Konferencijos

Jurbarko rajono savivaldybės Švietimo tarybos inicijuotoje Jurbarko r. ugdymo įstaigų vadovų, direktorių pavaduotojų ugdymui metodinėje konferencijoje ,,Bendruomenių indėlis ugdymo(si) kokybei gerinti: Ką mes galime padaryti?“ skaitytas pranešimas ,,Bendruomeninės veiklos įvairovė“ (2018 m.);

Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos organizuotoje rajoninėje Konferencijoje–praktikume ,,Ugdymo proceso tobulinimas“ skaitytas pranešimas ,,Lietuvių liaudies daina ir SMP galimybės ugdymo procese“ (2016 m.);

Respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir mokinių teorinėje praktinėje konferencijoje ,,Aš sumanus IKT naudotojas“ skaitytas pranešimas ,,IKT ugdymo proceso dalis“ (2015 m.).