2019 m. METINIS VEIKLOS PLANAS

Veiklos plano priedai

2018 m. gimnazijos tarybos veiklos planas

2018 m. pedagoginės veiklos priežiūros planas

Mokytojų tarybos posėdžiai

Mokinių tarybos 2018 m. veiklos planas

2018 m. vaiko gerovės komisijos veiklos planas

Metodinės tarybos 2018 m. veiklos planas

Estetinio lavinimo metodinės grupės 2018 m. veiklos planas

Realinių mokslų metodinės grupės 2018 m. veiklos planas

Klasių auklėtojų metodinės grupės 2018 m. veiklos planas

Humanitarinių mokslų metodinės grupės 2018 m. veiklos planas

Pradinių klasių metodinės grupės 2018 m. veiklos planas

Logopedės Renatos Danevičienės 2018 m. veiklos planas

2018 m. karjeros ugdymo planas

Socialinės pagalbos mokiniams,jų šeimoms 2018 m. veiklos planas

2018 m. neformalaus ugdymo planas

2019-2020 m. m. Sveikatos ugdymo planas


Veiklos planas 2018 m.

Veiklos planas 2017 m.

Veiklos planas 2016 m.

Strateginis planas

Veiklos ataskaitos:

Veiklos ataskaita 2018 m.

Veiklos ataskaita 2017 m.

Veiklos ataskaita  2016 m.

Veiklos ataskaita  2015 m.

Veiklos ataskaita 2014 m.

Veiklos ataskaita  2013 m.

Veiklos ataskaita  2012m.

Veiklos ataskaita  2011 m.

Veiklos ataskaita  2010 m.