VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2019 m. gruodžio 03 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2019 m.
3 ketvirtis
2018 m.
1 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja 5,54 812,30 393,59
2 Auklėtojo padėjėja 3,00 613,98 476,47
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1540,73 1183,50
4 Direktorius 1,00 2003,34 1486,65
5 Kiemsargis 1,25 555,00 415,47
6 Logopedas 1,50 1072,66 632,40
7 Meninio ugdymo pedagogė 0,25 243,30 719,84
8 Mokytojas 34,00 762,65 544,98
9 Pailgintos dienos grupės auklėtojas 1,00 838,82 0,00
10 Pastatų priežiūros darbininkas 1,00 555,00 423,02
11 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,00 1142,55 739,23
12 Sekretorė 1,00 613,98 459,71
13 Socialinis pedagogas 1,00 1415,83 1023,81
14 Ūkvedys 1,00 716,23 532,79
15 Vairuotojas 3,00 602,82 374,29
16 Valytoja 8,75 472,78 327,99
17 Vyr. buhalteris 1,00 1143,83 879,14

 

Vyr. buhalterė                                      Alma Misevičiūtė