Pažymos apie skaitytus pranešimus

Pažyma apie skaitytą pranešimą ,,Lietuvių liaudies daina ir SMP galimybės ugdymo procese“ (2016-04-18 Nr. K3-356);

Pažyma apie skaitytą pranešimą ,,IKT ugdymo proceso dalis“ (2015-04-15 Nr. 32);

Pažyma apie parengtą programą ir organizuotą edukacinį renginį ,,Jurgis Baltrušaitis–pasaulio pilietis, kūrėjas, diplomatas, tėvynės patriotas“ (2015-05-28 Nr.K3-661);

Pažyma apie parengtą programą ir vestą seminarą ,,Netradiciniai vertybinių nuostatų ugdymo būdai“ (2015-04-17 Nr. K3-495);

Pažyma apie sukurtą programą ir vestą seminarą ,,Ritmo lavinimo ir kūrybiškumo derinimas muzikiniame ugdyme“ (2012-04-25 Nr. 3-423);

Pažyma apie sukurtą programą ir vestą seminarą ,,Mokinių įvertinimas muzikos pamokose“ (2012-03-14 Nr. 3-178);

Pažyma apie vestą seminarą ,,Darbas su programa Magic music maker ir IT panaudojimo galimybės muzikos pamokose“ (2011-01-19 Nr. 3-18);

Pažyma apie skaitytą pranešimą ,,Poezija–trumpiausias kelias į dialogą“ (2007-05-10 Nr. 3-406);

Pažyma apie vestą seminarą ,,Muzikinio ugdymo panašumai ir skirtumai Lietuvos ir Belgijos mokyklose“ (2007-10-08 Nr. 3-586);

Pažyma apie vetą seminarą ,,Muzikinio ugdymo patirtis ir inovacijos“ (2006-06-08 Nr. 3-351);

Pažyma apie vestą seminarą ,,Aktyvaus mokymo metodai muzikos pamokoje“ (2006-09-21 Nr. 3-440);

Pažyma dėl vesto seminaro ,,Bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų paskirtis. Santykis su kitais švietimą reglamentuojančiais dokumentais“ (2003-03-12 Nr.95);

Pažyma apie sukurtą programą ir vestą seminarą ,,Ugdymo turinio 9-12 klasėse kaitos sklaida“ (2000-04-17 Nr.52);

Pažyma apie pravestą seminarą ,,Vieno kompiuterio panaudojimas muzikos pamokoje“ (2000-06-06 Nr. 116);

Pažyma apie sukurtą programą ir pravestą seminarą ,,Baigiamojo muzikos egzamino reikalavimai ir naujovės“ (2000-01-19 Nr. 13).