Alytaus r. Simno gimnazijos nuotolinio mokymo/si karantino metu taisyklės

Ugdymo proceso organizavimo karantino metu nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos ir psichosocialinių sąlygų gerinimo tvarka

Priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas    

Dėl priėmimo į mokyklas aprašo pakeitimo 2020

Alytaus r. Simno gimnazijos  mokytojų darbo laiko grafikų sudarymo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pamokų/ugdymo dienų lankomumo apskaitos  ir drausmės palaikymo gimnazijoje tvarkos aprašas
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė
Alytaus r. Simno gimnazijos vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas
Alytaus r.  Simno gimnazijos pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas
Alytaus r. Simno gimnazijos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį  vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Alytaus r. Simno gimnazijos darbo tvarkos taisyklės

Mokinių, sergančių lėtinėmis   neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso   organizavimo tvarkos aprašas 2 priedas 

Simno gimnazijos moksleivių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas 

Prašymas dėl savirūpos organizavimo 3 priedas

Individualus savirūpos planas. 1 priedas dermatitui

Individualus savirūpos planas 1 priedas cukrinis diabetas

Individualus savirūpos planas 1 priedas bronchų astma