Projektas „Nepamiršk parašiuto“

Gimnazijos  istorijos mokytoja Danguolė Grėbliūnienė ir ekonomikos mokytoja Asta Raulonienė pradėjo vykdyti jaunimo finansinio švietimo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektą „Nepamiršk parašiuto“, kurį koordinuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“)

Projekto „Nepamiršk parašiuto“ tikslas – padėti jaunuoliams susigaudyti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis. Siekdami, kad naudingą jaunam žmogui informaciją sužinotų kuo daugiau moksleivių visoje Lietuvoje. Dalyvavimas projekte – savanoriškas ir derinamas prie kiekvieno pedagogo galimybių. Medžiaga gali būti integruojama į įvairias pamokas – ekonomikos, istorijos, pilietiškumo ir kt., taip pat į klasės valandėles, derinama su projektine ar užklasine moksleivių veikla.

Visus 2018/2019 mokslo metus prie projekto prisijungusiose mokymo įstaigose vyks pamokos, kuriose jaunuoliai susipažins su valstybinio socialinio draudimo sistema. Projekte dalyvaujantiems mokytojams visada bus pasiruošę padėti projekto globėjai – „Sodros“ atstovas ir savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. Tam, kad projektas moksleiviams būtų ne tik naudingas, bet ir smagus, įdomus, dalyviai bus kviečiami išbandyti save kitais mokslo metais atsinaujinančioje protų kovų su Robertu Petrausku gimnazijų lygoje „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO 2018/2019“.

 Pamoka netradicinėje erdvėje

Alytaus r. Simno gimnazijos Iag mokiniai, vadovaujami ekonomikos mokytojos A. Raulonienės, lankėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriuje, kur darbuotoja Rasa Raibikienė supažindino su klientų aptarnavimo būdais ir tvarka. Mokiniai ne tik susipažino su skyriaus archyvu, bet ir sužinojo, kaip, kiek laiko saugomi įvairūs dokumentai. Paskui jie klausė paskaitą apie skyriaus veiklą, sužinojo, kokių specialybių darbuotojai dirba įstaigoje, galėjo užduoti klausimų.

Ši pamoka, tai dalyvavimas projekte „Nepamiršk parašiuto“, kurio  tikslas – padėti jaunuoliams susigaudyti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis.

               Ekonomikos mokytoja Asta Raulonienė