Lions quest Lietuva

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Šio projekto lėšomis mokyklose įgyvendinamos įvairios prevencinės programos. Vienoje iš jų LIONS QUEST programoje „Paauglystės kryžkelės“ dalyvauja mūsų mokyklos bendruomenė.

LIONS QUEST programos misija – įgalinti suaugusiuosius ir padėti jiems visame pasaulyje užauginti rūpestingą ir atsakingą jaunąją kartą. Programomis siekiama paremti teigiamą viso jaunimo potencialą, esminių įgūdžių ir charakterio formavimą, asmeninines ir visuomenines pareigas, tėvus, kaip svarbiausius mokytojus, rūpestingus suaugusius, remiančius visą jaunimą visame pasaulyje.

Lions Quest Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programa įgyvendinama dalyvaujant visai bendruomenei: mokiniams, tėvams, mokytojams, pagalbiniam personalui. Siekiama sukurti gerą aplinką klasėje, mokykloje. Vykdomi projektai per savanorystę, kur mokiniai turi galimybę praktiškai pritaikyti tai, ko mokosi klasėje.

Programoje dalyvauja 39 penktų klasių mokiniai, jų tėvai bei mokytojai. Mokytojai, savo klasėse diegiantys programą,  yra aprūpinti metodinės medžiagos komplektais, kurį sudaro 16 knygų. Mokiniai taip pat gavo pratybų sąsiuvinius. Tėvai supažindinti su programos tikslais, uždaviniais.