Neformalaus ugdymo programa

Neformalaus ugdymo programa 2015 m.

Uždavinys – Ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir bendrąsias kompetencijas.

 

Veiklos turinys
Data
Dalyviai
Atsakingi
Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“,  LIONS QUEST programa Per m. m. 5 klasės V.Jatkauskienė

5 klasių auklėtojos

Susitikimas su profesinio švietimo centro, karjeros planavimo, darbo biržos atstovais Per m. m. 1g – 4g kl. D. Grėbliūnienė

Ž. Bagdžiūnienė

Tėvų dienos Per m. m. 5-8, 1g-4g
Klasių auklėtojai
Sportinės varžybos (atskiras planas) Per m. m. 5 – IVg  kl. Kūno kult. mokyt.
Dalyvavimas rajono, apskrities, respublikiniuose renginiuose (parodose, konkursuose ir t.t.) Per m. m. 1 – 8 kl.

1g – 4g kl.

Mokytojai

Būrelių vadovai

Konkursas „Saugiausia klasė“ Spalis-gruodis 6-II g kl. D. Grėbliūnienė

Ž. Bagdžiūnienė

Dalyvauti respublikos rašinių konkursuose Per m. m. 5-4g kl. Lietuvių k. mokyt.
Parodos bibliotekoje Per m. m. 1-IV g L. Daniulevičienė
Respublikinis mokinių projektas-konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” Sausis- vasaris Ig – 4g kl. V.Šveiterytė

V.Zabita

G.Petkevičienė

Bendrų renginių organizavimas su aukštosiomis mokyklomis ir kt. švietimo įstaigomis mokinių profesinio orientavimo klausimais Per m. m. I-4g kl. D. Grėbliūnienė

Ž.Bagdžiūnienė

Bendradarbiavimo ryšių plėtojimas su kitomis gimnazijomis. Per m. m. Mokiniai ir mokytojai E. Jakubavičius

D. Grėbliūnienė

Sausio mėn.
Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ (Laisvės gynėjų dienai) 01-13 1-IVg kl. D. Grėbliūnienė,

Klasių auklėtojai

Meninio skaitymo konkursas 01-21

01-22

5 – 8 kl.

1g – 4g kl.

Lietuvių k. mokytojai
Vasario mėn.
„Šauniausias gimnazistas“ 02-06 I-IVg kl. A.Kyguolienė mokinių taryba
Tradicinis koncertas tėvams 02-10 1-IVg kl. Būrelių vadovai
Saugaus interneto mėnuo vasaris 5 -IVg kl.  D.Kavaliauskienė

V.Guževičienė

Šventinis vakaras

„Šimtas beliko mokytis dienų…“

02-13 IIIg – IVg kl. Kl. auklėtojai

IVg kl. mokiniai

IIIg kl. puošia patal.

Pradinuko savaitė 02-09-13 1-4 kl. D.Ardzevičienė
Kovo mėn.
Tradicinė Kaziuko mugė Simne 03-11 5-8 kl.

1g-4g kl.

Kl. auklėtojai

Būrelių vadovai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 03-10 1-8 kl.,

1g – 4g kl.

V.Šveiterytė

Lietuvių kalbos mokytojos

Resp. vertėjų konkursas „Tavo žvilgsnis“ Lapkritis-kovas I-IVg kl. Užsienio k. mokyt.
Knygnešio diena 03-16 5-8 kl. L. Daniulevičienė
Tarptautinis matematikos konkursas

„Kengūra 2011“

03-18 6-8 kl. Matematikos

mokytojai

Akcija „Savaitė be patyčių” 23-27 5-IVgkl. D. Grėbliūnienė

Ž. Bagdžiūnienė

A.Goštautienė

Klasių auklėtojai

 Žemės diena 03-20 1-8 kl. G.Kanapickas

Prad. kl. mokytojos

Išvyka į Metelių regioninį parką „Paukščių sutiktuvės” Kovas 7 kl. R.Pavolienė

O. Bernatavičienė

Balandžio mėn.
Šviesaforo šventė 04-17 1-4 kl. J. Mikelionienė
Akcija „ DAROM“ Balandis 5- IIIg kl. D.Grėbliūnienė

Mokinių taryba

Jurginių diena 04-23 5-IIgkl. L. Žemaitienė

Maironiečių būrelis

Gegužės mėn.
Abėcėlės šventė Gegužė 1 kl. L.Kučinskienė
Šventinė popietė

„Paskutinis nuaidi skambutis“

05-29 4g kl.

D. Grėbliūnienė

D. Gudaitienė

Respublikinis dainos ir šokio festivalis „Pavasario šėlsmas” Gegužė 5-IIIg kl. A. Kyguolienė

Z. Belickienė

Pavasario diena Europoje. 05-09 8-IIIgkl. L.Rančelienė
Saugaus eismo pamokos, egzaminai dviratininko pažymėjimams gauti Gegužė D.Kazlauskienė

D.Gudaitienė

Šeimos šventė 05-15 1-IVgkl. D.Kavaliauskienė

L.Matulevičienė

Klasių auklėtojai

Sporto šventė 05-22 1-IVg kl. D.Gudaitienė

J.Bagdanavičius

Birželio mėn.
Projektas „Pradinuko vasara“ 06-06 1-4 kl.
Pradinių klasių mokytojos
Vasaros stovykla. Birželio mėn. 5-IIIg kl.

Ž.Bagdžiūnienė

D.Seniūnienė

J. Bagdanavičius

Liepos mėn.
Brandos atestatų įteikimo šventė Liepa IVg kl.

Administracija

Abiturientų  aukl.

Sporto stovyklos – renginiai Liepa-rugpjūtis
J.Bagdanavičius
Rugsėjo mėn.
Mokslo metų šventė

„Ir vėl skambės rugsėjo varpelis“

09-01 5-8 kl.

Ig -IVg kl.

D. Grėbliūnienė

1-ų kl. mokytojos

Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo (parodos, popietės) Rugsėjis 1-8 kl.
Žydų genocido diena (kapų tvarkymas,  gėlių padėjimas kapuose Pošnelės giraitėje) 09-23 IIg-IVg kl. D. Grėbliūnienė

Mokinių taryba

Europos kalbų diena 09-23 5-8 kl.

Ig-IVg kl.

V. Baranauskienė

Užsienio k. mokyt.

Spalio mėn.
Mokinių savivaldos diena

Mokytojo profesinė šventė

10-05 5-8 kl.

Ig-IVg kl.

IVg  kl. mokiniai,

klasių auklėtojai

Rudenėlio šventė Spalis 5-8 kl.

I-IVg kl.

L. Kučinskienė
Akcija „Uždek žvakelę ant pamiršto kapo“ Spalio 16-21d. 5-8 kl.

Ig – IVg kl.

Klasių  auklėtojai
Lapkričio mėn.
Tolerancijos diena 11-17 5-IVg kl.
J. Lapinskienė
Projektas „Etnografiniai regionai“ Lapkritis 5-IIg kl.
Lietuvių kalbos mokytojos
Gruodžio mėn.
Antikorupcijos diena 12-08 5-IVg kl.

D.Grėbliūnienė

Ž. Bagdžiūnienė

Kalėdinės eglutės įžiebimas 12-09 5-IVg kl.
A.Kyguolienė
Adventinis rytmetys Gruodis 5-8 kl.

Ig-IVg kl.

D. Seniūnienė

Klasių auklėtojai

Būrelių vadovai

Akcija „Pasaulis be skurdo“ Gruodis

II –III sav.

5-IVg kl.
Mokinių taryba
Sporto renginiai „Augu sveikas“:

·  tarpklasiniai sporto renginiai

· tarpmokykliniai sporto renginiai.

Gruodis –

birželis

 5-8 kl.

Ig-IVg kl.

D. Gudaitienė

J. Bagdanavičius

         Prieškalėdinė akcijos savaitė

„Gerumo nebūna per daug“

Gruodžio

14-18 d.

1-8 kl.

Ig-IVg kl.

A. Tamulynienė

Pradinių kl. mokyt.

Mokinių taryba

Klasių auklėtojai

Kalėdinių  puokščių paroda Gruodžio

14-18 d.

5-8 kl.

Ig-IVg kl.

L. Daniulevičienė

Klasių auklėtojai

Naujametiniai karnavalai

„ Prie eglutės“

12-18 1 – 4 kl. Pradinių kl. mokyt.

D.Grėbliūnienė

Klasių auklėtojai

Pavaduotoja ugdymui                                                                   Danguolė Grėbliūnienė