„Alytaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, įkuriant ir atnaujinant edukacines erdves“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705).

Alytaus rajono savivaldybės administracija 2018 m. kovo 27 d. su viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė paramos sutartį, kuria projektui skiriamas finansavimas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projektą įgyvendina keturi partneriai: Alytaus rajono savivaldybės administracija (projekto vykdytojas), Alytaus r. Simno gimnazija (projekto partneris), Alytaus r. Butrimonių gimnazija (projekto partneris), Alytaus r. Miroslavo gimnazija (projekto partneris).

Projekto metu bus modernizuoti Alytaus r. Simno, Butrimonių ir Miroslavo gimnazijų ikimokykliniai skyriai, sukurta 60 naujų vietų, įsigyti būtini baldai ir edukacinės priemonės.
Įgyvendinus projektą, bus atnaujintos 6 ugdymo įstaigų grupės, iš kurių 3 grupės kuriamos naujai (po vieną grupę kiekvienoje iš planuojamų atnaujinti įstaigų), sutvarkyta lauko teritorija.
Projektu siekiama padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei pagerinti  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybę Alytaus rajone. Modernizavus grupes padidės vietų skaičius ugdymo įstaigose bei vaikams bus sukurtos kokybiškos ugdymo paslaugos.

Bendra projekto vertė  597 456,88 Eur, iš jų: 494 007 Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 43 588 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir 59 861,88 Eur – iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2020-03-31.

 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) gegužės 14 d. prasidėjo 1–4 klasėms skirtų mokymo priemonių ir įrangos pristatymas į mokyklas. Už 2 023 683,86 eurų 676 šalies mokyklos gaus 58 pavadinimų priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti.

Mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programas, edukacinė aplinka pasipildė priemonėmis, skirtomis gamtamoksliam ugdymui. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

Šį projektą finansuoja Europos regioninis plėtros fondas.

Projekto vykdymas gimnazijoje

Simno gimnazijos bendruomenės sprendimu mokinių ugdymui 2018-2019 m.m. atskiroje patalpoje įkurta gamtos mokslų laboratorija, kurioje įrengta 20 atskirų darbo vietų. Gauti  58 pavadinimų mokymo priemonių paketai, skirti 1–4 ir 5–8 klasių mokinių ugdymui, parengti pamokų veiklų aprašai. Internetinėje erdvėje paskelbta „Medžiaga mokytojams“
(adresu http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html), kurioje galima rasti pamokų ir priemonių panaudojimo aprašymų.

      

       

       

      

Modernios laboratorijos Butrimonių ir Simno gimnazijose

Šių metų sausio 12 d. Alytaus rajono savivaldybės administracija su VšĮ „Centrine projektų valdymo agentūra“ pasirašė projekto „Alytaus rajono bendrojo ugdymo įstaigų aprūpinimas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga“ finansavimo sutartį. Bendras projekto biudžetas – 106.845,41 Eur. Europos Sąjungos fondų lėšos – 90.818,00 eurų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 8.014,00 eurų, Alytaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 8.013,41 eurų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas – bendrojo ugdymo įstaigų veiklos efektyvumo didinimas ir modernių mokymosi erdvių kūrimas Alytaus rajono savivaldybėje. Siekiant projekto tikslo, atrinktos dvi gimnazijos – Simno ir Butrimonių, kuriose 2016 m. rugsėjo 1 d. duomenimis mokėsi daugiausiai mokinių – atitinkamai 326 ir 210 mokinių. Šios gimnazijos yra projekto partneriai.

Projekto įgyvendinimo metu abejose gimnazijose bus atlikti esamų laboratorijų remonto darbai: atnaujinta elektros instaliacija, įrengtas vėdinimas bei įrengtos naujos  ir modernios, reikalavimus atitinkančios patalpos chemijos, fizikos laboratorijoms. Laboratorijos bus aprūpintos naujais, saugos reikalavimus atitinkančiais laboratoriniais baldais ir įranga, mokymosi priemonėmis, skirtomis gamtos, chemijos ir fizikos mokomiesiems dalykams.

Įrengtose laboratorijose mokysis Alytaus rajono Simno ir Butrimonių gimnazistai, tačiau planuojama ir kitų Alytaus rajono  mokyklų mokiniams organizuoti specialius mokymus, konsultacijas naujose laboratorijose.

Tikimasi, kad projekto metu sukurta šiuolaikiška ir kūrybiška mokymosi aplinka, kuriamas patrauklus ir įtraukus ugdymas, stiprinama mokymosi motyvacija, kompetentingi pedagogai, naujo mokymo metodai ir formos sudarys sąlygas gerinti mokymosi rezultatus.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019 m. sausio mėnuo.