2020–2021 MOKSLO METŲ SIMNO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

2020 M. METINIS VEIKLOS PLANAS (ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA)
2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (projektas)

Veiklos plano priedai

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M.

GIMNAZIJOS TARYBOS  VEIKLOS PLANAS 2020 M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 M. VEIKLOS PLANAS

2019 M.  NEFORMALAUS UGDYMO PLANAS

UGDYMO KARJERAI 2019 M. VEIKLOS PLANAS

SOCIALINĖS PAGALBOS MOKINIAMS, JŲ ŠEIMOMS 2020 M. VEIKLOS PROGRAMA

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

REALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

ESTETINIO LAVINIMO METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO  METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2019 M.  NEFORMALAUS UGDYMO PLANAS

2019-2020 m. m. SVEIKATOS UGDYMO PLANAS

2019 M. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2020 M. PEDAGOGINĖS VEIKLOS  PRIEŽIŪROS PLANAS


Veiklos planas 2018 m.

Veiklos ataskaitos:

Veiklos ataskaita 2019  m. (projektas)

Veiklos ataskaita 2018 m.