COMENIUS DAUGIAŠALĖS MOKYKLŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS

 „VANDUO-EUROPOS TURTAS‘‘

(‘‘WET- Water Europe‘s Treasure‘‘)

           Simno gimnazija dalyvavo Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekte ,,Vanduo – Europos turtas“. Projektas buvo finansuojamas Europos Komisijos. Comenius programa buvo Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administravo Švietimo mainų paramos fondas.

Comenius mokyklų partnerystė: tai mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungė bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Šios veiklos tikslas buvo stiprinti europinę dimensiją mokykliniame ugdyme, skatinant bendradarbiavimą tarp Europos mokyklų. Bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turėjo galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti gerąja patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Šiame projekte dalyvavusios šalys:

  1. Italija,
  2. Kipras,
  3. Kroatija,
  4. Vokietija,
  5. Lietuva.

PROJEKTE DALYVAVUSIOS MOKYKLOS:

  1. INSTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA DELL`INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO (ITALIJA)
  2. GYMNASIO STAVROU (KIPRAS)
  3. OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠICA(KROATIJA)
  4. MITTELSCHULE LINDAU (B)  (VOKIETIJA)
  5. ALYTAUS R. SIMNO GIMNAZIJA (LIETUVA)

Projekto tikslai:

Mokiniai įgijo žinių apie vandens reikšmę  žmogaus gyvenime  ir jo išsaugojimą ateities kartoms.

Susipažino su vandens  svarba susisiekimui, žuvivaisai, žemės ūkiui, turizmui.

Atliko tyrimus vandens kokybei nustatyti šalia Simno esančiuose vandens telkiniuose.

Tobulino anglų kalbos, informacinių technologijų įgūdžius.

Švietė ir informavo vietos bendruomenę apie vandens taupymo būdus.

Projekto trukmė: 2012-2014 m.

Projekto veikla buvo integruojama į mokyklos ugdymo programą: anglų kalba, geografija, biologija, dailė, IKT

Projektą koordavo anglų kalbos mokytoja Rasa Ručienė