Mokinių atostogos 2017-2018 m.m.:

Pradinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros 2018-06-01 2018-08-31

 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasės

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos atostogos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06
Vasaros 2018-06-18 2018-08-31

 

* IVg klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į  balandžio 18 dieną.

*II ir IVg klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą arba brandos egzaminus  švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.