DARBUOTOJAI

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

Simno gimnazijos direktorius Evaldas Jakubavičius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už ikimokyklinį ugdymą Danguolė Grėbliūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Jatkauskienė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Grupė
1. Aurelija Kubilienė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Vabaliukų“
2. Vita Jušinskaitė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Kodėlčiukai“

„Pėlėdžiukai“

3. Vaida Ūselienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Pelėdžiukai 2“

 

4. Irena Emartienė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Pelėdžiukai“

 

5. Danutė Pikūnienė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Kodėlčiukai“

 

6. Natalija Kuraitienė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija  

„Vabaliukų“

7. Renata Danevičienė Logopedė  
8. Aldona Mocevičienė Meninio ugdymo mokytoja Vyr. muzikos mokytojos kvalifikacinė katego