Mokinių atostogos 2021-2022 m.m.:

Pradinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos atostogos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22
Vasaros 2022-06-09 2022-08-31

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-05
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos atostogos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22
Vasaros 2022-06-27 2022-08-31

 Pastaba. Jeigu IV gimn. klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimn. klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.