Neformalaus ugdymo programa

Uždavinys – Kurti aktyvią, sveiką, saugią, skatinančią  pilietiškumą ugdančias iniciatyvas bendruomenę.

Informacija ruošiama.