Mokinių atostogos:

Pradinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros 2017-05-31 2017-08-31

Papildomos atostogos

Prasideda Baigiasi
2017-02-17 2017-02-24
2017-04-18 2017-04-21

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2016-10-31 2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
Žiemos atostogos (6–IVg kl.) 2017-02-17
Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14
Vasaros (5 kl.) 2017-05-31 2017-08-31
Vasaros (6-IIIg kl.) 2017-06-05 2017-08-31

 

* IVg klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į  balandžio 18 dieną.

*II ir IVg klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą arba brandos egzaminus  švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

Papildomos atostogos 5 kl. mokiniams

Prasideda Baigiasi
2017-02-17 2017-02-24
2017-04-18 2017-04-21

Papildomų atostogų laikas suderintas su Gimnazijos taryba (2016-06-13 protokolo Nr. MT – 4).