Direktorė

Jolanta Gudelienė

Nuo liepos 1 d. darbą pradėjo nauja Alytaus rajono Simno gimnazijos direktorė Jolanta Gudelienė. Prieš tai ji dirbo Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui, yra įgijusi muzikos pedagogo magistro kvalifikacinį laipsnį ir psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

 

 

 

 

 


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vita Jatkauskienė

  jatkauskienevita39@gmail.com

Gimė 1961 m. Išsilavinimas aukštasis-universitetinis. 1984 metais baigė Vilniaus universitetą ir įgijo rusų kalbos ir literatūros filologo, dėstytojo kvalifikaciją. 1999 metais baigė Šiaulių pedagoginį universitetą, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. Nuo 1984 metų dirbo Simno vidurinėje mokykloje rusų kalbos mokytoja, nuo 1995 metų lietuvių kalbos mokytoja.
Rusų k. ir lietuvių k. vyresnioji mokytoja. Nuo 2005 metų dirba Simno vidurinės, o nuo 2007 metų Simno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. II vadybinė kategorija.

 

 

VITOS JATKAUSKIENĖS

DARBO GRAFIKAS

2017-2018 m.m.

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00–12.00,  12.45–16.45 12.00–12.45
Antradienis 8.00–10.00, 14.20–16.20
Trečiadienis 10.20–14.20
Ketvirtadienis 9.30–11.30, 13.50–14.50
Penktadienis 11.30–12.30

Iš viso – 20 val.

 


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

   Danguolė Grėbliūnienė

    dangegreb@gmail.com

 Gimė 1963 m. Išsilavinimas aukštasis-universitetinis. 1987 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą – įgijo istorijos, teisės ir visuomenės mokslo mokytojos kvalifikacją. 2007 metais baigė Alytaus kolegiją, suteiktas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko kvalifikacija. Nuo 1987 metų dirbo Alytaus rajono 91 profesinėje mokykloje, istorijos, teisės ir visuomenės mokslo mokytoja. Nuo 1994 metų dirbo Simno vidurinėje mokykloje, istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja.  Nuo 1996 metų dirbo Simno žemės ūkio mokykloje, istorijos, teisės ir visuomenės mokslo mokytoja. Nuo 1997 metų – Lazdijų rajono Noragėlių seniūnijos seniūnė. Nuo 2000 metų dirbo Simno žemės ūkio mokykloje, istorijos, teisės ir visuomenės mokslo, vadybos ir verslo administravimo, marketingo vadybos vyresniąja mokytoja. Nuo 2009 metų  Simno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymui. II vadybinė kategorija.

SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMUI

DANGUOLĖS GRĖBLIŪNIENĖS

DARBO GRAFIKAS

2016-2017 m.m.

Savaitės diena  Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00-9.00, 10.10-13.10
Antradienis 8.00-12.00
Trečiadienis 9.15-13.15
Ketvirtadienis 12.30-16.30
Penktadienis 9.15-11.15, 13.15-15.15

Iš viso – 20 val.