VEIKLOS PLANAS 2019m.


Veiklos plano priedai

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

2019 M.  NEFORMALAUS UGDYMO PLANAS

UGDYMO KARJERAI 2019 M. VEIKLOS PLANAS

SOCIALINĖS PAGALBOS MOKINIAMS, JŲ ŠEIMOMS 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

REALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

ESTETINIO LAVINIMO METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO  METODINĖS GRUPĖS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2019 M.  NEFORMALAUS UGDYMO PLANAS

2019-2020 m. m. SVEIKATOS UGDYMO PLANAS

2019 M. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2019 M. PEDAGOGINĖS VEIKLOS  PRIEŽIŪROS PLANAS


Veiklos planas 2018 m.

Veiklos planas 2017 m.

Veiklos planas 2016 m.

Strateginis planas

Veiklos ataskaitos:

Veiklos ataskaita 2019  m. (projektas)

Veiklos ataskaita 2018 m.

Veiklos ataskaita 2017 m.

Veiklos ataskaita  2016 m.

Veiklos ataskaita  2015 m.

Veiklos ataskaita 2014 m.

Veiklos ataskaita  2013 m.

Veiklos ataskaita  2012m.

Veiklos ataskaita  2011 m.

Veiklos ataskaita  2010 m.