Dėl 2% paramos mokyklai

Gerb. tėveliai, buvę mokyklos mokiniai ir visi, norintys paremti mūsų mokyklą

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. LR gyventojų, nepasinaudojusių šia galimybe, 2% pajamų mokesčio yra paliekami valstybės biudžetui.

Iš anksto dėkojame visiems, skyrusiems dalelę savo brangaus laiko paraiškai pildyti, ir už paramą mūsų gimnazijai.
Administracija.


Kaip pildyti formą FR0512 ver.2:

VMI turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas.
Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.). Atsisiūsti pildymo instrukciją (PDF)

1 laukelyje: Savo asmens kodą
2 laukelyje: Telefono numeris
3V laukelyje: Vardas
3P laukelyje: Pavardė
4 laukelyje: Adresas (tik asmenims, neregistruotiems elektoninėje VMI sistemoje)
5 laukelyje: 2015
6S laukelyje: įrašomas „X“ ženklas
E1 laukelyje: 
E2 laukelyje: 290244230
E3 laukelyje: Simno gimnazija
E4 laukelyje: 2,00
E5 laukelyje: 2017

Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys.


Formos pateikimas internetu

1 būdas:
Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512(2) pateikti internetu.
Prašymo FR0512 pateikimo „on-line“ būdu VMI naudojantis EDS, instrukcija

2 būdas:
Norintiems 2 proc. paramos skyrimo prašymą siųsti AVMI elektroniniu būdu, reikia atsisiųsti formų pildymo programą eFormFiller [vmi.lt], formą FR0512 ir formos blanką su ansamblio „VILNIS“ duomenimis (žiūrėti aukščiau).

Visą informaciją apie dokumentų pildymo programą ABBYY eFormFiller 2.5 rasite čia.


Papildoma informacija

Jei Jūs privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Jei šios deklaracijos Jūs teikti neprivalote, tai prašymą turite pristatyti pats valstybinės mokesčių inspekcijos artimiausiame skyriuje.

2 proc. paramos nuo gyventojų pajamų mokesčio skyrimo formą FR0512 ver. 2 užpildyti ir pristatyti apskrities VMI galite iki š.m. gegužės 1 dienos.

Rekvizitai:
Mokyklos kodas: 290244230
Pavadinimas: Simno gimnazija
Adresas: Vytauto 83, Simnas, Alytaus r. savivaldybė

Nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems mūsų mokyklą.