų skyrius, galėjo apžiūrėti ir pavartyti  pačias didžiausias ir mažiausias knygas, esančias bibliotekoje. Vaikai spėliojo, kiek knygų saugoma bibliotekoje, o atspėjusieji buvo „pamaloninti“ saldžiu prizu.

Bandyti spėjimai buvo nuo dviejų šimtų iki vieno milijono (iš tikrųjų – apie 9 tūkstančiai) egzempliorių. Pirmokai sužinojo, kaip reikia saugoti knygeles: laikyti tinkamoje vietoje, nelankstyti kampų, naudotis skirtukais, o įplyšusias „pagydyti“. Jie ne tik buvo supažindinti su bibliotekos taisyklėmis, bet ir gavo dovanų – po knygų skirtuką.

Susipažinę su biblioteka, mažieji lankytojai klausėsi sekamos pasakos, o paskui ją iliustravo. Atsisveikindama bibliotekininkė pakvietė pirmokus bibliotekoje lankytis dažniau ir tapti aktyviais skaitytojais.

ARVB Simno filialo vyresn. bibliotekininkė Lina Daniulevičienė

Mokytojo diena

Spalio 5-ąją dieną Simno gimnazijoje buvo švenčiama Mokytojo diena: IV a klasės gimnazistai vietoj mokytojų vedė pamokas 6–II g klasių mokiniams, o III a klasės gimnazistai – 1–5 klasių mokiniams organizavo renginį „Mano augintinis“. Vaikai pristatė savo augintinius, atsakė į klausimus, minė mįsles ir už teisingus atsakymus gavo saldžių prizų. Renginyje dalyvavo kinologas, kuris su savo augintiniu mokiniams parodė, kaip šuo sugeba surasti paslėptas narkotines medžiagas, atliko kitas komandas. Po kinologo pasirodymo vaikai pasiskirstė į grupes ir, vadovaujami gimnazistų bei mokytojų, „kūrė“ gyvūnėlius iš atsineštų medžiagų. Taip buvo paminėta ir Tarptautinė gyvūnų diena – spalio 4-oji.

Europos kalbų diena gimnazijoje 2017 m.

Šaudymo varžybos

Rugsėjo 9 dieną vyko tradicinės LŠS Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus 1-osios rinktinės šaudymo varžybos iš mažo kalibro šautuvo, kuriose varžėsi Alytaus apskrities mokyklų jaunųjų šaulių būrelių atstovai. Jose dalyvavo 29 komandos (150 jaunųjų šaulių). Mūsų gimnazijos komanda, kurią sudarė: Ieva Ūselytė, Miglė Rėklaitytė, Viktorija Krušnaitė, Danielė Urmanavičiūtė ir mokytoja Danutė Gudaitienė, užėmė 16-ą vietą.

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė

Danutė Gudaitienė

Rugsėjo 1-oji 2017 m.

Mokslo ir žinių diena Simno švietimo įstaigose

Mokslo ir žinių diena – prasminga įžanga į visų – mokytojų, mokinių, tėvų – bendrą darbą, kurio sėkmė priklauso nuo pastangų ir darnaus sutarimo.

Rugsėjo 1-osios tradicijai – suburti visų Simno miesto ugdymo įstaigų bendruomenes į vieną būrį – likome ištikimi ir šiais metais.

Šventinį rytą Simno gimnazijos, specialiosios mokyklos ir žemės ūkio mokyklos mokiniai, mokytojai, tėvai susirinko į Simno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje kunigo Raimundo Žukausko aukojamas šv. Mišias. Vėliau šventinę popietę tęsėme Alytaus rajono kultūros centro Simno skyriaus salėje, kur vyko iškilmingas Mokslo ir žinių šventės minėjimas.

Susirinkusiuosius pasveikino gimnazijos direktorius Evaldas Jakubavičius, LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Specialiosios mokyklos direktorė Janina Žeimienė pasidžiaugė ne tik nauju, ką tik gautu mokykliniu autobusiuku, mero bei savivaldybės vadovų supratimu ir palaikymu, bet ir galimybe specialiosios mokyklos mokytojams ugdymo procesą organizuoti neformaliose aplinkose: vykti su mokiniais į edukacines, pažintines, kultūrines išvykas, renginius, sporto varžybas ir konkursus.

Po gimnazijos mokinių paruoštos koncertinės programos, visi susirinkome miesto aikštėje, kur klebonas pašventino mokyklinį autobusiuką ir palinkėti saugių kelionių.

Tebūnie šie mokslo metai palankūs kūrybiškumui, naujoms idėjoms ir didelei sėkmei. Sveikatos, kantrybės, draugiškos konkurencijos, bendrų darbų, puikių pasiekimų!

Dalyvavome renginyje „Už saugią Lietuvą“

Paskutinę vasaros dieną (rugpjūčio 31-ąją) Simnogimnazijos mokiniai iš daugiavaikių šeimų kartu su jaunaisiais maltiečiais dalyvavo Vilniuje, Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir MOPT organizuotame renginyje „Už saugią Lietuvą“. Prezidentūros kieme skambėjo muzika, moksleivių atliekamos ainos, vyko užsiėmimai, vaišės, galėjome dalyvauti ekskursijoje po prezidentūrą. Džiaugėmės dovanomis (gavome kanceliarinių priemonių, kuprinių, saldumynų) ir dėkojome MOPT už linkėjimus Naujųjų mokslo metų proga.

 

 

Simno gimnazijos jaunoji maltietė Greta Antanynaitė

Išleistuvės 2017 m.