DARBUOTOJAI

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

Simno gimnazijos direktorius Jolanta Gudelienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už ikimokyklinį ugdymą Danguolė Grėbliūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Jatkauskienė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Grupė
1.  Aurelija Kubilienė

Natalija Kuraitienė

Mokytojos Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytos „Vabaliukai“
2.  Jolanta Malaškevičienė

Aldona Mocevičienė

Mokytojos Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Pelėdžiukai“
3.  Vita Barštienė

Natalija Kuraitienė

Mokytoja Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos „Kodėlčiukai“

 

4.  Irena Emartienė

Vaida Ūselienė

Mokytojos Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos „Smalsiukai“

 

5.  Valerija Krasauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja kvalifikacinė kategorija „Žiniukai“
7.  Vaida Ūselienė Logopedė
8. Aldona Mocevičienė Meninio ugdymo mokytoja Vyr. muzikos mokytojos kvalifikacinė kategorija