DARBUOTOJAI

ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJA

Simno gimnazijos direktorius Vilija Padimanskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už ikimokyklinį ugdymą Danguolė Grėbliūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vita Jatkauskienė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Grupė
1. Aurelija Kubilienė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Vabaliukų“
2. Vita Jušinskaitė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Kodėlčiukai“

„Pėlėdžiukai“

3. Vaida Ūselienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Pelėdžiukai 2“

 

4. Irena Emartienė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija „Pelėdžiukai“

 

5. Danutė Petrikienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyr. mokytoja kvalifikacinė kategorija „Žirniukų“

 

6. Natalija Kuraitienė Auklėtoja Vyr. auklėtojos kvalifikacinė kategorija  

„Vabaliukų“

7. Danutė Matulevičienė Logopedė Logopedė  metodininkė kvalifikacinė kategorija.
8. Aldona Mocevičienė Meninio ugdymo mokytoja Vyr. muzikos mokytojos kvalifikacinė katego