Mokyklos istorija

1782 metais prie Simno bažnyčios vikariato veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi: 1 šlėkta, 8 miestiečiai, 1 kaimietis.1816 metais įsteigta valdinė mokykla. Po 1863 metų sukilimo valdinė mokykla buvo uždaryta. Uždarius lietuvišką mokyklą, atidaryta rusų mokykla.

1915 metais Simno šviesuolių rūpesčiu Simne ir keliuose kaimuose atidarytos lietuviškos pradinės mokyklos.

1943 metų rudenį mokiniai ir mokytojai mokslo metus pradėjo naujai pastatytoje mokykloje. 1944 metais veikė jau pilna progimnazija su keturiomis klasėmis.

1949 metų vasarą mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. Baigė 26 abiturientai. Šios laidos vadovas – poetas Anzelmas Matutis. Pirmosios laidos abiturientė – rašytoja Emilija Liegutė.

1969 metais prie senos mokyklos pastatytas trijų aukštų pastatas su sporto, aktų salėmis, rūbine, valgykla.

1994 metais mokykla šventė 50 metų jubiliejų.

2007-09-01 mokykla tapo gimnazija.

Žymūs mokiniai:

Mokyklos direktoriai:

1. Vaclovas Vaicekauskas (1943–1946)

2. Kazimieras Akelis (1946–1947)

3. Leonardas Grigaliauskas (1947–1948)

4. Stasys Pangonis (1948–1949)

5. Zigmunda Ciganova (1949–1952)

6. Vladas Žutautas (1952–1958)

7. Janina Guževičienė (1958– 979)

8. Anelė Mikalauskienė (1979–1987)

9. Nijolė Baziukevičienė (1987–2008)

10. Evaldas Jakubavičius (2009–2020)

11. Vilija Padimanskienė (2020–2021 l. e. direktoriaus pareigas)

12. Jolanta Gudelienė (nuo 2021)