2021-2022 MOKSLO METŲ SIMNO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

2021 m. spalio mėn. veiklos planas

2020–2021 MOKSLO METŲ SIMNO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANAS

2021 – 2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS (PROJEKTAS)

2021 M. METINIS VEIKLOS PLANAS (ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA)
2020 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS 2021 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS
MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS PLANAS

ALYTAUS  R. SIMNO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Alytaus r. Simno gimnazijos socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsauga

Veiklos plano priedai

METODINĖS TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

GIMNAZIJOS TARYBOS  2021 m. VEIKLOS PLANAS 

SIMNO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2021 M. VEIKLOS PLANAS

ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO SKYRIAUS
UGDYMO PROCESO STEBĖSENOS PLANAS 2021 M

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS

2019 M.  NEFORMALAUS UGDYMO PLANAS

UGDYMO KARJERAI 2021 M. VEIKLOS PLANAS

SOCIALINĖS PAGALBOS MOKINIAMS, JŲ ŠEIMOMS 2020 M. VEIKLOS PROGRAMA

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

REALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

ESTETINIO LAVINIMO METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO  METODINĖS GRUPĖS 2021 M. VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2019 M.  NEFORMALAUS UGDYMO PLANAS

2019-2020 m. m. SVEIKATOS UGDYMO PLANAS

2020 M. PEDAGOGINĖS VEIKLOS  PRIEŽIŪROS PLANAS

MOKINIŲ TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS


Veiklos planas 2018 m.

Veiklos ataskaitos:

Veiklos ataskaita 2019  m. (projektas)

Veiklos ataskaita 2018 m.