Mokinių atostogos 2022-2023 m.m.:

Pradinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06
Žiemos atostogos 2023-02-13 2023-02-17
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14
Vasaros 2023-06-09 2023-08-31

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06
Žiemos atostogos 2023-02-13 2022-02-17
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14
Vasaros 2023-06-23 2023-08-31

 Pastaba. Jeigu IV gimn. klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimn. klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.