Jolanta Gudelienė

Kontaktai
Telefonas: +37031560344
El. paštas: simnodirektore@gmail.com

Darbo laikas

Pirmadienis–ketvirtadienis  08.00–17.00
Penktadienis 08.00–15.45
Pietų pertrauka
I–V
12.00–12.45

Direktoriaus priėmimo valandos

Pirmadienis

14.00 – 16.00

Trečiadienis

9.00 – 11.00

Ketvirtadienis

14.00 – 16.00

Būtina išankstinė registracija telefonu +37031560344 arba el.paštu simnodirektore@gmail.com

Direktoriaus funkcijos:

 • Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Gimnazijos veiklą.
 • Analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklą, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais; užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 • Vadovauja Gimnazijos strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano bei kitų dokumentų rengimui bei jų įgyvendinimui.
 • Vykdo ugdymo kokybės stebėjimą ir analizę.
 • Atstovauja Gimnazijai kitose institucijose ir organizacijose.
 • Rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą.
 • Sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes ir kt.
 • Tvirtina Gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Nustato administracijos darbuotojų veiklos sritis, funkcijas.
 • Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais vykdo darbuotojų priėmimą, nustato jų darbo užmokestį; atlieka funkcijas, susijusias su darbo santykiais.
 • Vykdo ugdytinių priėmimą į Gimnaziją teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Bendradarbiauja su pagalba mokiniui, mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis įstaigomis, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Vykdo teisės aktų įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.

Išsilavinimas

Projektai

Sertifikatai, pažymėjimai

Konferencijos

Pažymos apie skaitytus pranešimus