Geros savijautos programa

Nuo 2021 m. spalio mėnesio Simno gimnazija dalyvauja Geros savijautos programoje, kurią finansuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šia programa siekiama sumažinti nuotolinio mokymo pasekmes vaikų ir jaunimo fizinei bei psichikos sveikatai. Ja siekiama gerinti mokinių emocinę būklę ir, sukuriant kuo palankesnes sąlygas, patirti mokymosi sėkmę jau sugrįžus į klases.

Gimnazija pagal savo poreikius gali užsisakyti tikslines programas iš teikėjų sąrašo psichologų paskaitoms, emocinio intelekto mokymams organizuoti ir kt. Už programos įgyvendinimą gimnazijoje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Jatkauskienė.

Tikslinės įvairaus pobūdžio geros savijautos programos skirtos visų klasių mokiniams ir atitinka tam tikro amžiaus vaikų ir paauglių raidos ypatumus. Paslaugų teikėjai siūlo socialinių emocinių įgūdžių, grupinio psichologinio konsultavimo, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių, nusiraminimo, relaksacijos ir streso valdymo technikų mokymo programas. Taip siekiama ugdyti mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, stiprintų vaikų ir jaunuolių psichologinį atsparumą, savivertę bei skatintų jų motyvaciją mokytis.

Su Geros savijautos programa ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašu galima susipažinti čia:
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/geros-savijautos-programa