Alytaus r. Simno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Melioratorių g. 10, Simnas, LKT-64307 Alytaus r.
telefono numeris +37061407178

PRANEŠIMAS   DĖL ALYTAUS RAJONO SIMNO VAIKŲ DARŽELIO IR ALYTAUS R.

       SIMNO GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

       Informuojame, kad Alytaus rajono savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 12 d. priimtu sprendimu Nr. K-62 sutiko, kad jungimo būdu būtų reorganizuotas Alytaus rajono Simno vaikų darželis jį prijungiant prie Alytaus r. Simno gimnazijos, kuri po reorganizavimo tęstų veiklą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka, yra parengti Alytaus rajono Simno vaikų darželio ir Alytaus r. Simno gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašas ir po reorganizavimo tęsiančio veiklą juridinio asmens Alytaus r. Simno gimnazijos veiklos nuostatų projektas.

 1. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos duomenys:
  • pavadinimas – Alytaus rajono Simno vaikų darželis;
  • teisinė forma – biudžetinė įstaiga (savivaldybės);
  • buveinė – Melioratorių g. 10, Simnas, Alytaus r.;
  • kodas 190228378;
  • registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.
 1. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos duomenys:

       2.1. pavadinimas – Alytaus r. Simno gimnazija;

       2.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga (savivaldybės);

2.3. buveinė – Vytauto g. 83, Simnas, Alytaus r.;

2.4. kodas 290244230;

2.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

 1. Reorganizavimo būdas

Reorganizavimo būdas – jungimo, prie Alytaus r. Simno gimnazijos prijungiant Alytaus rajono Simno vaikų darželį.

 1. Pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Alytaus rajono Simno vaikų darželis.
 2. 5. Tęsianti veiklą po reorganizavimo biudžetinė įstaiga – Alytaus r. Simno gimnazija.
 3. Momentas, nuo kurio pasibaigiančios biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos pereina tęsiančiai veiklą po reorganizavimo biudžetinei įstaigai – po to, kai po reorganizavimo tęsiančios veiklą biudžetinės įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka diena.

Informuojame, kad trisdešimt dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienraštyje „Vakaro žinios“ dienos reorganizavime dalyvaujančio ir reorganizuojamo juridinio asmens kreditoriai bei kiti suinteresuoti asmenys Alytaus rajono savivaldybės administraciniame pastate (Pulko g. 21, Alytus, IV aukšte, 304 kabinete, tel. (8 315) 69 004, darbo dienomis (pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12.45 val.) gali susipažinti su šiais dokumentais: Alytaus rajono Simno vaikų darželio ir Alytaus r. Simno gimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo tęsiančios veiklą biudžetinės įstaigos Alytaus r. Simno gimnazijos nuostatų projektu bei reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigų – Alytaus rajono Simno vaikų darželio ir Alytaus r. Simno   gimnazijos – praėjusių trejų metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitomis.

 

Jolanta Kručkauskaitė,

                                                                                                                    adminisracijos direktorė