Mokinių atostogos 2023-2024 m.m.:

Pradinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos atostogos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros 2024-06-12 2024-08-31

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2023-10-30 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05
Žiemos atostogos 2024-02-19 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-05
Vasaros 2024-06-27 2024-08-31

 Pastaba. Jeigu IV gimn. klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV gimn. klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.