Sveikiname 4 b klasės mokinę Augustę Marcinkevičiūtę

Gegužės penktą dieną įvyko 10-asis, paskutinysis, pasakų festivalis. Valdovų rūmai tapo jaunųjų kūrėjų triumfo ir apdovanojimų liudininkais.

Šis konkursas buvo skirtas 1–5 klasių mokiniams. Jo tikslas – skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, tradicijomis, lavinti mokinių kūrybinius ir meninius gebėjimus, ugdyti pilietinį suvokimą, pagarbą lietuvių tautos istorijai, kalbai, tradicijomas. Konkursui buvo pristatyta daugiau kaip 400 pasakų, o iš jų tik 32 atrinktos į knygą.

Džiugu, kad Simno gimnazijos 4 b klasės mokinės  Augustės Marcinkevičiūtės pasaka „Dyglelė“ ne tik pateko į pasakų knygą, bet ir pelnė gamtosauginę nominaciją. Augustė apdovanota padėkos ir pagyrimo raštais, medaliu ir dovanomis.

Po apdovanojimų visi drauge klausėmės mažųjų laureatų koncerto, kvatojomės žiūrėdami „Lėlės“ teatro spektaklį. Paskui pasigėrėjome puikia rūmų aplinka ir pasvajojome apie garbingą mūsų krašto praeitį.

Pradinių klasių mokytoja

Laima Jurčiukonienė

 

Pirmokų abėcėlės šventė

Visi mokslai prasideda nuo abėcėlės… Kadangi pirmokai jau išmoko lietuvių kalbos raides ir moka skaityti, gegužės 5 dieną Simno gimnazijoje vyko tradicinė „Abėcėlės” šventė.

Mokiniai deklamavo eilėraščių posmus, prasidedančius įvairiomis raidelėmis, sudarė ir skaitė žodžius, dainavo, šoko, vaidino. Pirmokams talkino penktokės Viltė ir Agnė. Didelis ačiū joms.

Puiki nuotaika liudijo mokinukų džiaugsmą, kad jau pažįsta raides ir geba savarankiškai skaityti. Visi nekantriai laukė iškilmingiausios dalies, kada direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Grėbliūnienė įteiks „Pirmoko pažymėjimus“, liudijančius, kad mažieji mokinukai jau „susidraugavo“ su raidėmis. Kiekvienam pirmokui mokytojos padovanojo po knygelę, tėveliai taip pat gavo simbolines dovanėles. Renginio pabaigoje visi pirmokėliai padainavo dainą „Abėcėlė“ ir nuskubėjo į klases džiaugtis dovanomis.

 

 

Pradinių klasių mokytoja Danutė Petrikienė

Tinklinio aikštelėje „kovėmės“ su seirijiečiais

Balandžio 21 dieną  Simno gimnazijos merginų ir vaikinų tinklinio komandos žaidė draugiškas varžybas su Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos tinklininkais. Nors aikštelėje pranašesni buvo seirijiečiai: mūsų vaikinai pralaimėjo 3:0, o merginos – 1:2, susitikimai buvo įtempti ir įdomūs, todėl labai nenusiminėme – šios draugiškos varžybos mums buvo gera „repeticija“ prieš rajonines. Džiaugiamės turėdami gerų varžovų Seirijų gimnazijoje, todėl ir ateityje planuojame su jais organizuoti draugiškas įvairių sporto šakų varžybas.

Kūno kultūros mokytoja

Danutė Gudaitienė

Ekskursija po Seinų ir Punsko kraštą

Balandžio 19 dieną Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus 1-osios rinktinės 111-os kuopos jaunieji šauliai ir vadovai vyko į ekskursiją po Seinų ir Punsko kraštą (Lenkijos respublika). Pirmasis sustojimas – vos keli kilometrai nuo Lietuvos-Lenkijos sienos – Beržininkų kaimas. Čia pagerbėme Lietuvos karių žuvusių už Tėvynės laisvę 1920 metais kapus. Pažintį tęsėme lankydamiesi Seinų lietuvių namuose. Čia mus sutiko ir įdomiai apie Seinų krašto lietuvių veiklą papasakojo kultūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė. Sužinojome, kad šie namai buvo pastatyti 1999 metais. Tai lietuvių kultūros židinys, jų susibūrimų, bendravimo vieta. Lietuvių namuose apžiūrėjome lazdijiečių Alos ir Valdo Dumbliauskų tapybos ir grafikos bei marijampolietės Danutės Saukaitienės darbų iš šieno parodas. Seinų ir aplinkinių kaimų lietuviai rengia tradicinius renginius, įvairias šventes, veikia dramos, įvairaus amžiaus šokių kolektyvai, kaimo kapela. Susitikome ir su Lenkijos lietuvių visuomenės veikėju Šv. Kazimiero draugijos pirmininku Algirdu Vektorium.  Aplankėme Švč. Mergelės Marijos baziliką, kur palaidotas vyskupas, poetas Antanas Baranauskas. Kelionę tęsėme į  Punską – vienintelę vietą už Lietuvos ribų, kur lietuviai tebesudaro daugumą(apie 80%). „Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas Birgelis mus palydėjo į  Šlynakiemio kaimą. Jis papasakojo apie partizanų veiklą šiame krašte. Pušynėlyje buvo Lietuvos partizanų slėptuvė(ją J. Krikščiūnas ir V. Pralubis išsikasė per vieną naktį !), tačiau 1949 m. gruodžio 15 dieną didvyriškai žuvo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio karžygys, Dainavos apygardos partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo adjutantas Vitas(Vytautas) Pralubis-Žaibas. Visų ekskursijos dalyvių vardu noriu padėkoti Lietuvos šaulių sąjungos Karininko Antano Juozapavičiaus 1-osios rinktinės šauliams, jos vadui Skirmantui Valatkevičiui, 111-os kuopos vadui Petrui Grėbliauskui, gidui Jonui Juravičiui už galimybę susipažinti su Seinų ir Punsko kraštu, jos istorija. Jauniesiems šauliams buvo „gyva“ pilietiškumo pamoka.

         Simno gimnazijos jaunųjų šaulių būrelio vadovė  Danutė Gudaitienė

 

Gimnazijos jaunieji maltiečiai aplankė senelius ir ligonius

Simno gimnazijos jaunieji maltiečiai, kaip ir kasmet, aplankė senelius ir ligonius Simno seniūnijoje ir pasveikino juos su artėjančiomis Šv. Velykomis. Sakoma: ,,Daryk gera kitiems, ir gėris sugrįš dvigubai“ – todėl bendrystė ir laikas, padovanotas kitiems, tapo abipuse dovana.

Su močiute Sabina, iš kurios pasisemiame stiprybės, išminties, draugaujame jau ketveri  metai. Aplankyta senolė niekuomet nedejuoja, nepyksta, nors jau septyneri metai negali vaikščioti, todėl visas pasaulis jai telpa kambarėlyje… Močiutė džiaugiasi kiekviena diena, kokia ji bebūtų: ,,Mano geriausia draugė – ,,Marijos radija“, padovanota jaunųjų maltiečių, kuri ir paguodžia, ir sustiprina. Dar ir geroji kaimynė Genutė aplanko, džiugina ir šildo sūnaus meilė ir rūpestis“. Sabina visada laukia ir džiaugiasi Simno gimnazijos jaunųjų maltiečių apsilankymu, o negalėdama atsilyginti pažada savo maldomis padėkoti. Bendravimas su senute Sabina – tikrai pati gražiausia, neįkainojama dovana.

Kituose namuose išklausėme, kokia nelengva kryžiaus našta paliečia žmogaus gyvenimą. O kaip tokį žmogų paguosti?.. Pabūti šalia, išklausyti ir suprasti, kad tik stiprūs žmonės gali pakelti didelius gyvenimo išbandymus… Kai aplankai, pabendrauji ir atsisveikinęs išeini, pagalvoji: „Kiek išminties, stiprybės, gerumo ir šviesos turi mūsų senoliai“. Bendravimas su jais – tai lyg J.Biliūno ,,Laimės žiburio“ pasakojimo pratęsimas: senelių išmintis, stiprybė, gerumas tepasklinda po Simno seniūnijos šeimas, jaunų žmonių širdis, keldamas gražesniam gyvenimui, tegu artėjantis Šv. Velykų rytas dovanoja kiekvienam naują prasmę  ir viltį…

                                                                 Jaunosios Simno gimnazijos maltietės Greta ir Ieva

,,Mano klasė gali“

Balandžio 7 dieną Simno gimnazijoje pirmą kartą vyko renginys ,,Mano klasė gali“, kuriame dalyvavo 5–8 klasių mokiniai. Kiekviena klasė turėjo prisistatyti, todėl vieni kūrė filmukus, kiti – pasakas, skambius šūkius ar kt. Po įdomių prisistatymų laukė konkursinės užduotys, kurių sprendimas ir atlikimas reikalavo ne tik komandinio darbo, bet ir visų komandos narių išminties, nes užduotys buvo įvairaus pobūdžio: loginės, sportinės, kūrybinės ir pan. Renginio pabaigoje visų laukė apdovanojimai! Draugiškiausia pripažinta 5a klasė, o kūrybiškiausi buvo 7a klasės mokiniai, sur
inkę ir daugiausia taškų. Sportiškiausi buvo 7b klasės mokiniai, o išradingumu niekas nepralenkė 8a klasės mokinių. Originaliausiais pripažinti 6a klasės mokiniai. Kaip matome, pralaimėjusių nebuvo, nes visų klasių komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais ir stalo žaidimais.

Norime padėkoti Mokinių tarybai, įsteigusiai prizus. Mokiniai buvo labai patenkinti šiuo renginiu, todėl labai norėtų dar kartą jame dalyvauti, bet jau kitais metais.

Austėja Abromaitytė

,,Šviesoforo“ šventė

Balandžio 7 dieną Simno gimnazijoje vyko ,,Šviesoforo“ šventė pradinių klasių mokiniams, kurios tikslas pamokyti vaikus saugiai elgtis kelyje. Mokiniai pakartojo saugaus eismo teorines ir praktines užduotis. Viktorinos klausimai, kelio ženklų dėlionė, gatvės perėjimas, atšvaitų segėjimas, sankryžos maketo gamyba sudomino jaunuosius eismo dalyvius bei priminė, kad kelyje reikia neskubėti ir būti
dėmesingais. Aštuoni geriausi mokiniai gavo simbolines dovanėles, o kiekviena klasė – po knygą.

Pradinių klasių mokytoja Danguolė Ardzevičienė

Susitikimas su kunigu Algirdu Toliatu

Balandžio 3 d. Simno gimnazijoje, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Laimos Žemaitienės iniciatyva,  lankėsi vyriausiasis Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, knygos „Žmogaus ir Dievo metai“ autorius. Į susitikimą susirinko gimnazistai, pedagogai, Simno miestelio gyventojai.

Kunigas A. Toliatas kalbėjo apie pažeidžiamumą, apie drąsą būti silpnam, atviram, apie nuolankumą ir tarnystę. Jis Šventojo Rašto žodžius integravo į XXI a. kasdienybę (karjerą, IT technologijas, pamišusį skubėjimą ir negebėjimą sustoti), visuomenės skaudulius (globos namuose augančius vaikus, alkoholizmą, savižudybes), į mūsų tarpusavio santykius (veidmainystę, neveiklumą, baimę keistis ir keisti, baimę būti atsakingiems už save ir kitus, negalėjimą atsiprašyti ir padėkoti …). Papasakojo, kaip atsirado knyga „Žmogaus ir Dievo metai“ ir kam jos reikėjo – juk pamokslai skirti sakyti ir klausytis bažnyčioje. Kunigas pirmiausia tiesiog sakydavo pamokslus žmonėms, pagrįsdamas juos asmeniniais išgyvenimais: iš anksto nesiruošdavo, o „kalbėdavo siela“. Būtent tokių pamokslų reikėjo jį pažinojusiems ar bent kelis pamokslus girdėjusiems parapijiečiams – jie ir paragino išleisti knygą, todėl pirmiausiai „atsirado“ svetainė, kurioje buvo talpinami pamokslų audio įrašai, o vėliau – knyga.

Kunigas noriai atsakė į pateiktus klausimus, bendravo su klausytojais, padovanojo po skirtuką knygai su palaiminimu. Padėkojo visiems, kurie skaitys „Žmogaus ir Dievo metus“, bus šios knygos nešėjai: „Tik mes kartu galime padaryti, kad Dievo karalystė būtų mūsų tarpe, kad mes labiau ją išgyventume. Norėčiau, kad tai būtų raktas į širdis, padėtų dar labiau būti bendrystėje. O esantiems toliau nuo Bažnyčios galbūt „Žmogaus ir Dievo metai“ taps raktu į ją.“ – kalbėjo kunigas.

Jo įtaigus žodis, suprantama šiandienos kalba pasakytos mintys nepaliko nė vieno abejingo.

Bibliotekininkė Lina Daniulevičienė

 

Lietuvos futbolo federacijos projektas „Pradinukų lyga“

Balandžio 5 d. Simno gimnazijoje vyko Lietuvos futbolo federacijos projektas „Pradinukų lyga“, skirtas skatinti 1–4 klasių mokinius aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį žaidžiant futbolą. Šiose varžybose jungtinės pirmokų ir antrokų bei trečiokų ir ketvirtokų komandos susirungė su savo bendraamžiais.

Pradinukų lyga – tai smagus ir aktyvus laisvalaikio užsiėmimas mokykloje, į kurį aktyviai įsitraukia kiekvienas pradinių klasių mokinys, o pats renginys tampa išskirtine pramoga ne tik jo dalyviams, bet ir aistruoliams. Renginio idėja kilo svarstant vaikų fizinio aktyvumo problemą šalies ugdymo įstaigose, aptariant bendrąją mokinių sveikatos būklę bei smagaus laisvalaikio vaikams alternatyvas mokykloje.

Projektas ne tik suteiks galimybę kiekvienam mokiniui pažinti futbolo žaidimo subtilybes, nepriklausomai jo gebėjimų ar įgūdžių, bet ir padės atrasti gabius vaikus ir juos nukreipti į nuolatinius futbolo užsiėmimus organizuojančias įstaigas, formuos palankią tėvų ir pedagogų nuomonę apie visapusišką užsiėmimų naudą vaikui ir, žinoma, populiarins futbolą šalies ugdymo įstaigose.

Gimnazijos stadione jėgas išbandė keturios Alytaus rajono komandos: „Ereliukai“ (Simno gimnazija), „Sveikučiai“ (Miroslavo gimnazija), „Alovės pradinukai“ (Alovės pagrindinė mokykla) ir „Kumečiukai“ (Kumečių pagrindinė mokykla).

Varžybose geriausiai sekėsi „Ereliukams“, kurie futbolo įgūdžius lavina lankydami NVŠ programą „Vaikų užimtumas sportinių žaidimų pagalba“. Jie „Alovės pradinukus“ nugalėjo rezultatu 3:0, „Kumečiukus“ – 4:0, o „Sveikučius“ – 7:0.

Gimnazijos direktorius Evaldas Jakubavičius pasidžiaugė gausiu susirinkusiųjų būriu, pasidomėjo varžybų eiga bei įteikė visiems dalyviams rėmėjų dovanėles.

Kūno kultūros mokytojas Juozas Bagdanavičius

,,Būk saugus kelyje“

Simno gimnazijos pirmokai ir antrokai balandžio 4-5 dienomis lankėsi Alytuje, Saugaus eismo klasėje, kur vyko prevencinė pamoka. Nors mokiniai nuolat mokomi, kaip elgtis keliuose, kartais jie pamiršta taisykles.
Eismo organizavimo grupės specialistas akcentavo, kad svarbiausia žmogui – gyvybė. Prevencinėje pamokoje vaikams buvo paaiškinta, kad gatvėje reikia elgtis labai atsakingai: sulaukti, kol automobilis tikrai sustos, o ne bėgti per gatvę, įsiklausyti, apsidairyti ir tik tada saugiai pereiti gatvę. Taip pat vaikams buvo paaiškinta, kaip eiti užmiesčio keliu, akcentuota, kad privaloma eiti kairiuoju kelkraščiu. Ypač reikia būti atsargiems tamsiuoju paros metu – būtinai turėti atšvaitus, nes jie net iki 8 kartų sumažina nelaimės riziką, todėl vadinami mūsų „angelais sargais“. Specialistas akcentavo ir saugos diržų reikšmę. Klasėje buvo šviesoforai, įvairūs ženklai, kelias, o tai sukūrė tarsi tikrą gatvės vaizdą. Pirmokai rodė, kaip teisingai pereiti gatvę, aiškino kaip elgtis draudžiama. Pamokėlės pabaigoje dalyviams įteikė „Saugaus eismo taisyklių pasižadėjimus –pažymėjimus“, kurie įrodo, kad jaunasis eismo dalyvis moka ir laikosi Kelių eismo taisyklių.

1b kl. vyr. mokytoja D. Petrikienė