Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai paskirtis: ugdyti mokinių gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros formavimui, atsižvelgiant į mokinio siekius, gebėjimus ir asmeninius poreikius.

Ugdymo karjerai teikiamos paslaugos: 

  • Mokiniams vedami užsiėmimai, kurių metu jie susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius.
  • Atlieka testus, kurie padeda išsiaiškinti polinkį į tam tikrą veiklą, planuoti savo būsimą karjerą.
  • Mokoma sudaryti karjeros planą.
  • Teikiamos individualios konsultacijos.

Darbo grupė, atsakinga už karjeros paslaugų teikimą gimnazijoje koordinuoja ir planuoja mokinių, jų tėvų ir klasių auklėtojų darbą.

Ugdymo karjerai darbo grupė:

Danguolė Grėbliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Žaneta Bagdžiūnienė, socialinė pedagogė,

Daiva Seniūnienė klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė,

Profesinio kryptingumo testus rasite šiose svetainėse:

www.darborinka.lt

www.cvonline.lt

www.karjeroscentras.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.eoroguidance.lt

www. mukis.lt

Naudingos nuorodos

www.profesijupasaulis.lt „Profesijos vadovo“ elektroninė versija (apie 700 nuotraukomis iliustruotų profesijų). Informacija apie visas profesijas, mokyklas, aukštąsias mokyklas ir kt. Patarimai kaip rašyti CV, motyvacinį laišką ir pan.
www.kurstudijuoti.lt
www.studijos.lt
Studentų priėmimo taisyklės į valstybines aukštąsias mokyklas: akademijas, universitetus, kolegijas; studijų programos, konkursinio balo sandara ir metinė studijų kaina; informacija apie aukštųjų mokyklų planuojamas „Atvirų durų“ dienas ir kt.
www.stojimai.lt Rasite balų skaičiuoklę; studijų programų analizę; programų pasirenkamumo palyginimą.
www.aikos.smm.lt Informacija, sukaupta švietimo, statistikos ir darbo informacinėse sistemose įvairioms vartotojų grupėms. Rasite profesijas ir jų aprašus.
www.lamabpo.lt Rasite studijų programas, prašymo blanką, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją./td>
www.ltd.lt Pateikiamos darbo rinkos tendencijos ir prognozės.
www.egzaminai.lt Egzaminų centro informacija.
http://euroguidance.lt Informacija apie vidurinį ir profesinį mokymą, aukštąjį mokslą kolegijose ir universitetuose, mokymosi galimybes užsienyje. Karjeros planavimo žingsniai, įvairūs testai, „Profesijos vadovo“ elektroninė versija .
www.darborinka.lt Pateikiamas Lietuvos profesijų klasifikatorius, darbo rinkos profesinio mokymo programų bei įstaigų duomenų bazė ir kt. Suteikiama galimybė konsultuotis internetu. Profesinio kryptingumo testai.
www.karjeroscentras.lt Informacija ieškantiems ir siūlantiems darbą. Įvairūs testai.
www.tinklas.lt Didžiausių Lietuvos miestų mokymo įstaigų informacinė bazė. Lietuvos mokymo įstaigų svetainių informacinė bazė. Mokomųjų ir naudingų kompiuterinių programų informacinė bazė.
www.vdu.lt/jkc Jaunimo karjeros centras.
www.cv.lt Seniausias Lietuvoje darbo paieškos ir pasiūlos tinklalapis.
www.mokslas.lt Visų Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų, akademijų adresai, studijų programos, priėmimo tvarka, priimamųjų skaičius, specialistų poreikis. Čia pateikiama informacija apie tarptautinius bendradarbiavimo projektus mokslinių tyrimų srityje, stažuočių studijų užsienyje galimybes. Puslapyje sukaupta išsami Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų, LR įstatymų projektų bei švietimo ir mokslo ministro įsakymų projektų duomenų bazė.
www.rmtkr.lt Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai, Karjeros planavimo centras
www.karjeroscentras.lt Jaunimo karjeros centras.
http://itmis.lt Jaunimo karjeros centras. Kaupiamos žinios apie mokslą ir studijas.