Ugdymas karjerai

Mokykla, siekdama kokybiškai teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas, nuo 2013m. dalyvauja  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos  modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “.

Ugdymo karjerai paskirtis: ugdyti mokinių gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros formavimui, atsižvelgiant į mokinio siekius, gebėjimus ir asmeninius poreikius.

Ugdymo karjerai teikiamos paslaugos: 

  • Mokiniams vedami užsiėmimai, kurių metu jie susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius.
  • Atlieka testus, kurie padeda išsiaiškinti polinkį į tam tikrą veiklą, planuoti savo būsimą karjerą.
  • Mokoma sudaryti karjeros planą.
  • Teikiamos individualios konsultacijos.

Darbo grupė, atsakinga už karjeros paslaugų teikimą gimnazijoje koordinuoja ir planuoja mokinių, jų tėvų ir klasių auklėtojų darbą.

Ugdymo karjerai darbo grupė:

Žaneta Bagdžiūnienė, socialinė pedagogė,

Danguolė Grėbliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Lina Rančelienė, klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

Lina Daniulevičienė, bibliotekininkė.

Visus, kuriems sunku apsispręsti dėl savo karjeros, kviečiame kreiptis į karjeros koordinatorę – socialinę pedagogę Žaneta Bagdžiūnienę. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku prašome registruotis iš anksto.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje

www. mukis.lt